Poniedziałek, 22 grudnia 2014 r.

Oferty przetargów

Data pub.
Rodzaj ogłoszenia
Nazwa zamówienia/konkursu Zamawiający Miejscowość
04-12-14
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego dla budynków administrowanych przez JW 3674 Olsztyn Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn
13-11-14
Udzielenie zamówienia
Budowa i remont oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Gmina Dobroń Dobroń
18-09-14
Zamówienie
Budowa i remont oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Gmina Dobroń Dobroń
11-08-14
Udzielenie zamówienia
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE EKSPERTYZ (AUDYTÓW) ENERGETYCZNYCH 19 OBIEKTÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. Kielce
12-11-14
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie- wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE Gmina Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie
10-07-14
Udzielenie zamówienia
Opracowanie Programu wsparcia działań obniżających energochłonność budynków Województwa Małopolskiego Województwo Małopolskie Kraków
14-10-14
Zamówienie
Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie
03-10-14
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: Jasno, bezpiecznie i ekologicznie- wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE Gmina Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie
18-06-14
Udzielenie zamówienia
Weryfikacja audytów Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa
01-09-14
Udzielenie zamówienia
Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław
26-05-14
Zamówienie
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE EKSPERTYZ (AUDYTÓW) ENERGETYCZNYCH 19 OBIEKTÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. Kielce
07-08-14
Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław
15-05-14
Zamówienie
Opracowanie Programu wsparcia działań obniżających energochłonność budynków Województwa Małopolskiego. Województwo Małopolskie Kraków
05-05-14
Udzielenie zamówienia
Ocena wniosków złożonych w ramach VI konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa
24-04-14
Udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Nowogrodziec
24-04-14
Udzielenie zamówienia
Opracowanie analizy techniczno - ekonomicznej - audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją wskazanych obiektów należących do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowice, przy ul. Medyków 16 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Katowice
23-04-14
Udzielenie zamówienia
Monitoring zużycia energii elektrycznej i innych mediów przez jednostki miejskie w okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. Miasto Gorzów Wlkp. Gorzów Wielkopolski
24-06-14
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytów energetycznych budynków stanowiących własność Województwa Pomorskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w ramach przedsięwzięcia strategicznego /Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna, Działania 10.2 Informacja, Komunikacja i przygotowanie projektów, Poddziałania 10.2.2. Przygotowanie projektów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo Pomorskie Gdańsk
30-05-14
Udzielenie zamówienia
Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK. ZZK-WP/3400/59/14. Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław
16-05-14
Udzielenie zamówienia
Opracowanie wytycznych instalacyjnych do projektowania z elementami audytu energetycznego oraz branżowego projektu koncepcyjnego dla inwestycji pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Warszawa

POLECAMY W SERWISACH