Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Ambra: Najlepsze wyniki sprzedaży odnotowują wina spokojne

Grupa Ambra zanotowała w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 wzrost sprzedaży o 6,0 proc. do 387,6 mln zł. Na skutek pandemii COVID-19 zmniejszyła się sprzedaż do gastronomii, jednak dynamiczny wzrost w innych kanałach dystrybucji z nadwyżką zrekompensował ten spadek.
Reklama

W pierwszym półroczu 2020/2021 roku sprzedaż Grupy wzrosła na wszystkich głównych rynkach
działalności i we wszystkich kategoriach produktowych. Dynamika sprzedaży po wyłączeniu eksportu
wyniosła 6,9%, natomiast organiczny wzrost sprzedaży (bez wpływu akwizycji) osiągnął wartość 4,4%.

- Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje w naszym zakładzie produkcyjnym w Woli Dużej, budujemy
dystrybucję win i alkoholi premium w Czechach w oparciu o dokonane w zeszłym roku akwizycje,
rozwijamy się na rumuńskim rynku wina pomimo zmiennych warunków makroekonomicznych. Pandemia COVID-19 nie spowodowała, że rezygnujemy z naszej strategii tworzenia produktów o wysokiej jakości, co znajduje potwierdzenie w coraz częstszych wyborach produktów premium przez naszych klientów – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy Ambra.

Na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży była niższa od tempa wzrostu całego rynku wina i wyniosła tylko 1,6%. Niższe tempo wzrostu sprzedaży spowodowane było przede wszystkim związanymi z trwającą pandemią COVID-19 ograniczeniami w sprzedaży w gastronomii i niższą odwiedzalnością galerii handlowych. Najlepsze wyniki sprzedaży odnotowały w tym okresie wina spokojne z wyróżniającymi się markami FRESCO, PORTADA czy CONO SUR.

Na zagranicznych rynkach działalności Grupy sprzedaż rozwijała się znacznie dynamiczniej. Wzrost
sprzedaży na rynkach Czech i Słowacji wyniósł w tym okresie 46,0% (w walutach lokalnych). Wzrost
organiczny (z pominięciem efektu akwizycji dokonanych w poprzednim roku obrotowym) wyniósł 25,7%.

Największy wkład w wzrost sprzedaży miały tam wina musujące MUCHA SEKT oraz wina owocowe NAŠ SAD. Wzrost sprzedaży w Rumunii osiągnął 7,9% (w walucie lokalnej), a szczególnie dynamicznie rosła sprzedaż win stołowych marki SANGE DE TAUR (nabytej w lipcu 2019 r.) oraz brandy ZAREA.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 rentowność marży ze sprzedaży była nieco niższa,
co wynikało głównie z osłabienia złotego wobec euro. Niekorzystny wpływ kursów walut na wynik został jednak skompensowany niższymi wydatkami marketingowymi, co zaowocowało wzrostem zysku ze sprzedaży o 2,8%. Wyższe o 8,9% koszty działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja i pozostałe) wynikały z akwizycji oraz z podwyżek wynagrodzeń. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) był wyższy o 2,1 mln zł, czyli o 3,8% i wyniósł 58,2 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021 35,0 mln zł i wzrósł o 2,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego.

Całość na portalspozywczy.pl

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum