Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

16,53 mld zł sprzedaży Eurocashu w 2013 roku

Sprzedaż Grupy Eurocash wyniosła w IV kwartale 2013 r. 4,23 mld zł (wzrost o 0,5 proc. r/r), a w całym ubiegłym roku sięgnęła 16,53 mld zł (-0,4 proc.). Spadek marż w połączeniu z niższą dynamiką sprzedaży negatywnie wpłynęły na zyski Grupy - wynik EBITDA w IV kwartale zmalał o 36 proc. r/r, a w całym 2013 r. o 18 proc. Dzięki obniżce kosztów finansowych zadłużenie netto spadło o 220 mln zł w porównaniu z końcem 2012 r.
Reklama

- Systematyczny rozwój organiczny oraz akwizycje w segmencie dystrybucji wyrobów tytoniowych w pełni zrekompensowały negatywny wpływ, jaki na poziom sprzedaży miało zakończenie dostaw do sieci Stokrotka w połowie ubiegłego roku. W rezultacie Grupa Eurocash wypracowała sprzedaż na porównywalnym poziomie co przed rokiem - mówi Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu. - Mimo, że był to trudny rok dla całego sektora handlu, nie jest to dla nas wynik satysfakcjonujący. Skupiliśmy się na działaniach reorganizacyjnych w Tradisie i integracji placówek cash&carry Eurocashu i Tradisu. Wiązało się ze spowolnieniem naszej ekspansji na otwartym rynku, co odbiło się na dynamice łącznej sprzedaży i wynikach. Pełna integracja, która zamierzamy dokończyć w tym roku, jest natomiast kluczowa dla efektywności Grupy Eurocash w dłuższym okresie - dodaje.

Integracja placówek cash&carry Tradisu z siecią Eurocash Cash&Carry przełożyła się na wzrost sprzedaży w tym formacie w IV kwartale 2013 r. o 14,7 proc. r/r do 1,19 mld zł. W całym minionym roku sprzedaż hurtowni Eurocash Cash&Carry do klientów zewnętrznych wzrosła o 12,6 proc. do 4,59 mld zł.
Grupa zanotowała ponadto w tym segmencie wzrost sprzedaży like-for-like, czyli dla stałej liczby hurtowni Eurocash Cash&Carry: o 3,6 proc. r/r w ostatnim kwartale 2013 r. oraz ponad 3,8 proc. narastająco za cztery kwartały 2013 r.
Sieć Sklepów abc, czyli rozwijana przez Eurocash Cash&Carry franczyzowa sieć zrzeszająca małe i średnie niezależne sklepy spożywcze, na koniec 2013 r. liczyła 6 133 placówki. W IV kwartale 2013 r. liczba sklepów funkcjonujących pod szyldem abc "po sąsiedzku" powiększyła się o 246 placówki, a w całym ubiegłym roku o 682 sklepy.

 

Sieć franczyzowa Delikatesy Centrum zwiększyła się natomiast w ostatnim kwartale 2013 r. o 45 sklepów, do 875 placówek, a liczba nowych otwarć w całym ubiegłym roku sięgnęła 102. Sprzedaż hurtowa Eurocash w ramach sieci Delikatesy Centrum w IV kwartale 2013 r. wyniosła ponad 446 mln zł, czyli o 14,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2012 r. W całym 2013 roku sprzedaż z centrów Dystrybucyjnych Delikatesy Centrum przekroczyła natomiast 1,65 mld zł, co oznacza wzrost o 12,1 proc. w porównaniu z 2012 r.
Sprzedaż hurtowa like-for-like w tym formacie (dla tej samej liczby sklepów franczyzowych Delikatesy Centrum) wzrosła w IV kwartale 2013 r. o 1,8 proc. r/r, a w całym minionym roku o 1,6 proc..

Przeniesienie działalności placówek cash&carry Tradisu do Eurocash Cash&Carry oraz zakończenie dostaw do sieci Stokrotka spowodowały z kolei spadek sprzedaży dawnej Grupy Dystrybucyjnej Tradis w IV kwartale 2013 r. do 1,13 mld zł i 4,8 mld w całym 2013 r.
Analizując sprzedaż Tradisu z wyłączeniem działalności zaniechanej (tj. bez kontraktu ze Stokrotką i sprzedaży cash&carry), w IV kwartale 2013 r. wzrosła ona o 4,7 proc., natomiast w całym minionym roku sięgnęła 4,28 mld zł (+1,6%).
Niższa dynamika sprzedaży oraz spadek marż, w dużej mierze związany z restrukturyzacją i integracją Tradisu w ramach Grupy Eurocash, przełożyły się na istotny spadek zysków Grupy w omawianych okresach. EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, w IV kwartale 2013 r. wyniosła 124,1 mln zł, czyli o 36% mniej niż w tym samym okresie 2012 r. Narastająco za cztery kwartały EBITDA wyniosła 402,1 mln zł, co oznacza spadek o 18 proc. r/r.
Zysk netto Grupy Eurocash za ostatni kwartał 2013 r. wyniósł natomiast 74,8 mln zł wobec 120,9 mln zł w analogicznym okresie 2012 r. W całym 2013 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 221 mln zł, czyli o blisko 12 proc. mniej niż rok wcześniej.
- W czwartym kwartale, podobnie jak całym 2013 roku, notowaliśmy niższe marże brutto na sprzedaży, głównie w Tradisie. W połączeniu z niższą dynamiką sprzedaży odbiło się to na niższej rentowności całej grupy. Jednak dzięki znacznemu ograniczeniu zadłużenia finansowego i kosztów jego obsługi, wpływ tych negatywnych zjawisk na wynik netto Grupy Eurocash został częściowo zrekompensowany. Tym samym spadek zysku netto w 2013 r. był mniej istotny niż spadek EBITDA - wskazuje Jacek Owczarek.
Na koniec 2013 r. zadłużenie netto Grupy Eurocash wynosiło niespełna 578 mln zł wobec ponad 798 mln zł na koniec 2012 r. Wskaźnik długu netto do EBITDA poprawił się tym samym do 1,4x wobec 1,6x przed rokiem.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum