Partner portalu: City Board

Oferty przetargów

Data pub.
Rodzaj ogłoszenia
Nazwa zamówienia/konkursu Zamawiający Miejscowość
12-02-16
Zamówienie
Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik Gmina Chmielnik Chmielnik
12-02-16
Zamówienie
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji budynku Domu Ludowego w m. Muchówka i budynku Domu Ludowego w m. Królówka - w ramach zadania pn.: Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowy Wiśnicz. Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz
08-02-16
Zamówienie
Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Grodzisk Mazowiecki Gmina Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki
05-02-16
Zamówienie
(II) Wykonanie autorskiej koncepcji, szczegółowej dokumentacji technicznej oraz prac instalacyjnych, termomodernizacyjnych, modernizacyjnych i remontowych (robót budowlanych) prowadzących do poprawy efektu energetycznego i ekologicznego w obiektach WS - SP ZOZ w Zgorzelcu Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zgorzelec
04-02-16
Zamówienie
Opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków na zadanie pn Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem Powiat Niżański Nisko
03-02-16
Zamówienie
Wykonanie audytów energetycznych i elektrycznych oraz ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycji Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
29-01-16
Zamówienie
Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego miasta Jelenia Góra wraz z elektroniczną inwentaryzacją i ewidencją własnościową infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS w ramach zadania <q>Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze</q> Miasto Jelenia Góra Jelenia Góra
27-01-16
Udzielenie zamówienia
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w m. Kopaliny, w m. Leksandrowa, w m. Stary Wiśnicz, w m. Wiśnicz Mały - w ramach zadania pn.: Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowy Wiśnicz . Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz
22-01-16
Zamówienie
Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław
20-01-16
Zamówienie
Audyt efektywności energetycznej oraz inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - MOF Krosno Gmina Miasto Krosno Krosno
19-01-16
Zamówienie
Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z termomodernizacją pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu rozpoczęcia robót, i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwie odrębne części. Urząd Gminy w Psarach Psary
19-01-16
Udzielenie zamówienia
Kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Powiat Stalowowolski Stalowa Wola
15-01-16
Udzielenie zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu audytu energetycznego budynku w Gminie Szelków i jego następczej termomodernizacji wraz ewentualną instalacją systemów OZE, zgodnie z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego audytu Gmina Szelków Stary Szelków
14-01-16
Zamówienie
Opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków na zadanie pn Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem. Powiat Niżański Nisko
11-01-16
Udzielenie zamówienia
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Baranów Sandomierski. Gmina Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski
07-01-16
Udzielenie zamówienia
Wykonanie usług w zakresie opracowania audytu energetycznego dla budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ulicy Okólnik 2 w Warszawie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
04-01-16
Zamówienie
Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej w gminie Baranów Sandomierski - etap II Gmina Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski
17-12-15
Zamówienie
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w m. Kopaliny, w m. Leksandrowa, w m. Stary Wiśnicz, w m. Wiśnicz Mały - w ramach zadania pn.: Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowy Wiśnicz . Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz
11-12-15
Zamówienie
Kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Powiat Stalowowolski Stalowa Wola
07-12-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją termomodernizacyjną dla 3 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Wojcieszów Gmina Wojcieszów Wojcieszów

POLECAMY W SERWISACH