Oferty przetargów

Data pub.
Rodzaj ogłoszenia
Nazwa zamówienia/konkursu Zamawiający Miejscowość
23-01-15
Zamówienie
Dokumentacja techniczna przebudowy budynków wraz z ich termomodernizacją i instalacją ogniw fotowoltaicznych Zarząd Powiatu Starogardzkiego Starogard Gdański
22-01-15
Zamówienie
Wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności termomodernizacji obiektów w ramach projektu pn.: Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego Gmina Miejska Kętrzyn Kętrzyn
08-01-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytu energetycznego dla budynków administrowanych przez JW 3674 Olsztyn Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn
08-01-15
Zamówienie
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Starogard Gdański - sporządzenie audytów energetycznych dla budynków Zarząd Powiatu Starogardzkiego Starogard Gdański
24-12-14
Zamówienie
WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE MOF LĘBORK Gmina Miasto Lębork Lębork
23-12-14
Zamówienie
Wybór konsultantów do wykonania usług doradczo- szkoleniowych w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała
04-12-14
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego dla budynków administrowanych przez JW 3674 Olsztyn Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn
13-11-14
Udzielenie zamówienia
Budowa i remont oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Gmina Dobroń Dobroń
12-11-14
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie- wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE Gmina Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie
14-10-14
Zamówienie
Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie
03-10-14
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie- wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE Gmina Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie
18-09-14
Zamówienie
Budowa i remont oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Gmina Dobroń Dobroń
01-09-14
Udzielenie zamówienia
Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław
11-08-14
Udzielenie zamówienia
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE EKSPERTYZ (AUDYTÓW) ENERGETYCZNYCH 19 OBIEKTÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. Kielce
07-08-14
Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław
10-07-14
Udzielenie zamówienia
Opracowanie Programu wsparcia działań obniżających energochłonność budynków Województwa Małopolskiego Województwo Małopolskie Kraków
24-06-14
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytów energetycznych budynków stanowiących własność Województwa Pomorskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w ramach przedsięwzięcia strategicznego /Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna, Działania 10.2 Informacja, Komunikacja i przygotowanie projektów, Poddziałania 10.2.2. Przygotowanie projektów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo Pomorskie Gdańsk
18-06-14
Udzielenie zamówienia
Weryfikacja audytów Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa
30-05-14
Udzielenie zamówienia
Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK. ZZK-WP/3400/59/14. Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław
26-05-14
Zamówienie
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE EKSPERTYZ (AUDYTÓW) ENERGETYCZNYCH 19 OBIEKTÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. Kielce

POLECAMY W SERWISACH