REKLAMA
REKLAMA

Gmina może sfinansować szkolenie dla sprzedawców alkoholu

Autor: Marcin Szczepański, dlahandlu.pl 5 października 2009 09:03

Gmina może sfinansować szkolenie dla sprzedawców alkoholu

Gmina może organizować działania edukacyjne, które będą skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych jako element profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej bezpośrednio do podmiotów uczestniczących w obrocie napojami alkoholowymi - wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

REKLAMA
Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zapisem o włączeniu do niego szkoleń dla personelu i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Według wojewody, właściciele sklepów i sprzedawcy napojów alkoholowych nie są podmiotami uczestniczącymi w procesie służącym realizacji profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zadaniem wskazanych powyżej osób jest odmowa sprzedaży alkoholu w sytuacjach określonych w ustawie pod rygorem utraty zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rada miejska wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wojewódzki sąd administracyjny uznał słuszność argumentacji rady miejskiej, podnosząc, że organ stanowiący podczas uchwalania programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi dostosowuje jego treść do potrzeb społecznych i lokalnych na swoim terenie tak, aby zapobiegać temu niepożądanemu zjawisku. WSA nie poparł zdania wojewody odnośnie do tego, że regulacje ustawowe w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi są powszechnie znane wśród osób zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych. Sąd dodał, że sprzedawcy posiadają ogólną wiedzę dotyczącą odmowy sprzedaży alkoholu, natomiast obce są im sankcje, jakie grożą za naruszenie obowiązujących przepisów. Nie wiedzą również, jakie działania podjąć w celu sprawdzenia, czy odmowa sprzedaży jest uzasadniona. W związku z tym inicjatywa podjęta przez organ gminy jest słuszna.

WYBRANE DLA CIEBIE


REKLAMA
REKLAMA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

REKLAMA

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12556

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane
REKLAMA