Szefowie sieci handlowych postulują o zmiany w koncesjonowaniu sprzedaży alkoholu

Autor: dla handlu.pl 9 czerwca 2009 14:43

O potrzebie zmian w systemie przyznawania koncesji na sprzedaż alkoholu mówiła Barbara Wagner-Kołodziejczyk, prezes zarządu Polskiej Grupy Supermarketów, w czasie Konferencji Komisji Gospodarki Narodowej "Handel detaliczny w Polsce: warunki rozwoju rynku", która odbyła się 9 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Wagner, wskazała na potrzebę nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej zdaniem zmiany powinny iść w kierunku.: zniesienia limitów przydzielania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz uproszczenia sposobu organizacji sprzedaży alkoholu.

Wagner sugerowała, by zarówno w obrocie hurtowym, jak i detalicznym wprowadzić jedno zezwolenie na obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. alkoholu. Obecnie zezwolenia są wydawane na napoje o zawartości do 4,5 proc. (w tym piwo) i powyżej 4,5 do 18 proc.

Wagner, proponowała także likwidację zapisu dotyczącego powierzchni sklepów sprzedających alkohol o zawartości ponad
4,5 proc., na wydzielonych stanowiskach, posiadających odrębne kasy fiskalne. Handlowcy, w których imieniu Wagner wygłaszała postulaty środowiska proponują wydłużenie minimalnego okresu ważności wszystkich rodzajów zezwoleń do 6 lat.

Wagner uważa, że sprawiedliwe byłoby wprowadzenie obowiązku dokonania opłaty za wydanie zezwoleń również dla przedsiębiorców zwolnionych z opłat na podstawie ustaw - obecnie przedsiębiorcy, którzy posiadają m.in. status zakładu prasy chronionej są zwolnieni z opłat.

Propozycje zmian dotyczą także limitów i ograniczeń w usytuowaniu i liczbie punktów sprzedaży. Proponuje się skreślenie art. 12 ustawy, określającego obowiązek ustalania, w drodze uchwały rady gminy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Branża zwraca też uwagę na nieuzasadnione cofanie koncesji. Wagner mówiła o zmianie kwalifikacji prawno-karnej czynu polegającego na sprzedaży napojów alkoholowych osobie nieletniej, nietrzeźwej lub na kredyt poprzez ustalenie grzywny (300-500 zł). Przy czym grzywną miałaby być karana osoba bezpośrednio naruszająca zakaz sprzedaży alkoholu osobie nieletniej.

Branża proponowała uchylenie art. 18 ust. 6.3 Ustawy nakładającego na ubiegającego się o wydanie pozwolenia na handel napojami alkoholowymi obowiązku przedkładania pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.


Do udziału w konferencji byli zaproszeni posłowie i senatorowie, przedstawiciele urzędów państwowych i uczestnicy Okrągłego Stołu Polskiego Handlu Detalicznego, którzy spotykają się w czasie konferencji Bestshop.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    4,99

  • Śr

    2,62

  • Min

    0,00

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9201