PARTNER PORTALU partner portalu - www.frigologistics.pl

Dotacja dla mikrofirm z małych miasteczek i wsi

Autor: Anna Szymczak 26 lutego 2009 13:01

W pierwszym kwartale 2009 r. pojawi się nowa szansa na dotacje dla mniejszych firm. Program będzie adresowany tylko do mikroprzedsiębiorstw z obszarów wiejskich i małych miasteczek.

Dotacja będzie udzielana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013). Mikroprzedsiębiorstwo to podmiot zatrudniający poniżej 10 osób i mający obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln. euro. Drugim ważnym kryterium dostępu jest lokalizacja przedsiębiorcy.

Jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, wtedy musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie uprawnionej gminy, tzn.: gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości pow. 5 tys. mieszkańców). Przedsiębiorca nie może być starszy niż 60 lat. Jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), wtedy jej siedziba lub oddział muszą być zlokalizowane na terenie uprawnionej gminy.

W sytuacji, gdy inwestycja będzie związana z budową, przebudową, remontem połączonym z wyposażaniem, wtedy miejsce położenia nieruchomości powinno być w gminie, która spełnia warunki określone powyżej.

W rozporządzeniu regulującym warunki udzielania dotacji wskazane jest, jaka działalność może być dotowana. Lista jest długa i zawiera m.in.: produkcję sprzętu elektrycznego, hydraulicznego, maszyn, odzieży, wyrobów kosmetycznych, wyrobów z gumy, opakowań, wyrobów budowlanych, elementów metalowych, narzędzi, obróbkę metali, a także różne usługi konserwacji i naprawy, usługi budowlane, działalność handlową itp. O dotację może się starać ten przedsiębiorca, który utworzy, co najmniej jedno nowe miejsce pracy.

Wymagania dla inwestycji
Inwestycja zgłaszana do dotacji może dotyczyć budowy, przebudowy, modernizacji, zakupu, wyposażania, maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego itp.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 20 tys. zł. Dotacja wynosić będzie 50% poniesionych kosztów i nie więcej niż: l 100 tys. zł, jeśli w ramach inwestycji tworzone jest od 1 do 2 nowych miejsc pracy; l 200 tys. zł, jeśli w ramach inwestycji tworzone jest ponad 2 i nie więcej niż 5 miejsc pracy; l 300 tys. zł, jeśli w ramach inwestycji tworzone jest ponad 5 miejsc pracy.
Wnioskodawca powinien także zagwarantować, że utrzyma te miejsca pracy przez okres 5 lat, chociaż rozważane jest skrócenie tego okresu.


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11444

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane