Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

14 mln zł straty Auchan Polska

Na koniec 2019 r. bilans spółki Auchan Polska zamyka się po stronie pasywów i aktywów kwotą 3 967 255 tys. złotych. Rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości 14 106 tys. zł. Kapitał obrotowy firmy był ujemny i wyniósł - 574 mln zł, natomiast dostępne niewykorzystane linie kredytowe przekraczały 1,3 mld zł. Zysk ze sprzedaży to 81 mln zł.
Reklama

Firma tłumaczy, że ujemny kapitał obrotowy w wysokości - 574 mln zł jest poziomem nie odbiegającym od normy dla działalności handlu detalicznego skali firmy.

Zarząd firmy zarekomendował wspólnikom pokrycie straty za 2019 r. z zysków z przyszłych lat.

6 sierpnia 2019 r. spółka została zawiadomiona o zmianie w składzie wspólników na skutek umowy zawartej pomiędzy jej dwoma dotychczasowymi wspólnikami (Auchan Holding S.A.oraz Auchan Retail International S.A.), na mocy której100% udziałów w spółce przysługujących Auchan Holding S.A.(tj. 2.807.104 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy) objęła Auchan Retail International S.A. W wyniku przeprowadzonej transakcji doszło do zmniejszenia liczby wspólników z czterech do trzech. Zawiadomienie o nabyciu udziałów przez Auchan Retail International S.A. w wyniku powyższej transakcji zostało przesłane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który nie skorzystał z przysługującego mu prawa odkupu.

10 września 2019 r. doszło do zmiany w składzie zarządu. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło tego dnia uchwały w sprawie: odwołania Joanny de Haas van Dorsser z funkcji członka zarządu, odwołania Pascale Filliat z funkcji członka zarządu, powołania Michel Lariviere do pełnienia funkcji członka zarządu, powołania Laurent Rossignol do pełnienia funkcji członka zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w skład zarządu wchodziły następujące osoby: Gerard Gallet – prezes zarządu, Michel Lariviere, Laurent Rossignol, Isabelle Colrat,Stephane Bucaille oraz Isabelle Bouvier.

Zdaniem zarządu spółka nie jest narażona na znaczące ryzyka finansowe.

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2019 wynosił 19 951 pracowników. 

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące transakcje spółki z Auchan Retail International: 02.01.2020 została zaciągnięta pożyczka na kwotę 100 mln zł, kolejna 07.01.2020 również na kwotę 100 mln zł.
W lutym 2020 r. zostały zaciągnięte dwie pożyczki po 100 mln zł, oraz została zaciągnięta pożyczka długoterminowa na kwotę 260 mln zł. Również w lutym 2020r. została dokonana spłata pożyczki na kwotę 340 mln zł. W 04.2020 r. została zaciągnięta pożyczka na kwotę 150 mln zł .W 2020 r. zostały przedłużone linie kredytowe z bankiem Citi na kwotę 165 mln zł oraz z bankiem SG na kwotę 105 mln zł. W styczniu 2020 r. została spłacona pożyczka z HSBC na kwotę 46 mln. Dodatkowo w styczniu zostały udzielone pożyczki podmiotom powiązanym o łącznej wartości 340 tys. zł.

- Rok 2019 pozwolił nam zbudować stabilną podstawę do realizacji strategii #Auchan 2022. Jestem przekonany, że zachowując potrzeby klienta-mieszkańca w centrum naszej uwagi oraz dzięki zaangażowaniu i pasji naszego zespołu do promowania dobrego i świadomego odżywiania będziemy w stanie uzyskać bardzo dobrą dynamikę dalszego rozwoju  –  mówi Gerard Gallet – dyrektor generalny Auchan w Polsce.

Zakończony przegląd aktywów spółki skutkował aktualizacją wartości aktywów niefinansowych o 44 mln zł. Po dokonanych w 2018 i 2019 roku odpisach Auchan nie przewiduje dalszej istotnej utraty wartości aktywów w Polsce. Zmniejszenie zadłużenia pozwoliło na ograniczenie kosztów finansowych o 12 mln zł.

W 2019 roku firma Auchan zarządzała w Polsce 106 sklepami, w tym 74 hipermarketami, 27 supermarketami i 5 sklepami convenience pod szyldem „Moje Auchan”. Sieć ogłosiła, że zamyka 4 z posiadanych hipermarketów. Auchan Polska jest częścią obecnej w 12 krajach sieci Auchan Retail.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (4)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum