HACCP - czystość w sklepie

Autor: 10 lutego 2009 09:39

Sklepy, jako miejsca, gdzie przechowywana, a czasami również przetwarzana żywność, zobligowane są do przestrzegania określonych przepisów sanitarnych.

System HACCP z ang. Hazard Analysis and Critical Control Point, czyli analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny ma wyeliminować takie zachowania jak zbyt długi okres schładzania produktów, przechowywanie produktów w temperaturze pokojowej, nieodpowiednie nawyki higieniczne personelu bądź zatrudnianie przy produkcji pracowników zakażonych drobnoustrojami patogennymi.


HACCP ma z roku na rok większe znaczenie, bo coraz więcej punktów detalicznych prowadzi stoisko garmażeryjne, czy punkt z małą gastronomią, gdzie oprócz gorącej kawy czy herbaty serwowane są również kanapki na ciepło, hot-dogi czy przekąski.


W sklepie osoby i miejsce, w którym wytwarzane będą np. kanapki i sałatki, muszą pracować pod systematyczną kontrolą, ściśle połączoną z procesem produkcyjnym. Taka produkcja musi być dokumentowana tak, by ukazać sposób obróbki produktu dostarczanego do klienta i cały proces produkcji. W tym celu należy ustalić tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), czyli miejsca, etapy bądź operacje, które muszą być pod kontrolą w czasie całego procesu produkcyjnego. Dla każdego CCP trzeba określić wymagania, jakie winien spełniać, oraz ustalić granice tolerancji. Jeśli niemożliwy jest ciągły monitoring CCP, konieczne jest wyznaczenie częstotliwości pomiarów.


Niezbędne jest założenie książki kontroli sanitarnej oraz teczki dokumentacji sanitarnej zawierających m.in. protokoły kontroli sanitarnej, decyzje i dokumenty wydawane przez organy nadzoru sanitarnego, wyniki badań wody, listę pracowników zatrudnionych przy produkcji artykułów spożywczych, którzy wymagają określonych badań lekarskich, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. Wdrożenie systemu HACCP wymaga szkolenia pracowników i powołania osoby odpowiedzialnej za jego przestrzeganie.

Ostra selekcja


Pomieszczenie, gdzie przygotowuje się żywność musi być specjalnie przygotowane, połączone z magazynem, usytuowane od strony nienasłonecznionej (pomiędzy pomieszczeniem produkcyjnym a wejściem gospodarczym). Ze względów sanitarnych i organizacyjnych wydzielone muszą zostać odpowiednio wyposażone i oznaczone stanowiska pracy do przygotowania grup półproduktów. Wydzielenie stanowisk zapobiega używaniu sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem (np. jednej deski do krojenia warzyw i mięsa).


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11008

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane