Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

CBRE: Rynek magazynowy będzie się rozwijać w Polsce Wschodniej

Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe przełoży się na kondycję gospodarki - ocenia Emilia Filimoniuk z CBRE. Inwestorzy będą jednak zainteresowani nowymi regionami, w tym Polską Wschodnią.
Reklama

Zdaniem Filimoniuk, wyniki rynku magazynowego mają istotne przełożenie na ogólną kondycję polskiej gospodarki i mogą być traktowane jako wskaźnik wyprzedzający dla procesów gospodarczych.

- Gros najemców magazynowych stanowią firmy logistyczne, kurierskie oraz handlowe, głównie z sektora FMCG. Ich plany rozwojowe w decydującej mierze są uzależnione od wielkości popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych – obecnego oraz estymowanego w przyszłości. Znaczna aktywność wspomnianych najemców pozwala przypuszczać, że popyt konsumpcyjny będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, co z kolei będzie wpływało na systematyczny wzrost PKB - powiedziała Filimoniuk, analityk rynku magazynowego w CBRE.

Dodaje, że koniunktura w segmencie rynku magazynowego w bezpośredni sposób przekłada się m.in. na rynek pracy. - Pozytywnym aspektem zwiększonego popytu na rynku magazynowym jest spadek poziomu bezrobocia. W regionach o dużej koncentracji inwestycji magazynowych - np. okolice Poznania, Wrocławia, Strykowa - stopa bezrobocia wyraźnie zmalała - powiedziała.

Z danych CBRE wynika, że w 2015 r. podpisano umowy łącznie na 2,62 mln mkw., co oznacza wzrost o 2 proc. wobec 2014 r., o 21 proc. wobec 2013 r. i o 45 proc. wobec 2012 r.

- Warto zaznaczyć, że w 2015 r. przedłużenia dotychczasowych umów najmu stanowiły jedynie 30 proc. odnotowanego popytu, natomiast aż 70 proc. przypadło na umowy z nowymi klientami oraz najem dodatkowej powierzchni przez klientów już obecnych w danym obiekcie magazynowym. Świadczy to o ciągłym wzroście – z jednej strony na rynek wchodzą nowe firmy, z drugiej strony dobrze radzą sobie spółki już istniejące, co przejawia się w zapotrzebowaniu na dodatkową powierzchnię magazynową - powiedziała Filimoniuk.

CBRE szacuje, że w 2016 r. utrzyma się dodatnia dynamika wzrostu popytu na magazyny. -  Prognozy dla rynku nieruchomości magazynowych na rok 2016 są również bardzo optymistyczne. Szacujemy, że popyt będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, czego naturalną konsekwencją - zwłaszcza przy aktualnie bardzo niskich wskaźnikach pustostanów - będą nowe inwestycje deweloperskie podejmowane na szeroką skalę - powiedziała. Dodała, że obecnie w budowie znajduje się 900 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

W ocenie Filimoniuk, 2016 r. charakteryzować się będzie wzrostem zainteresowania inwestorów nowymi regionami, w tym Polską Wschodnią.

- Systematycznie rozwijają się sprawdzone lokalizacje, takie jak regiony warszawski, poznański, wrocławski, Górny Śląsk oraz Polska Centralna, jednak wysoki popyt na powierzchnię magazynową w 2015 r. spowodował, że deweloperzy zaczęli poszukiwać nowych możliwości inwestycyjnych na rynkach wschodzących – w okolicy Lublina, Rzeszowa, Szczecina, Bydgoszczy. W rezultacie, podaż powierzchni magazynowej w regionach wschodnim oraz szczecińskim uległa podwojeniu w ciągu zaledwie jednego roku - powiedziała.

- Przewidujemy, że dynamiczny wzrost słabiej rozwiniętych rynków będzie kontynuowany w 2016 r. Średni wskaźnik pustostanów dla Polski wynosi aktualnie jedynie 5 proc. Rekordowo niski poziom powierzchni niewynajętych oraz duże zapotrzebowanie na najem powierzchni magazynowej będą zachęcały deweloperów do realizacji projektów o charakterze spekulacyjnym. Obecnie ok. 40 proc. powierzchni w budowie nie jest zabezpieczone umowami przednajmu" - dodała.

Segmentami, które szczególnie dynamicznie będą rozwijać się na rynku magazynów ma być w tym roku sprzedaż internetowa oraz motoryzacja.

- Postępujące zmiany zwyczajów zakupowych polskich konsumentów będą wpływały na wzrost znaczenia branży e-commerce, natomiast rozwojowi sektora logistycznego będzie sprzyjać poprawa infrastruktury drogowej. Polska stanowi atrakcyjną lokalizację dla firm z sektora motoryzacyjnego – prognozuje się, że ten trend będzie kontynuowany w 2016 r. - powiedziała. Dodała, że dobre wyniki rynku magazynowego w tych segmentach znajdą odbicie w koniunkturze gospodarczej.

Zdaniem CBRE, ewentualne niższe zyski przedsiębiorstw handlowych związane z nałożeniem na nie nowej daniny, nie będą miały wpływu na wyniki rynku magazynowego.

- Wydaje się, że dopóki na powierzchniach magazynowych nie jest prowadzona działalność związana z handlem detalicznym, podatek nie ma zastosowania. Nowe regulacje dotyczą z założenia podatku obrotowego płaconego przez placówki handlu detalicznego, a w magazynach handel detaliczny nie jest prowadzony - oceniło dla CBRE. 

Rząd od 2016 r. zdecydował na wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej. Kwota wolna od opodatkowania to 1,5 mln zł netto miesięcznie. Projekt przewiduje m.in. wyższą stawkę od przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej w soboty, niedziele i inne dni ustawowe wolne od pracy. Podatkiem ma być objęta również sprzedaż internetowa.

CBRE dodało, że ograniczenie czy zakaz handlu w niedziele, również nie będzie miał istotnego wpływu na rynek. -  Jak pokazują przykłady innych krajów, w wyniku tego typu decyzji, zazwyczaj następuje zmiana zwyczajów zakupowych, co niekoniecznie musi oznaczać spadek obrotów sklepów - oceniło CBRE.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum