Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Mały ZUS plus na dłużej, ale to wciąż za mało

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz pozytywnie ocenia przewidziane w ustawie uchwalonej przez Sejm RP wydłużenie możliwości korzystania z tak zwanego Małego ZUS-u plus o 12 miesięcy, jednak rozwiązanie to uważa za niewystarczające.
Reklama

Rzecznik MŚP w opinii skierowanej do Senatu RP zauważa, że przede wszystkim osoby, które przestały opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w art. 18c ustawy o ZUS przed 1 stycznia 2023 r. lub które nie zaczną jej opłacać na tych zasadach do 31 grudnia 2023 r., nie będą w ogóle mogły skorzystać z tego wydłużenia. Nawet gdyby objęło ono wszystkich ubezpieczonych korzystających z Małego ZUS-u plus - to, w opinii Rzecznika MŚP, również byłoby to rozwiązanie niedoskonałe legislacyjnie.

Wykreślić ograniczenia czasowe

Rzecznik MŚP wnosi, aby z ustawy o ZUS wykreślić ograniczenie czasowe (36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy). Rzecznik MŚP od początku prac nad Małym ZUS-em plus wskazywał za szkodliwość i brak racjonalnego uzasadnienia dla takiego rozwiązania. Przykładowo, ,,krawcowa" lub „krawiec" w małej miejscowości, która miała przez 3 lata dochód miesięczny 2000 zł i korzystając z Małego ZUS-u plus płaciła 330 zł miesięcznie składki na ubezpieczenia społeczne, w czwartym roku nadal może mieć 2000 zł dochodu, podczas gdy jej składka wzrośnie ponad czterokrotnie do 1418,48 zł, co prawdopodobnie będzie oznaczało konieczność likwidacji działalności. Rzecznik MŚP zasygnalizował powyższy problem w piśmie z 6 lutego 2023 r., skierowanym do Prezesa Rady Ministrów. W odpowiedzi Kamili Król, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, z 7 kwietnia 2023 r., wskazano, że kwestia ta zostanie objęta przedmiotem analiz wewnętrznych Rządu.

Wykreślić limit przychodów

Rzecznik MŚP apeluje również, by z ustawy o ZUS wykreślić limit 120 000 złotych rocznego przychodu, powyżej którego, zgodnie z ust. 1 i 7 tego przepisu, nie jest dopuszczalne korzystanie z Małego ZUS-u plus. W opinii Rzecznika MŚP, w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających z małego ZUS-u plus jest ustalana w oparciu o dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, to brak jest podstaw do wprowadzenia dodatkowego kryterium, opartego na przychodzie. W opinii Rzecznika MŚP z Małego ZUS-u plus powinien móc korzystać każdy prowadzący pozarolniczą działalność, którego podstawa wymiaru składek, ustalona zgodnie z art. 18c ust. 3 ustawy o ZUS, byłaby niższa niż podstawa, o której mowa w art. 18 ust. 8 tej ustawy, to znaczy wynosząca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum