Jak przygotować się do kontroli w sklepie?

Autor: dlahandlu.pl 15 czerwca 2009 10:45

IJHARS informuje, że w świetle znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 7 marca 2009 inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stosują nowe zasady kontroli.

Znowelizowana ustawa nakłada obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Ustawodawca ograniczył czas trwania kontroli. Zgodnie z art. 83 ust. 1, kontrole przeprowadzane u mikroprzedsiębirców nie mogą w tym samym roku kalendarzowym trwać dłużej niż 12 dni roboczych, w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych, a w przypadku średnich przedsiębiorców 24 dni robocze. Kontrole dokonywane u pozostałych przedsiębiorców mogą trwać maksymalnie 48 dni roboczych.
Stosownie do art. 83 ust. 3, przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie.

Szczególna sytuacja przewidziana została w przypadku, gdy wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 83 ust. 4, można wówczas przeprowadzić w tym samym roku kalendarzowym powtórną kontrolę w tym samym zakresie. Czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni.

Zgodnie z art. 80 ust. 5, w przypadku gdy przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona są nieobecni, albo gdy inna osoba nie została upoważniona, kontrola może być przeprowadzona w obecności osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Stosownie do art. 84c ust. 1, w przypadku podjęcia i przeprowadzania kontroli z naruszeniem wskazanych przepisów ustawy, przedsiębiorca może wnieść sprzeciw do organu wykonującego kontrolę. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych. Organ kontrolny w terminie 3 dni od dnia otrzymania sprzeciwu zobowiązany jest go rozpatrzyć i wydać postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub o ich kontynuowaniu. Od wydanego postanowienia kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,49

  • Śr

    3,41

  • Min

    2,51

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 4258

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 704461

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane