Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

W ubiegłym roku cudzoziemcy wydali w Polsce 35,4 mld zł

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w 2014 roku ukształtowała się na poziomie 35,4 mld zł, a wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 18,1 mld zł. Najwyższe wydatki zarówno cudzoziemców odnotowano w III kwartale (10,5 mld zł). Natomiast najniższe wydatki cudzoziemcy ponieśli w IV kwartale – 7,6 mld zł.
Reklama

W 2014 r. cudzoziemcy przybywający do Polski najwięcej wydali na zakup towarów – 28,5 mld zł, co stanowiło 80,5% ogółu ich wydatków. Na usługi przeznaczyli 6,9 mld zł, czyli pozostałe 19,5% kwoty wydatkowanej w naszym kraju. Największym zainteresowaniem obcokrajowców cieszyły się towary nieżywnościowe, na które wydali łącznie 20,3 mld zł (57,3% ogółu ich wydatków). Na towary żywnościowe i napoje bezalkoholowe przeznaczyli 4,7 mld zł (13,2%), natomiast na napoje alkoholowe i tytoń – łącznie 3,5 mld zł (10,0%). 

Na poszczególnych odcinkach granicy występowało pewne podobieństwo, ale też i zróżnicowanie jeśli chodzi preferencje zakupowe cudzoziemców. Nierezydenci przekraczający poszczególne odcinki granicy lądowej (zarówno wewnętrznej UE jak i zewnętrznej UE) oraz granicę morską największe kwoty przeznaczali na zakup towarów, głownie nieżywnościowych. Tylko w przypadku granicy powietrznej wystąpiła pewna odmienność – największe wydatki cudzoziemcy ponieśli na usługi (głównie na zakwaterowanie i wyżywienie) – 2,6 mld zł, co stanowiło 63,7% wydatków poniesionych na tym odcinku granicy. Cudzoziemcy przekraczający granicę wewnętrzną UE wydali na usługi 10 razy więcej niż obcokrajowcy podróżujący do Polski przez granicę zewnętrzną UE. W przypadku zewnętrznej granicy UE cudzoziemcy ponad 80% swoich wydatków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, z czego ponad 1/4 na zakup materiałów do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (najwięcej osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską). Dużym zainteresowaniem cieszył się także sprzęt gospodarstwa domowego i audiowizualny oraz części i akcesoria do środków transportu. Z kolei cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną lądową granicę UE znaczne kwoty przeznaczyli na zakup paliwa oraz wyrobów tytoniowych. Towary te w ogólnej strukturze wydatków cudzoziemców na tym odcinku granicy wyniosły odpowiednio 22,8% oraz 12,9%. Najwięcej na ten asortyment wydali nierezydenci przekraczający granicę polsko-niemiecką. Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE chętnie nabywali również w Polsce odzież i obuwie, na które przeznaczyli 10,1% swoich wydatków. Spośród towarów żywnościowych największą popularnością wśród wszystkich cudzoziemców przybywających do Polski cieszyło się mięso i wyroby mięsne. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum