Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Produkty oszczędzające wodę remedium na większą sprzedaż

Poziom niedoboru wody gwałtownie wzrasta nie tylko w Europie, ponieważ roczne zużycie wody wzrosło o około 3 500 miliardów metrów sześciennych na całym świecie w ciągu ostatniego stulecia. Raport BSI i Waterwise zaleca trend zapewniania łatwego wyboru produktów oszczędzających wodę i dokonywanie zrównoważonych wyborów zakupowych z uwzględnieniem tego typu produktów.
Reklama

Dążenie do zwiększenia obiegu zamkniętego wody poprzez globalną współpracę i innowacje może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Przyniesie to  szersze korzyści - w tym zmniejszenie ryzyka suszy, wspieranie celów  klimatycznych  i postęp rozwoju społecznego w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ - wynika z nowych badań przeprowadzonych przez BSI i Waterwise. 

Pragnienie zmian: zapewnienie pozytywnej przyszłości wody zauważa, że zaopatrzenie w wodę i jej wykorzystanie przyczyniają się do około 10% globalnej emisji dwutlenku węgla, podczas gdy susze mogą dotknąć aż 75% światowej populacji do 2050 r., co oznacza, że brak działań  może być równie szkodliwy dla planety,  jak brak walki z kryzysem klimatycznym.

Raport określa kluczowe kroki, które mogą mieć pozytywny wpływ, aby pomóc społeczeństwu sprostać temu wyzwaniu, w tym uznanie, że rozwiązanie problemu niedoboru wody  może być szansą na  zrównoważony rozwój tak dużą jak zmniejszenie zmian klimatu,  ułatwiając dla konsumentów, aby mogli wybierać  produkty oszczędzające wodę i wdrażać sposób myślenia o gospodarce o obiegu zamkniętym.

Badanie przeprowadzone przez BSI, firmę zajmującą się doskonaleniem biznesu i standaryzacją, we współpracy z Waterwise, wiodącym głosem w sprawie efektywnego wykorzystania wody, obejmuje wskaźnik oceniający niedobór wody w 40 lokalizacjach, przy czym USA, Chiny i Indie otrzymały najwyższą możliwą ocenę. Polska plasuje się mniej więcej w środku spośród 40 lokalizacji ogółem, co daje szansę na poprawę odporności publicznych dostaw wody. Po pierwsze, woda jest obfita na Ziemi, tylko 0,5% jest dostępne jako słodka woda, a raport stwierdza, że połączenie wzrostu populacji, zmian klimatu i rozwoju gospodarczego napędza popyt i wywiera rosnącą, niezrównoważoną presję na tę podaż.

- Woda jest jednym z najbardziej podstawowych i cennych zasobów Ziemi. Rozpoczęliśmy to partnerstwo, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób możemy współpracować, aby odkryć możliwości poprawy dostępności wody poprzez dostarczanie rozwiązań, które przyniosą korzyści ludziom i planecie - mówi Jonathan Chocqueel-Mangan, Chief Strategy & Transformation Officer w BSI. - W BSI rozumiemy, że zapewnienie przyszłości bezpiecznej dla wody może być równie dużą szansą, jak redukcja emisji dwutlenku węgla. Jako organizacja skoncentrowana na usprawnianiu biznesu, mamy nadzieję, że możemy mieć znaczący pozytywny wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i organizacje, rozwijając tę debatę. Badania wskazują, że mądre korzystanie z wody może przynieść ważne korzyści, w tym umożliwić sprawiedliwy dostęp na całym świecie, chronić cenne siedliska i uczynić nas bardziej odpornymi na zmiany klimatu i susze - dodaje.

Przedstawia szereg zaleceń, w tym:

1. Uznanie marnotrawstwa wody za poważne wyzwanie - uznanie problemu i podjęcie działań, przy czym przedsiębiorstwa użyteczności publicznej będą liderami w ograniczaniu wycieków z sieci.

2. Zapewnienie łatwego wyboru produktów oszczędzających wodę i  dokonywanie zrównoważonych wyborów – np. uczenie się od takich krajów,  jak Australia i Singapur, które stosują obowiązkowe systemy etykietowania efektywności zużycia wody w produkcie,  dostosowane do odpowiedniej normy.

3. Wykorzystaj innowacje i lepiej wykorzystaj dane - inteligentne liczniki mogą zmienić zasady gry, jeśli chodzi o oszczędzanie wody.

4. Zachęcaj do kultury oszczędzania wody - priorytetowo traktuj ochronę naszej planety poprzez gospodarkę wodną, niezależnie od tego, czy jest to w domu, czy w miejscu pracy, a także w różnych sektorach.

5. Zamknij pętlę - uczyń recykling wody i ponownie wykorzystaj normę tam, gdzie to możliwe, stosując techniki takie jak recykling wody i ponowne wykorzystanie wody w nowych budynkach lub zbieranie wody deszczowej.

6. Partner for impact - wspólny wysiłek szerokiego grona podmiotów, od rządu i organów regulacyjnych po przemysł wodny, a ostatecznie nas wszystkich jako użytkowników wody, może pomóc nam sprostać rosnącym wyzwaniom związanym z dostępnością wody.

Collaboracja i przejście na  kulturę oszczędzania wody mogą przyspieszyć postęp. Raport określa przystępne cenowo i dostępne działania podejmowane przez osoby fizyczne, organizacje i społeczeństwo  w celu  rozwiązania problemu niedoboru wody, w tym  zwiększone wykorzystanie inteligentnych liczników i przekształcenie alternatywnych systemów zaopatrzenia w wodę (zbieranie wody deszczowej, recykling szarej wody) lub   zrównoważonych miejskich rozwiązań odwadniających (SuDS) w nowe budynki.

- Woda jest jednym z naszych najbardziej podstawowych, cennych i niedocenianych zasobów - to niebieska nić, która łączy nasz świat - a mądre korzystanie z niej może przynieść ważne korzyści,  pomagając nam utrzymać dobre zdrowie i różnorodne biologicznie środowisko naturalne,  zapewnić Mamy wystarczające zapasy żywności i przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego. Staje się jednak coraz bardziej jasne, że nie jest zrównoważone, aby popyt na wodę nadal rósł bez podjęcia działań zapewniających, że korzystamy z niej mądrze i efektywnie nią zarządzamy - komentuje Denelise L'Ecluse, dyrektor zarządzający ds. zapewnienia bezpieczeństwa na Europę kontynentalną w BSI. - Znaczna część Polski i Europy została dotknięta suszą w ostatnich miesiącach, dlatego  jesteśmy już bardzo wyczuleni na wpływ niedoboru wody i znaczenie oszczędzania wody, ale teraz jest moment, aby zjednoczyć się jako globalna populacja i poświęcić temu taką samą uwagę, jaką poświęcamy innym kwestiom środowiskowym.  Jeśli będziemy współpracować, możemy przekształcić ambicje w działania i przyspieszyć postęp w kierunku zrównoważonej przyszłości wodnej - zaznacza. 

- Woda ma fundamentalne znaczenie dla życia. Jednak stoimy przed ogromnymi wyzwaniami na całym świecie, aby zapewnić dostęp do wody dla ludzi, organizacji i środowiska. Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje , że jedna czwarta ludności świata żyje już w krajach dotkniętych deficytem wody. Coraz wyraźniej widać, że nie możemy dalej postępować tak, jak do tej pory. To jest po prostu nie do utrzymania - zwraca uwagę Nicci Russell, dyrektor generalny Waterwise. - Kluczową częścią rozwiązania jest upewnienie się, że mądrze wykorzystujemy wodę, którą mamy w naszych domach i miejscach pracy; unikanie marnotrawstwa wody. W ten sposób możemy pomóc w dostosowaniu się do skutków kryzysu klimatycznego, osiągnięcie zerowej emisji netto, zabezpieczenie dostaw wody dla ludzi i przedsiębiorstw oraz wzmocnienie, ochrona i poprawa stanu środowiska - podkreśla.

BSI zapewnia wsparcie w wieluzapewnia wsparcie w wielu obszarach gospodarki wodnej, w tym w Planach Bezpieczeństwa Wody, które są kluczowym fundamentem skutecznego zarządzania ryzykiem i kontroli wszystkich rodzajów zagrożeń biologicznych, chemicznych, fizycznych i radiologicznych.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum