Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Biedronka, Lidl, Auchan, Delikatesy Centrum - UOKiK wskazuje, kto nie przestrzega przepisów

Kontrole Inspekcji Handlowej w 2021 r. wykazały, że nie wszyscy przedsiębiorcy prawidłowo eksponują ceny towarów i usług - u ponad połowy skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości. Na prawie pół miliona partii produktów pod lupą UOKiK, ponad 15 proc. z nich było źle oznaczone ceną – brakowało informacji o cenie jednostkowej lub jej w ogóle nie było.
Reklama

Kontrole przeprowadzone w 2021 r. wykazały, że nie wszyscy przedsiębiorcy przestrzegają powyższych obowiązków (u ponad połowy skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie), a co więcej
wśród nich są również tacy, dla których nie było to pierwsze naruszenie.

Sieci handlowe łamią przepisy

Przedsiębiorcy, w stosunku do których stwierdzono w 2021 r. niejedno-
krotne łamanie przepisów, to: Jeronimo Martins Polska S.A., Lidl Sp.
z o. o. Sp. k., Delikatesy Centrum Sp. z o. o., Auchan Polska Sp. z o. o. ,
Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. Sp. j., Frapo Dystrybucja Sp. z o. o.
(POLOmarket), Nasza Tradycja Sp. z o. o. (Intermarche Super), ZPOW
Orzech Sp. z o. o.

Realizując Plan kontroli na 2021 r., Inspekcja Handlowa skontrolowała 2.835 przedsiębiorców, w tym:
• 1.683 placówki detaliczne,
• 619 placówek należących do sieci handlowych,
• 215 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową,
• 63 placówki gastronomiczne,
• 46 myjni samochodowych,
• 31 parkingów,
• 30 stacji benzynowych,
• 148 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową
• w zakresie hotelarstwa, a w tym w 137 umożliwiających płatność bonem turystycznym.

Sprawdzono, czy w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniali w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ceny towarów (usług) oraz ceny jednostkowe, a także porównywali zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych.
Nieprawidłowości stwierdzono u 1470 przedsiębiorców (51,9 proc. skontrolowanych, w tym:
• w 936 placówkach detalicznych,
• w 338 placówkach należących do sieci handlowych,
• w 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową,
• w 42 placówkach gastronomicznych,
• na 10 stacjach benzynowych,
• w 16 myjniach samochodowych,
• na 8 parkingach,
• 45 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzą działalność w zakresie hotelarstwa.

Sprawdzono 499.114 partii produktów, kwestionując sposób oznakowania ceną 78.131 partii produktów.

Niezgodności cen w sklepach

W 1.726 placówkach sprzedaży detalicznej inspektorzy dokonali porównania zgodności cen uwidocznionych z cenami zakodowanymi w kasie. Niezgodności na niekorzyść konsumentów stwierdzono w 84 placówkach (4,9 proc. skontrolowanych placówek).
Dodatkowo, w 2.029 placówkach dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli, sprawdzano rzetelność obsługi konsumentów, tj. czy w przypadku produktów sprzedawanych „na wagę” sprzedawcy odliczają wagę opakowania, czy nie - co prowadziłoby do pobierania wyższej należności. Nieprawidłowości stwierdzono w 95 przypadkach.
Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania:
• 1.256 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 712.216 zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach,
• 24 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 172.950 zł za kolejne5 naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach, w tym: Jeronimo Martins Polska S.A. (14 decyzji), Lidl Sp. z o. o. Sp. k. (3 decyzje), Delikatesy Centrum Sp. z o. o. (2 decyzje), Auchan Polska Sp. z o. o. , Kaufland Polska Marekty Sp. z o. o. Sp. j., Frapo Dystrybucja Sp. z o. o. (POLOmarket), Nasza Tradycja Sp. z o. o. (Intermarche Super), ZPOW Orzech Sp. z o. o. – po 1 decyzji.

Jak podaje UOKiK, w miejscu sprzedaży detalicznej:
• cena towaru powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym i
dobrze widocznym dla konsumentów, na towarze, bezpośrednio przy
towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy,
• obok ceny powinna znaleźć się cena jednostkowa towaru, czyli cena
za jednostkę miary (np. za 1 litr lub kilogram),
• cenę i cenę jednostkową uwidacznia się m.in. na wywieszce, w cenni-
ku, katalogu, na obwolucie,
• w przypadku towaru sprzedawanego luzem uwidacznia się cenę jednostkową.

Na stacjach benzynowych, czy płatnych parkingach ceny powinny być tak
umieszczone, by były one czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się
do stacji/parkingu, poruszających się po drogach publicznych.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum