Prawnik o potencjalnych pułapkach w umowie najmu lokalu

Autor: Biuletyn PIH 2 lipca 2015 11:29

Ważne jest, aby ustalone w trakcie negocjacji postanowienia były jasne i zrozumiałe dla stron. Do konfliktów między stronami prowadzą nieprecyzyjne zapisy umożliwiające ich dowolną interpretację - pisze na łamach Biuletynu PIH Marta Bosiak, prawnik w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

W umowie najmu warto uregulować kwestię podwyżek czynszu, np. wprowadzając jego coroczną waloryzację na podstawie wybranego wskaźnika inflacji. Jeśli bowiem z umowy nie wynika nic
innego, to wynajmujący ma prawo dokonać podwyższenia wysokości czynszu najmu
w trakcie trwania umowy (na czas nieoznaczony lub oznaczony), wypowiadając dotychczasową jego wysokość najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Podwyżka następuje w drodze wypowiedzenia –jednostronnego oświadczenia woli, więc nie wymaga ona zgody drugiej strony (np. podpisania aneksu). Najemca może nie zaakceptować podwyżki, ze skutkiem w postaci wygaśnięcia umowy najmu po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli najemca podwyżki nie zakwestionuje, umowa będzie obowiązywać nadal. Niezależnie od postanowień dotyczących waloryzacji czynszu, strony mogą ustalić inne warunki zmiany jego wysokości, tj. wskazać przyczyny, dopuszczalną wysokość i częstotliwość zmian.

Ponadto, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Przepisy nie wskazują wielkości obniżki, stąd podobnie jak w przypadku podwyżki, należy uregulować to zagadnienie w umowie - czytamy w Biuletynie PIH.

Najemcy często ponoszą nakłady na dostosowanie lokalu do swoich potrzeb. Gdy lokal wydawany jest najemcy w stanie „surowym”, ponosi on nakłady związane z wyposażeniem i dostosowaniem go do swoich potrzeb. Umowa musi określać sposób rozliczenia takich kosztów. Kodeks cywilny
rozróżnia dwa rodzaje nakładów: nakłady konieczne i ulepszenia. Nakłady konieczne są niezbędne do utrzymania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku i obciążają wynajmującego. Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego. Jednak do ponoszenia nakładów będących ulepszeniami wynajmujący nie jest zobowiązany. Jeśli najemca takich ulepszeń dokonał, wynajmujący w braku odmiennej umowy może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8676

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane