Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Bio Family zakładnikiem w sporze o Małpkę Express

Forteam Investments Ltd. w sprawie przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu i jego dzieciom zajmuje sieć marketów Bio Family i kolejne 29,04% akcji Czerwonej Torebki należące do jej prezesa Mateusza Świtalskiego. To kolejne kroki w sporze dotyczącym Małpki Express - wskazuje fundusz inwestycyjny. - Chcemy wyraźnie podkreślić, że działanie Forteam nie mają wpływu na bieżącą działalność sklepów Bio Family Supermarket. Sieć jest w trakcie dalszych otwarć sklepów stacjonarnych, rozwijania sklepu e-commerce, wprowadzania produktów oraz wdrażania nowych technologii związanych z usługą całodobowych i bezobsługowych sklepów Bio Family - czytamy w oświadczeniu sieci.
Reklama

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital Partners, uzyskała sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń, w ramach prowadzonego sporu prawnego z Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od niego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł na podstawie gwarancji, zapisanej w umowie.

Nowe zabezpieczenie zostało udzielone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na majątku dwójki dzieci Mariusza Świtalskiego – Mateusza i Nataszy. Na jego mocy zajęte zostały m.in. akcje Czerwonej Torebki należące do Mateusza Świtalskiego pełniącego jednocześnie funkcję prezesa zarządu notowanej na GPW spółki. Tym razem chodzi o 21 786 991 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego Czerwonej Torebki. W sumie, wraz z przejętymi na mocy wcześniejszych zabezpieczeń akcjami, Forteam zajął ok. 64,5% akcji spółki i może wykonywać określone prawa głosu z zajętych akcji.

Postanowienie sądu dotyczy również wszystkich udziałów w Bio Family. Jest to powstała w 2017 r. sieć supermarketów z bio żywnością, kosmetykami i środkami czystości należąca formalnie do Mateusza Świtalskiego. Ponadto sąd zdecydował się zabezpieczyć wszystkie udziały Nataszy Świtalskiej w firmie odzieżowej Farasi Fashion i Mateusza w centrum konferencyjnym Ogrodowa 12 w Poznaniu.

- Podejmowane przez cypryjską spółkę celową – Forteam Investment Ltd działania stanowią kolejną odsłonę strategii mającej na celu wymuszenie zapłaty nienależnych kwot. Proceder Forteam, w zakresie wykreowania rzekomej wierzytelności i próba jej wyłudzenia, są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Obecne działania Forteam są jedynie nieudolną próbą odwrócenia uwagi od toczącego się postępowania karnego. Komunikaty prasowe publikowane przez Forteam, mają jedynie na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd, w szczególności w zakresie istnienia rzekomych roszczeń. Jest to element szerszej strategii stosowanej przez Delta Capital Partners – właściciela Forteam, polegającej na intencjonalnym wszczynaniu szeregu postępowań sądowych opartych na wątpliwych podstawach, których jedynym celem jest przymuszenie do zapłaty, chociażby części wykreowanych roszczeń. Podkreślenia wymaga, że żaden z podmiotów pozywanych przez Forteam, nie jest zainteresowany zawarciem jakiegokolwiek porozumienia, z uwagi na całkowicie bezpodstawny charakter tych roszczeń - czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji przez Sowiniec Grpup.

- Z szacunku do naszych klientów, dostawców oraz pracowników, którzy tworzą markę Bio Family nie będziemy szerzej komentować działań, które mają na celu publiczną manipulację informacjami, gdyż Bio Family nie jest częścią sporu. Polskie prawo chroni przedsiębiorców w takich sytuacjach i tym samym zostaną podjęte adekwatne kroki prawne chroniące dobre imię sieci sklepów Bio Family - komentuje w oświadczeniu przesłanym do redakcji sieć Bio Family.

Jednocześnie ostatnie zabezpieczenie jest związane z wcześniejszym obrotem certyfikatami inwestycyjnymi w Świtalski FIZ. Certyfikaty należące do Nataszy i Mateusza zostały objęte zabezpieczeniem sądowym w kwietniu 2020 r. Mimo tego zabezpieczenia, certyfikaty zostały przez nich zbyte. W związku z tym Forteam zażądał od Mateusza i Nataszy finansowego zadośćuczynienia. Fundusz wskazuje, że każda osoba uczestnicząca w obrocie certyfikatami Świtalski FIZ należącymi wcześniej do Mariusza Świtalskiego musi liczyć się z tym, że będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania za utrudnianie Forteam prowadzenia egzekucji z tych certyfikatów.

Zabezpieczenie zostało uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu z Mariuszem Świtalskim w dalszym postępowaniu cywilnym. Sprawa związana jest z umową gwarancyjną przy sprzedaży Małpka Express zawartej z Forteam Investments w 2015 r.

8 maja 2015 r., Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100% akcji Małpka S.A., właściciela sieci sklepów Małpka Express. W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18%) Czerwonej Torebki. Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam umowę gwarancji, która przewidywała uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu.

Gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 r., nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży określoną w Umowie Gwarancji, a Mariusz Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę.
W związku z tym, 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie Umowy Gwarancji. Firma złozyła więc pozew do sądu. Obecnie obok postępowania cywilnego, Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie działania na niekorzyść Forteam Investments Limited w związku ze zdarzeniami towarzyszącymi nabyciu przez fundusz w 2015 r. sieci sklepów Małpka.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum