Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Analitycy: W 2016 roku płace wzrosną o 4,2 proc.

Zgodnie z danymi GUS, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie do 4,0% r/r wobec 3,3% w październiku, kształtując się powyżej naszej prognozy (3,6%) i konsensusu rynkowego (3,8%) - komentują analitycy Credit Agricole.
Reklama

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w listopadzie o 4,6% r/r wobec 4,0% w październiku, co było efektem wzrostu inflacji CPI (do -0,6% r/r w listopadzie wobec -0,7% w październiku, por. MAKROpuls z 15.12.2015) oraz zwiększenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w listopadzie o 9,1 tys. m/m wobec wzrostu o 14,1 tys. w październiku. Podobnie jak w październiku, był to najsilniejszy od 2007 r. miesięczny wzrost zatrudnienia w porównaniu do analogicznych okresów poprzednich lat. Roczna dynamika zatrudnienia zwiększyła się w listopadzie do 1,2% wobec 1,1% w październiku. Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w listopadzie 5,8% r/r wobec 5,2% we październiku i 5,3% w III kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy konsumpcji w IV kw. (3,3% wobec 3,1% w III kw.).

Uważamy, że rynek pracy znajduje się blisko stanu równowagi. Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 9,9% na koniec br. i obniży się do 9,6% na koniec 2016 r. Do spadku bezrobocia przyczynią się zarówno oczekiwany w okresie prognozy dalszy (choć wolniejszy) wzrost inwestycji, jak i strukturalne zmiany na rynku pracy wynikające z wprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reform urzędów pracy. Skala spadku stopy bezrobocia będzie ograniczana przez trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Oczekujemy, że dynamika zatrudnienia poza rolnictwem będzie się stopniowo obniżać i osiągnie poziom 0,0% r/r w IV kw. 2016 r. i całym 2017 r. Wzrost inflacji i trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników będą oddziaływały w kierunku wzrostu presji płacowej. Zwiększenie wynagrodzeń będzie ograniczane natomiast przez możliwość zwiększenia wymiaru godzinowego pracowników dotychczas zatrudnionych na część etatu, niski stopień uzwiązkowienia w zakładach pracy, gotowość pracodawców do przeniesienia produkcji za granicę, napływ imigrantów oraz migracje powrotne Polaków. W efekcie oczekujemy umiarkowanego zwiększenia nominalnego tempa wzrostu płac w gospodarce narodowej z 3,4% w br. do 4,2% w 2016 r. - uważają analitycy.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum