Partner portalu: City Board

Oferty przetargów

Data pub.
Rodzaj ogłoszenia
Nazwa zamówienia/konkursu Zamawiający Miejscowość
06-10-15
Udzielenie zamówienia
Sporządzenie audytów obejmujących pełny bilans energetyczny budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych do celów nauki i oświaty w ilości 15 sztuk oraz budynków zbiorowego zamieszkania w ilości 3 sztuk Uniwersytet Warszawski Warszawa
06-10-15
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją termomodernizacyjną dla 3 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Wojcieszów Gmina Wojcieszów Wojcieszów
01-10-15
Zamówienie
Wykonanie usług w zakresie opracowania audytu energetycznego dla budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ulicy Okólnik 2 w Warszawie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
30-09-15
Udzielenie zamówienia
Przygotowanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków Urzędu Statystycznego w Warszawie Urząd Statystyczny w Warszawie Warszawa
30-09-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dotyczącej zadania p.n. Termomodernizacja budynku nr 1 w m. Krynica Morska Morski Oddział Straży Granicznej Gdańsk
30-09-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dotyczącej zadania p.n. Termomodernizacja budynku nr 1 w m. Szczecin Morski Oddział Straży Granicznej Gdańsk
29-09-15
Udzielenie zamówienia
Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w (25-369) Kielcach, przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 Urząd Statystyczny w Kielcach Kielce
28-09-15
Zamówienie
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, budynku Ratusza Miejskiego i budynku administracyjno- mieszkalnego w m. Nowy Wiśnicz - w ramach zadania pn.: Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowy Wiśnicz. Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz
28-09-15
Zamówienie
Audyt efektywności energetycznej i inwentaryzację sieci oświetlenia ulicznego w gminie Sosnowiec Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowiec
25-09-15
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją termomodernizacyjną dla 3 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Wojcieszów Gmina Wojcieszów Wojcieszów
23-09-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie projektu termomodernizacji budynku nr 41,41A, 41B-PSO w m. Koszalin przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 wraz ze złożeniem projektu o pozwolenie na budowę, sprawa 09/15 (powtórzona) Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Koszalin
09-09-15
Zamówienie
Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowy Wiśnicz - termomodernizacja budynków szkolnych. Gmina Nowy Wiśnicz Nowy Wiśnicz
04-09-15
Zamówienie
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego dla zadania pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadań inwestycyjnych. Gmina Pyskowice Pyskowice
04-09-15
Zamówienie
Opracowanie dokumentacji projektowych, audytów energetycznych i studiów wykonalności dla zadania pn.: Wspieranie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków będących własnością Gminy Wojkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Wojkowice Wojkowice
04-09-15
Zamówienie
Opracowanie ekspertyz tematycznych, jak niżej: 1) Analiza zagadnień związanych z przekształtnikami czterogałęziowymi przeznaczonymi do współpracy z siecią zasilającą; 2) Analiza rozwiązań mikroelektrowni wiatrowych dla prosumenckich mikroinfrastruktur energoelektrycznych (PME); Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o. Katowice
01-09-15
Zamówienie
Wykonanie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowej dla obiektu 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Szczecin
31-08-15
Zamówienie
Audyt efektywności energetycznej i inwentaryzacja sieci oświetlenia ulicznego w gminie Sosnowiec Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowiec
26-08-15
Udzielenie zamówienia
Wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją dla potrzeb tych audytów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni Gmina Miasta Gdyni Gdynia
25-08-15
Zamówienie
Kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w wybranych obiektach będących własnością miasta Katowice Miasto Katowice Katowice
21-08-15
Zamówienie
Przygotowanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków Urzędu Statystycznego w Warszawie. znak WAW-FA.271.5.2015 Urząd Statystyczny w Warszawie Warszawa

POLECAMY W SERWISACH