PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

Rośnie potencjał strefy przygranicznej. Przybywa firm zajmujących się handlem

Autor: dlahandlu.pl na podtawie GUS 11 marca 2016 10:13

W ostatnich latach odnotowano systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w strefie przygranicznej. Jak podaje GUS, stosunkowo duży udział stanowiły podmioty zajmujące się handlem. Ważną rolę odgrywają również spółki z udziałem kapitału zagranicznego, których obecność może świadczyć o atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu.

W ostatnich kilku latach odnotowano systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w strefie przygranicznej, co może świadczyć o wzroście potencjału gospodarczego strefy. W końcu 2015 r. w gminach należących do strefy przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w rejestrze REGON wpisanych było 332,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 7,9% ogółu podmiotów w kraju. W porównaniu z 2014 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 1,6% (analogicznie jak w kraju).

W gminach strefy przygranicznej w 2015 r. na 1000 ludności przypadało 103,0 podmioty, czyli poniżej średniej krajowej, która wyniosła 108,8. W 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 101,2 i 107,1. Najwięcej podmiotów na 1000 ludności odnotowano w gminach strefy przy granicy z Rosją – 124,7; znacznie mniej przy granicy z Ukrainą – 71,1 i z Białorusią – 69,7 (w 2014 r. odpowiednio: 122,3; 70,5 i 68,9).
Znaczną większość podmiotów skupiał sektor prywatny. W strefie przygranicznej w 2015 r. w tym sektorze zarejestrowanych było ok. 319,3 tys. podmiotów i stanowiły one 96,0% ogółu podmiotów (w kraju – 96,3%). W porównaniu z 2014 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym w gminach strefy przygranicznej była o 1,0% większa (w kraju – o 0,8% większa). W gminach omawianej strefy w sektorze publicznym było ok. 11,2 tys. podmiotów, tj. o 0,6% mniej niż w roku poprzednim, a w kraju o 0,3% mniej.

W strukturze spółek handlowych w strefie przygranicznej – podobnie jak w kraju – największy udział miały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (84,6%), dużo mniejszy jawne (7,7%), komandytowe (3,5%) oraz akcyjne (2,7%). Pomimo, że spółki komandytowe charakteryzowały się niewielkim udziałem, to wśród tej grupy spółek odnotowano przyrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 31,3%.

Analizując strukturę podmiotów gospodarki narodowej według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w gminach strefy przygranicznej, można zauważyć, iż stosunkowo duży udział stanowiły podmioty należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 22,1% (w kraju odpowiednio 25,3%), budownictwo – 10,6% (w kraju – 11,7%), działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna – 9,3% (w kraju – 9,7%) oraz przetwórstwo przemysłowe – 9,0% (w kraju również 9,0%).


  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8423

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 648989

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane