Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Jakie zawody cieszą się największym uznaniem Polaków? Próżno tu szukać kasjera

W 2023 r., podobnie jak w latach ubiegłych, największym uznaniem społecznym cieszył się zawód strażaka (poważany przez 84% Polaków) oraz ratownika medycznego (83%). Trzecie miejsce od lat jest obszarem rywalizacji między zawodem pielęgniarki i lekarza, jednak w 2023 r. brąz przypadł pielęgniarkom (75%).
Reklama
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 7485,12 zł. W porównaniu z czerwcem 2023 r. wzrosło o 2,0%, a rok do roku – aż o 10,4%.
  • Największym uznaniem społecznym Polaków cieszy się zawód strażaka oraz ratownika medycznego. 39% badanych pracowników biurowych zadeklarowało, że doświadczyło wypalenia zawodowego.
  • To tylko niektóre wnioski, które zawarto w kolejnym raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Sierpień 2023”.

W raporcie PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, znajdują się najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w sierpniu 2023 r. Raporty z tego cyklu ukazują się co miesiąc i są przygotowywane w ramach projektu pozakonkursowego POWER pt. „Rada Programowa ds. Kompetencji”.

Polacy zarabiają coraz więcej

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 7485,12 zł. W porównaniu z czerwcem 2023 r. wzrosło o 2,0%, a w ujęciu rocznym – o 10,4%.

Z kolei przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. wyniosło 6513,7 tys. osób i było wyższe o 0,9 tys. (0,01%) w porównaniu z czerwcem 2023 r. i wyższe r/r o 5,4 tys. (0,1%). Do urzędów pracy zgłoszono 91,0 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 11,5 tys. ofert (11,2%) mniej niż w czerwcu 2023 r. i o 1,3 tys. (1,5%) więcej r/r. Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w województwach mazowieckim, śląskim i łódzkim, a najmniej – w podlaskim, lubuskim i świętokrzyskim.

Bezrobocie jedne z najniższych w Europie

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu 2023 r. wyniosła 5,0%. W porównaniu z poprzednim miesiącem pozostała bez zmian, a r/r spadła o 0,2 p.p. W końcu lipca 2023 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 782,4 tys. osób. W porównaniu z czerwcem 2023 r. ich liczba spadła o 1,1 tys., tj. o 0,1%, a w porównaniu z lipcem 2022 r. – o 27,8 tys., tj. o 3,4%.

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE w czerwcu 2023 r. wyniosła 5,9%, a dla krajów strefy euro 6,4%. W Polsce w czerwcu 2023 r. wartość wskaźnika stopy bezrobocia, liczona zgodnie z metodologią Eurostatu, wyniosła 2,7%. Według danych Eurostatu w czerwcu 2023 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (11,7%), Grecji (11,1%), na Litwie i w Szwecji (po 7,5%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano na Malcie (2,6%), w Czechach i Polsce (po 2,7%) oraz w Niemczech (3,0%).

Dlaczego Polacy decydują się na zmianę pracy?

Z „Monitora Rynku Pracy (wyniki 52. edycji badania)” wynika, że w II kw. 2023 r. 20% respondentów zadeklarowało, że w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie zmieniło pracodawcę, a 18% – że zmieniło stanowisko u swojego pracodawcy. Najczęściej pracę zmieniali zatrudnieni w handlu detalicznym i hurtowym (28%), hotelarstwie i gastronomii (23%) oraz budownictwie (21%). Najczęściej wskazywanymi powodami zmiany pracy były: wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (47%), chęć rozwoju zawodowego (36%), niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy (35%) oraz korzystniejsza forma zatrudnienia (32%). Średni czas poszukiwania pracy w II kw. 2023 r. wyniósł 3,1 miesiąca.

Poziom satysfakcji z pracy w II kw. 2023 r. wyniósł 74%. Porównując między branżami, największy odsetek zadowolonych respondentów odnotowano w finansach i ubezpieczeniu (83%), budownictwie (po 80%), telekomunikacji i IT (79%), administracji publicznej, edukacji oraz transporcie i logistyce (po 78%). W II kw. 2023 r. aktywnie poszukiwało pracy 10% respondentów. Ponadto wzrósł poziom obawy o utratę pracy (duże obawy zadeklarowało 8%, umiarkowane – 19%). 

Wypalenie zawodowe: częstsze w pracy fizycznej czy biurowej?

PARP w swojej publikacji przywołuje także badanie Pracuj.pl „Dobrostan w czasach niepewności”. 63% Polaków deklaruje, że na co dzień utrzymuje w życiu odpowiednią równowagę. 55% zauważa, że wśród ich znajomych i rodziny w ostatnich latach zaczęto zwracać większą uwagę na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. 39% badanych pracowników biurowych i 32% pracowników fizycznych deklaruje, że w ich życiu zdarzył się epizod, który mogliby nazwać wypaleniem zawodowym.

Wśród ankietowanych zauważalna jest potrzeba regeneracji i wzięcia sobie przerwy. Taką chęć dłuższego odcięcia się od pracy, trwającego powyżej 2 tygodni, deklaruje 28% pracowników biurowych oraz 26% pracowników wykonujących prace fizyczne. Ta sytuacja może wynikać z przemęczenia związanego z dużą ilością zawodowych obowiązków. Ponad ¼ respondentów ma poczucie przeładowania obowiązkami. Co interesujące, w największym stopniu czują się tak przedstawiciele najmłodszego pokolenia (32%), a najmniej odczuwają to najstarsze na rynku osoby aktywne zawodowo – przedstawiciele pokolenia silver (23%). Z kolei 34% pracowników biurowych i 37% pracowników fizycznych wyczekuje zakończenia dnia pracy. Także w tej kwestii utrzymuje się tendencja wiekowa – najbardziej końca dnia pracy nie mogą się doczekać najmłodsi (54%), a godziny w najmniejszym stopniu odliczają najstarsi (28%). Aż 21% badanych pracowników biurowych i 16% pracowników fizycznych deklaruje poczucie niemocy i braku sensu.

Ranking najbardziej poważanych zawodów

W raporcie PARP przywołano także „Aktualny ranking najbardziej poważanych zawodów (2023)” SW Research. W 2023 r., podobnie jak w latach ubiegłych, największym uznaniem społecznym cieszył się zawód strażaka (poważany przez 84% Polaków) oraz ratownika medycznego (83%). Trzecie miejsce od lat jest obszarem rywalizacji między zawodem pielęgniarki i lekarza, jednak w 2023 r. brąz przypadł pielęgniarkom (75%).

Pozostałe miejsca w czołówce szanowanych zawodów zajęli kolejno: lekarze (74%), profesorowie wyższych uczelni (69%), farmaceuci (68%), górnicy (62%) oraz inżynierowie (60%).

Na przeciwnym biegunie znajdują się zawody i specjalizacje, takie jak influencer, youtuber czy działacz partii politycznej. Ostatnie dwie pozycje wymieniają między sobie influencerzy i youtuberzy, których poważaniem darzy średnio 13% polskiego społeczeństwa. Pozostałe pozycje (od 36 do 32) z końca tabeli to domena polityków: działaczy partyjnych (14%), posłów (16%), ministrów (20%) oraz radnych (21%).

Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety

PARP w swojej publikacji przywołała również raport przygotowany przez Europejski Bank Inwestycyjny, który przedstawia spostrzeżenia na temat kobiet-przedsiębiorców i tego, co utrudnia ich karierę. Wśród 500 największych amerykańskich firm zaledwie w 44 kobiety znajdują się na stanowiskach CEO. W Europie udział kobiet na stanowiskach CEO w największych spółkach wynosi poniżej 10%.

Na całym świecie kobiety stanowią mniej niż 1/5 członków zarządów. Natomiast w Unii Europejskiej pracowniczki zajmują około 30% miejsc w zarządach. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety wpływają pozytywnie na zatrudnienie kobiet. W 2019 r. w UE udział kobiet wśród pracowników w przedsiębiorstwach prowadzonych przez mężczyzn wynosił ok. 25%, a w przypadku prowadzonych przez kobiety – ok. 45%. Natomiast w Europie Centralnej i Wschodniej udział kobiet wśród pracowników w przedsiębiorstwach prowadzonych przez mężczyzn wynosił ok. 25%, a w przypadku prowadzonych przez kobiety – ok. 55%. Dodatkowo ok. 50% start-upów i scale-upów założonych przez kobiety posiada ponad połowę pracowniczek w porównaniu z ok. 10% w start-upach i scale-upach prowadzonych przez mężczyzn.

Firmy kierowane przez kobiety uzyskują wyższe wyniki w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i zarządzania. Wśród największych barier, z jakimi borykają się firmy prowadzone przez kobiety, znajduje się dostęp do finansowania, na co wskazało 7% firm prowadzonych przez kobiety w Unii Europejskiej i ok. 12% w krajach sąsiednich. Firmy prowadzone przez kobiety częściej rozpoczynają proces wdrażania cyfryzacji, ale wciąż brakuje im zaawansowanych technologii cyfrowych.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum