Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Euromonitor widzi zagrożenie: wzrost cen żywności może przyspieszyć

Globalna inflacja ulegnie spowolnieniu w latach 2023-2024. Według raportu Euromonitora „Global Inflation Tracker Q2 2023”, globalna stopa inflacji osiągnie 6,9% w 2023 r. i zmniejszy się do 4,4% w 2024 r. Wolniejszy wzrost gospodarczy, stabilne ceny surowców i poprawa łańcuchów dostaw przyczynią się do wolniejszego wzrostu cen żywności, istnieje jednak ryzyko, że drożyzna przyspieszy.
Reklama

Stopa inflacji w latach 2023–2024 nadal ma utrzymywać się jednak powyżej prognoz banków centralnych i oczekuje się, że polityka pieniężna będzie się zacieśniać - wynika z raportu Euromonitora „Global Inflation Tracker Q2 2023”. Wyższe koszty energii w drugiej połowie 2023 r., tzw. ciasne rynki (liczba dostępnych miejsc pracy przekracza liczbę dostępnych pracowników), napędzające wzrost cen usług, to główne zagrożenia, które mogą zwiększyć presję inflacyjną w latach 2023–2024. Utrzymujący się szybszy wzrost gospodarczy w Chinach może również zwiększyć popyt na surowce i presję inflacyjną w drugiej połowie 2023 r.

Wzrost cen żywności i rosnące ceny usług

Spowolnienie cen żywności w dużej mierze przyczyniło się do złagodzenia ogólnej inflacji. Średnie ceny podstawowych artykułów żywnościowych i artykułów gospodarstwa domowego w największych gospodarkach wykazały umiarkowany wzrost w pierwszym kwartale 2023 r. i podobne tendencje mają utrzymać się w drugim kwartale. Poprawa podaży towarów rolnych, złagodzenie wąskich gardeł w transporcie i stabilizacja cen energii pomogły ograniczyć wzrost cen produktów spożywczych i innych podstawowych artykułów.

Do wzrostu cen usług i wysokiego poziomu inflacji bazowej (z wyłączeniem cen żywności i energii) nadal przyczyniały się jednak ciasne rynki pracy, a w konsekwencji szybki wzrost płac. Ceny usług mają silny związek z ogólną sytuacją na rynku pracy, a trwały wzrost płac będzie prawdopodobnie czynnikiem proinflacyjnym w latach 2023–2024. Handel detaliczny, usługi opieki zdrowotnej, edukacja i rozrywka należą do najbardziej pracochłonnych sektorów, odczują więc największą presję na wzrost wynagrodzeń. Ponadto stosunkowo wysokie koszty pracy w sektorze rolnym spowodują, że znajdzie się on pod największym naciskiem na wzrost cen sprzedaży surowców.

Problem starzenia się społeczeństwa w największych gospodarkach i w konsekwencji kurczący się zasób siły roboczej będzie nadal zwiększał wyzwania na rynku pracy w perspektywie długoterminowej. To z kolei zagrozi długoterminowej stabilności cen.

Średnia zmiana ceny jednostkowej w internecie wybranych artykułów w okresie styczeń-kwiecień 2023
Średnia zmiana ceny jednostkowej w internecie wybranych artykułów w okresie styczeń-kwiecień 2023

Głównym ryzykiem wojna na Ukrainie

Prognozy gospodarcze dla strefy euro zostały zrewidowane w górę o 0,3 punktu procentowego, do 0,5% wzrostu realnego PKB w 2023 r. Nastroje gospodarcze poprawiły się w pierwszym kwartale br., ponieważ dostawy energii stały się bezpieczniejsze, a jej ceny spadły. Inflacja nieco się zmniejszy, odnotowując 5,9% w 2023 r., po czym spadnie do 2,7% w 2024 r. – ocenia Euromonitor w raporcie „Global Inflation Tracker Q2 2023”.

Jednak z wyłączeniem żywności i energii inflacja pozostanie znacznie podwyższona. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych w lutym i marcu oraz o 25 punktów bazowych w maju, osiągając stopę refinansowania na poziomie 3,75% z możliwością dalszych podwyżek (co podroży kredyty).

Głównym ryzykiem pozostaje wojna na Ukrainie. Ewentualne zakończenie Black Sea Grain Initiative (inicjatywa w sprawie bezpiecznego transportu zboża i artykułów żywnościowych z ukraińskich portów) oraz napięcia geopolityczne wpływające na wydobycie ropy mogą doprowadzić do ponownego szybkiego wzrostu cen energii i żywności.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum