Partner portalu: City Board

Oferty przetargów

Data pub.
Rodzaj ogłoszenia
Nazwa zamówienia/konkursu Zamawiający Miejscowość
27-11-15
Udzielenie zamówienia
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w 37 placówkach na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (znak sprawy ZP-84/15) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Warszawa
23-11-15
Zamówienie
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Baranów Sandomierski Gmina Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski
17-11-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynków jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Kutnowskiemu. Powiat Kutnowski Kutno
12-11-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, budynku Ratusza Miejskiego i budynku administracyjno- mieszkalnego w m. Nowy Wiśnicz - w ramach zadania pn. Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowy Wiśnicz. Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz
30-10-15
Zamówienie
Sporządzenie audytów energetycznych dla siedmiu placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska Gdańsk
28-10-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej wykonawczej Akademia Muzyczna w Krakowie Kraków
23-10-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowy Wiśnicz - termomodernizacja budynków szkolnych. Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz
23-10-15
Zamówienie
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w 37 placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (znak sprawy ZP- 84/15) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Warszawa
21-10-15
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją termomodernizacyjną dla 3 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Wojcieszów Gmina Wojcieszów Wojcieszów
21-10-15
Udzielenie zamówienia
Audyt efektywności energetycznej i inwentaryzację sieci oświetlenia ulicznego w gminie Sosnowiec Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowiec
20-10-15
Zamówienie
Wykonanie audytów energetycznych budynków Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej Warszawa
19-10-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego dla zadania pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadań inwestycyjnych. Gmina Pyskowice Pyskowice
19-10-15
Udzielenie zamówienia
Kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w wybranych obiektach będących własnością miasta Katowice Miasto Katowice Katowice
16-10-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowych, audytów energetycznych i studiów wykonalności dla zadania pn.: Wspieranie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków będących własnością Gminy Wojkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Wojkowice Wojkowice
16-10-15
Zamówienie
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynków jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Kutnowskiemu Powiat Kutnowski Kutno
15-10-15
Udzielenie zamówienia
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków Głównego Urzędu Statystycznego Główny Urząd Statystyczny Warszawa
15-10-15
Udzielenie zamówienia
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie Lublin
14-10-15
Zamówienie
Wykonanie usług w zakresie opracowania audytu energetycznego dla budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ulicy Okólnik 2 w Warszawie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
12-10-15
Udzielenie zamówienia
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław
09-10-15
Udzielenie zamówienia
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin

POLECAMY W SERWISACH