Oferty przetargów

Data pub.
Rodzaj ogłoszenia
Nazwa zamówienia/konkursu Zamawiający Miejscowość
26-05-15
Udzielenie zamówienia
WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE MOF LĘBORK - Gmina Cewice. Gmina Miasto Lębork Lębork
25-05-15
Zamówienie
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu bilansu cieplnego i świadectw charakterystyki energetycznej oraz analizy porównawczej dla kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie Oleszno
22-05-15
Zamówienie
Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu Łódź
21-05-15
Zamówienie
Dokumentacja techniczna przebudowy obiektu poprzemysłowego wraz z termomodernizacją i instalacją ogniw fotowoltaicznych z przeznaczeniem na Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zarząd Powiatu Starogardzkiego Starogard Gdański
15-05-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów gimnazjum i żłobka w Ustce Gmina Miasto Ustka Ustka
12-05-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie Warszawa
06-05-15
Zamówienie
opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Chłodnej 9, 10, 14 i Toruńskiej 23 z przebudową lokali oraz przy ul. Mściwoja II 44, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy Gdańsk
05-05-15
Zamówienie
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice w ramach zadania budżetowego: Dokumenty planistyczne Gmina Polkowice Polkowice
28-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
28-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
28-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
28-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
28-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
28-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
27-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
27-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
27-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
27-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
27-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock
27-04-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Związek Gmin Regionu Płockiego Płock

POLECAMY W SERWISACH