Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

770 mln zł przychodów Grupy Żywiec, 41 mln zł straty. Tak źle nie było od lat

W pierwszym kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Żywiec osiągnęły poziom 770 100 tys. złotych podczas gdy w takim samym okresie 2019 roku wyniosły one 606 693 tys. złotych. Jednocześnie organiczny wzrost przychodów wzrósƗ o 8% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Skonsolidowana strata z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 20 238 tys. złotych. Strata przed opodatkowaniem to 41 182 tys. zł.
Reklama

- Zanotowaliśmy wyższe przychody ze sprzedaży i pomimo podwyżki akcyzy utrzymaliśmy przychody z każdego hektolitra piwa na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału 2019. W omawianym okresie zanotowaliśmy stratę zysku. Jest to spowodowane przede wszystkim dalszym wzrostem kosztów działalności, w tym kosztów produkcji, logistyki i kosztów personalnych oraz negatywnym wpływem różnic kursowych. Pierwszy kwartał roku to również czas kiedy intensywnie przygotowujemy sezonowe aktywacje marek. Wiążą się z tym zatem zwiększone inwestycje w marketing, co procentuje w kolejnych miesiącach, ale znajduje też odzwierciedlenie w wyższych kosztach działalności, co jest widoczne w naszych wynikach za pierwszy kwartał – komentuje Francois-Xavier Mahot, prezes Grupy Żywiec S.A.

W związku z wystąpieniem w Polsce epidemii koronawirusa, od połowy marca 2020 roku zarząd prowadzi bieżący monitoring sytuacji rynkowej. Do głównych czynników ryzyka należy zaliczyć ograniczenia w szerokim i swobodnym dostępie konsumentów do placówek handlowych, ograniczenia działalności gastronomicznej oraz zakaz organizacji imprez masowych, które w razie konieczności ich utrzymywania na obecnym poziomie przez dłuższy okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów spółki. Do czynników ryzyka należy również zaliczyć możliwości powstania tzw. zatorów płatniczych w rozliczeniach z klientami spółki, związane z ww. ograniczeniami działalności handlowej, bądź zaprzestaniem działalności gastronomicznej i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w obrocie, a co za tym idzie w dostępie do środków finansowych, co z kolei może przełożyć się na trudności z utrzymaniem płynnej sprzedaży.

Na dzień publikacji raportu spółka nie zaobserwowała pogorszenia realizacji płatności od swoich klientów w porównaniu do sytuacji przed wystąpieniem epidemii.
- Jesteśmy dzisiaj w zupełnie nowej rzeczywistości biznesowej, do której staramy się jak najlepiej dostosować. W odpowiedzi na epidemię podjęliśmy natychmiastowe działania ograniczające potencjalne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz dla ciągłości biznesowej. Wdrożone zostały odpowiednie procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, a także stosowne plany zapewniające ciągłość produkcji i dostaw. Podjęliśmy także szereg inicjatyw aby zapewnić wsparcie placówkom ochrony zdrowia, naszym społecznościom lokalnym a także partnerom biznesowym, którzy ucierpieli w skutek epidemii – powiedział Francois-Xavier Mahot. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum