Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

GUS: Sprzedaż detaliczna w 2015 r. wzrosła o 3,3 proc.

Według wstępnych szacunków GUS, sprzedaż detaliczna ogółem w 2015 r. była o 3,3% wyższa niż w roku poprzednim (kiedy obserwowano wzrost o 3,9%).
Reklama

W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrost sprzedaży detalicznej w 2015 r. był nieco mniejszy niż przed rokiem (3,7% wobec 4,1%). Od drugiego kwartału dynamika sprzedaży stopniowo słabła, a w czwartym kwartale – umocniła się.

Wzrost notowano m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 10,6%) oraz w grupie żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 3,5%).

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w 2015 r. była o 4,9% wyższa niż w poprzednim roku, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych zwiększyła się o 4,1% (wobec wzrostu odpowiednio o 0,7% i 0,4% przed rokiem).

W styczniu br. ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest nieznacznie lepiej niż przed miesiącem. Pesymistyczne oceny, zbliżone do zgłaszanych w grudniu 2015 r., formułowane są przez jednostki mikro. Mniej niekorzystnie oceniają koniunkturę podmioty małe, a oceny firm dużych i średnich pozostają optymistyczne.

Wśród barier utrudniających działalność badanych przedsiębiorstw w styczniu br., podobnie jak w całym 2015 r., najbardziej dotkliwe pozostają: konkurencja na rynku, koszty zatrudnienia, wysokie obciążenia na rzecz budżetu oraz niedostateczny popyt. W porównaniu z sytuacją sprzed roku najbardziej zwiększyła się uciążliwość dotycząca niedoboru pracowników, a obniżyło się znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum