Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

1 stycznia wejdzie w życie część przepisów noweli antyzatorowej

Od nowego roku zaczynie obowiązywać część przepisów noweli ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Chodzi o obowiązek sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty m.in. w zakresie uzasadnienia przyczyn korekty sprawozdania.
Reklama

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie część przepisów ustawy z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Chodzi o rozwiązania dotyczące obowiązku sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty - m.in. uzasadnienie przyczyny korekty sprawozdania.

Natomiast rozwiązania regulujące bezskuteczność postanowień umownych zakazujących albo ograniczających przelew wierzytelności w przeterminowanych transakcjach handlowych, w których wierzycielem jest mały i średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca, wejdą w życie 24 stycznia 2023 r.

Ustawa antyzatorowa - jaki ma cel

Celem noweli ustawy antyzatorowej, która, co do zasady, weszła w życie 8 grudnia 2022 r., jest m.in. ograniczenie zatorów płatniczych, doprecyzowanie przepisów w zakresie sprawozdań i zwiększenie efektywności postępowania w sprawie "nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych".

Doprecyzowanie kwestii związanych z obowiązkiem sprawozdawczym o praktykach płatniczych to m.in. wprowadzenie obowiązku uzasadnienia przyczyny korekty sprawozdania; rozstrzygnięcie, że obowiązek sprawozdawczy ciąży na podmiocie, a odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot spoczywa na kierowniku tego podmiotu; zdefiniowanie pojęcia - kierownik podmiotu; wskazanie, że sprawozdanie należy skorygować w przypadku, gdy co najmniej w jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane zmieniły się o co najmniej 10 proc. wartości.

Z kolei poprawa efektywności postępowania ws. nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma nastąpić m.in. poprzez: określenie przesłanek, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężne; przyjęcie modelu wyliczenia maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, który uwzględnia stałe stawki procentowe przypisane do poszczególnych okresów opóźnienia, czy wprowadzenie możliwości obniżenia nałożonej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych o 20 proc. w przypadku, gdy strona postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji uiści w całości administracyjną karę pieniężną oraz zrzeknie się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum