Oferty przetargów

Data pub.
Rodzaj ogłoszenia
Nazwa zamówienia/konkursu Zamawiający Miejscowość
26-08-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją dla potrzeb tych audytów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni Gmina Miasta Gdyni Gdynia
25-08-15
Zamówienie
Kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w wybranych obiektach będących własnością miasta Katowice Miasto Katowice Katowice
21-08-15
Zamówienie
Przygotowanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków Urzędu Statystycznego w Warszawie. znak WAW-FA.271.5.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Warszawa
20-08-15
Zamówienie
Opracowanie ekspertyz tematycznych, jak niżej: 1) Analiza warstwy teleinformatycznej i pomiarowej prosumenckich mikroinfrastruktur energoelektrycznych (PME); 2) Badania analityczne i symulacyjne sieci domowej prosumenckiej mikroinfrastruktury energoelektrycznej (PME) na poziomie użytkownika końcowego oraz współpracy z operatorem systemu elektroenergetycznego; 3) Analiza z zakresu technologii zasobnikowych dla PME/ Z-29/VII/2015/PNT Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o. Katowice
18-08-15
Zamówienie
Sporządzenie audytów obejmujących pełny bilans energetyczny budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych do celów nauki i oświaty w ilości 15 sztuk oraz budynków zbiorowego zamieszkania w ilości 3 sztuk Uniwersytet Warszawski Warszawa
18-08-15
Zamówienie
Wykonanie projektu termomodernizacji budynku nr 41, 41A, 41B - PSO w m. Koszalin wraz ze złożeniem projektu o pozwolenie na budowę, sprawa 09/15 (powtórzona) Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Koszalin
18-08-15
Zamówienie
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław
17-08-15
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dotyczącej zadania p.n. Termomodernizacja budynku nr 1 w m. Krynica Morska Morski Oddział Straży Granicznej Gdańsk
17-08-15
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dotyczącej zadania p.n. Termomodernizacja budynku nr 1 w m. Szczecin Morski Oddział Straży Granicznej Gdańsk
13-08-15
Zamówienie
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie Lublin
11-08-15
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowej dla obiektu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Szczecin
11-08-15
Zamówienie
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w (25-369) Kielcach, przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 Urząd Statystyczny w Kielcach Kielce
11-08-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowy Wiśnicz Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz
11-08-15
Udzielenie zamówienia
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie Oddział w Tarnowie. Urząd Statystyczny w Krakowie Kraków
11-08-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie audytów energetycznych z pełną inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynków A, B, C, H, KLM, N, N1, W rozlokowanych w PWSFTviT przy ul. Targowej 61/632. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi Łódź
26-05-15
Udzielenie zamówienia
WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE MOF LĘBORK - Gmina Cewice. Gmina Miasto Lębork Lębork
25-05-15
Zamówienie
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu bilansu cieplnego i świadectw charakterystyki energetycznej oraz analizy porównawczej dla kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie Oleszno
22-05-15
Zamówienie
Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu Łódź
21-05-15
Zamówienie
Dokumentacja techniczna przebudowy obiektu poprzemysłowego wraz z termomodernizacją i instalacją ogniw fotowoltaicznych z przeznaczeniem na Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zarząd Powiatu Starogardzkiego Starogard Gdański
15-05-15
Udzielenie zamówienia
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów gimnazjum i żłobka w Ustce Gmina Miasto Ustka Ustka

POLECAMY W SERWISACH