Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

CBOS: 86 proc. Polaków nie jest zainteresowanych pracą za granicą

86 proc. Polaków nie interesuje podjęcie pracy za granicą. Taką chęć wyraziło jedynie 12 proc. respondentów – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Najczęściej deklarowanym kierunkiem emigracji zarobkowej są Niemcy i Wielka Brytania.
Reklama

Wyniki badań CBOS pokazują, że odsetek badanych deklarujących chęć podjęcia pracy za granicą pozostaje w ostatnim dziesięcioleciu dość stabilny. Nadal zdecydowana większość Polaków (86 proc.) nie jest tym zainteresowana. 12 proc. badanych wyraziło chęć wyjazdu zarobkowego, przy czym zdecydowana większość z nich (10 proc.) nie podjęła konkretnych działań w tym kierunku.

Według CBOS zainteresowanie emigracją zarobkową pozostaje na stałym, stosunkowo niskim poziomie. Jak tłumaczą autorzy opracowania, nie ma też powodu sądzić, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić, a co za tym idzie - by nastąpiły znaczniejsze zmiany w dynamice emigracji z Polski.

Z sondażu wynika, że co piąty badany (20 proc.) deklaruje, że ma doświadczenie pracy za granicą.

CBOS zwraca uwagę, że doświadczenie pracy za granicą znacząco częściej mają mężczyźni (25 proc. z nich pracowało lub pracuje za granicą) niż kobiety (15 proc.). Częściej deklarują je także młodsi badani (23 proc. mających od 18 do 40 lat wyjeżdżało w celach zarobkowych) niż starsi (17 proc.). Z tych, którzy pracowali za granicą, wyraźna większość ostatnio wyjeżdżała do pracy po roku 2004, a więc po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Wyniki tegorocznych badań są zbliżone do uzyskanych przed dwoma i czteroma laty. CBOS wskazuje jednak wzrost odsetka wyjeżdżających tylko raz, a spadek - wyjeżdżających dwa lub trzy razy. Według autorów opracowania badania może to świadczyć, że dla znacznej części Polaków wyjazd jest jednorazowym doświadczeniem.

Z badania CBOS wynika, że około jednej dziesiątej (11 proc.) badanych deklaruje, że w ostatnich dziesięciu latach co najmniej raz wyjechało za granicę do pracy. Z tych osób nieco ponad połowa (54 proc.) zrobiła to raz, mniej więcej jedna siódma (15 proc.) - dwa razy, co jedenasty (9 proc.) - trzy razy, a jedna piąta (19 proc.) - cztery razy lub więcej (są to więc osoby dość regularnie wyjeżdżające za granicę do pracy i mające doświadczenie w tym względzie).

Głównym deklarowanym powodem chęci poszukiwania pracy za granicą są niskie zarobki w Polsce. Taką motywację wskazuje niemal trzy czwarte (72 proc.) rozważających wyjazd badanych. Znaczenie tego czynnika wzrosło w porównaniu z wcześniejszymi pomiarami, zmalał za to odsetek osób wskazujących takie powody, jak brak pracy w Polsce i chęć zdobycia zagranicznego doświadczenia.

Badani, którzy w ostatnich dziesięciu latach decydowali się na wyjazd zarobkowy za granicę, najczęściej (45 proc.) przebywali tam kilka miesięcy. Wynik ten nie odbiega znacząco od zanotowanego w roku 2016.

Niezmiennie najczęściej deklarowanym kierunkiem emigracji zarobkowej są Niemcy, a na drugim miejscu Wielka Brytania. Jak podkreśla CBOS, w tym roku zanotowano najmniejszą różnicę w popularności tych dwóch destynacji: 36 proc. badanych, którzy wyjeżdżali za granicę w celach zarobkowych w ostatnim dziesięcioleciu, twierdzi, że pracowało w Niemczech, a 31 proc. - że w Wielkiej Brytanii.

Zdecydowana większość (84 proc.) badanych wyjeżdżających za granicę w ostatnich dziesięciu latach deklaruje, że pracowała tylko w jednym kraju.

CBOS, porównując uzyskane wyniki z danymi GUS, zwraca uwagę na dość niską pozycję Irlandii w naszym rankingu docelowych kierunków wyjazdów zarobkowych. Tymczasem według szacunków GUS jest to jeden z głównych celów czasowej emigracji Polaków, porównywalny z Holandią. Rozbieżność ta może wskazywać na charakterystykę wyjazdów do tego państwa - w porównaniu z innymi krajami większa część wyjeżdżających nie wróciła do Polski.

CBOS pytał więc, czy ktoś z gospodarstwa domowego badanych wyjechał i pracuje obecnie za granicą. Jak się okazuje, ze zjawiskiem zagranicznych wyjazdów do pracy zetknęło się 13 proc. ogółu badanych. Zdecydowana większość (87 proc.) deklaruje, że nikt z ich gospodarstwa domowego nie wyjechał do pracy za granicą i tam nie pracuje.

Z dwóch trzecich tych gospodarstw domowych wyjechała jedna osoba, a z jednej piątej gospodarstw - dwie. Sytuacje, by z jednego gospodarstwa domowego wyjechały więcej niż dwie osoby, zdarzają się bardzo rzadko (14 proc. tej grupy, czyli 1 proc. ogółu badanych). Osobami najczęściej wskazywanymi jako emigranci są dzieci badanych (45 proc.), a w następnej kolejności rodzeństwo (22 proc.) i małżonkowie lub partnerzy (20 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI), od 4 do 11 października 2018 roku, na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (3)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum