Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Baltona zwiększyła sprzedaż, ale EBITDA i zysk netto pogorszyły się

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 r. grupa Baltony osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 361,6 mln zł, co oznacza wzrost w wartościach bezwzględnych o 81,1 mln zł, tj. o prawie 29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2017.
Reklama

W porównaniu do trzech kwartałów 2017 roku detaliczna sprzedaż ogólnodostępna wzrosła o 98 proc., detaliczna sprzedaż wolnocłowa wzrosła o 19 proc., natomiast sprzedaż hurtowa i shipchandling spadła o 13 proc.

- Wzrost przychodów ze sprzedaży był wynikiem uruchomienia sklepów i kawiarni w nowych lokalizacjach oraz wzrostu liczby pasażerów – informuje spółka w raporcie.

W podziale na segmenty, grupa osiągnęła 270 mln zł przychodów ze sprzedaży w sklepach, 22,2 mln zł przychodów z gastronomii, i niemal 70 mln zł z segmentu B2B. Rok wcześniej, przychody ze wynosiły, odpowiednio: 181,3 mln zł, 27,5 mln zł oraz 72,7 mln zł.

Wynik na działalności operacyjnej grupy po dziewięciu miesiącach 2018 r. zamknął się zyskiem w wysokości 2,4 mln zł. Dla porównania zysk za analogiczny okres w roku poprzednim wyniósł 2,5 mln zł.

Jeśli chodzi o obszar kosztów największy wzrost (w wartościach bezwzględnych) w porównywanych okresach dotyczył wartości sprzedanych towarów i wyniósł 43,8 mln tj. 22,7%. Wzrost kosztów czynszów i pozostałych usług obcych i wyniósł 31,4 mln zł, natomiast koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 4,2 mln zł. tj. o 14,2%.

- Wzrost kosztów w kategorii czynszów oraz pozostałych usług związany był w szczególności z koniecznością poniesienia kosztów związanych z nowymi lokalizacjami, w których działalność została rozpoczęta w trakcie roku, co wiązało się w znacznym zakresie z procesem uruchamiania sprzedaży w poszczególnych lokalizacjach. Ponadto należy wskazać, iż w pierwszych miesiącach 2017 roku grupa prowadziła działalność na lotnisku w Gdańsku dla którego relacja przychodów do kosztów była satysfakcjonująca z punktu widzenia osiąganej dotychczas marżowości. Z kolei w 2018 roku w miejsce działalności w Gdańsku emitent rozpoczynał lub właśnie rozpoczął działalność z nowych lokalizacjach – informuje spółka.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na niższą marżę operacyjną w okresie sprawozdawczym względem okresu porównawczego jest zaobserwowana na lotnisku we Wrocławiu niekorzystana (z punktu założonych projekcji finansowych) struktura pasażerów. W konsekwencji powyższego wpływ wyniku z działalności w tej lokalizacji na wyniki Grupy Kapitałowej III kwartału 2018 roku był ujemny.

W analizowanej pozycji kosztów zostały również uwzględnione jednorazowe koszty związane z obsługa prawną procesu negocjacji i zawarcia umów najmu na lotnisku Chopina w Warszawie.

Kolejnym istotnym czynnikiem kosztowym który istotnie wpłynął na poziom kosztów w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 r. roku był poziom wynagrodzeń. Z jednej strony poniesione zostały koszty wzrostu wynagrodzeń dla dotychczasowych pracowników ale jednocześnie w związku z rozwojem działalności (w szczególności w zakresie zaplanowanym wznowieniem prowadzenia działalności na lotnisku Chopina w Warszawie) konieczne było pozyskanie pracowników zarówno operacyjnych związanych z tą lokalizacją jak i zatrudnienia osób w siedzibie spółki które będą odpowiadały za obsługę procesów realizowanych w nowych lokalizacjach działalności.

- Mając powyższe na uwadze wypracowany w okresie 9 miesięcy 2018 r. wynik na poziomie EBITDA (liczony jako wynik operacyjny skorygowany o amortyzację) wyniósł 7.240 tys. zł i był o 242 tys. zł gorszy niż ten sam wskaźnik w porównywalnym okresie kiedy to wynosił on 7.482 tys. zł. Z kolei, wynik netto grupy za w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 r. zamknął się zyskiem w wysokości 1.663 tys. zł. Zysk netto za analogiczny okres w roku 2017 wyniósł 1.745 tys. zł – informuje spółka.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum