Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Co w praktyce oznacza dyrektywa SUP dla handlu?

- Projekt przepisów implementujących postanowienia dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego jest na etapie opiniowania. Oznacza to dalsze tygodnie niepewności dla sektora HoReCa i sieci handlowych - mówi Mateusz Słodczyk, adwokat w Noerr.
Reklama

3 lipca 2021 weszła w życie tak zwana „dyrektywa plastikowa”, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (dyrektywa SUP – Single Use Plastic). Kiedy przepisy zaczną oficjalnie obowiązywać w Polsce, tego jeszcze nie wiadomo.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, został już opublikowany na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale jest on obecnie na etapie opiniowania. Oznacza to dalsze tygodnie lub miesiące niepewności dla sektora HoReCa i sieci handlowych. Nie można również wykluczyć dalszych zmian w projekcie ustawy na etapie prac w komisjach sejmowych i senackich. Na Ograniczone zostanie wykorzystanie opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos, czy też kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, jak również właściciele lokalów gastronomicznych będą zobowiązani do pobierania opłaty produktowej od konsumentów za wprowadzanie wyżej wymienionych produktów do obrotu. Projekt ustawy przewiduje maksymalną stawkę opłaty na poziomie 1 zł za sztukę opakowania. Ponadto, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapewnienia nabywcom dostępności w sprzedaży alternatywnych opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne.

Przedsiębiorcy działający w sektorze HoReCa oraz placówki handlowe, w których są̨ oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego zobowiązani zostaną do prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Informacje zawarte w ewidencji trzeba będzie przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Poza tym, firmy wprowadzające do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (np. pojemniki na posiłki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów czy też kubki na napoje) będą ponosić coroczną opłatę na pokrycie kosztów zbierania odpadów z tych produktów. Opłata będzie kalkulowana jako iloczyn liczby produktów wprowadzonych przez danego przedsiębiorcę do obrotu oraz ustalonej stawki (maksymalnie 0,05 zł za sztukę wprowadzonego do obrotu produktu).

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu określone produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będą zobowiązani do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych służących podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Kampanie te powinny informować społeczeństwo, między innymi o (i) szkodliwym wpływie niewłaściwego postępowania z odpadami na środowisko i ludzi, (ii) konieczności prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, (iii) dostępnych systemach ponownego użycia i metodach gospodarowania odpadami, czy tez (iv) dostępnych na rynku alternatywnych produktach jednorazowego lub wielokrotnego użytku. W celu realizacji powyższego obowiązku, przedsiębiorcy będą zobowiązani do przeznaczania w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 0,1% przychodu netto z tytułu wprowadzania do obrotu określonych produktów z tworzywa sztucznego. Alternatywnie, odpowiednia kwota będzie mogła zostać przekazana na rachunek prowadzony przez marszałka województwa. Obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych nie będzie miał zastosowania, jeżeli wysokość środków skalkulowanych przez danego przedsiębiorcę w oparciu o powyższe założenia nie przekroczy 10 zł w danym roku kalendarzowym.

Nowe przepisy przewidują również, że na niektórych produktach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego pojawią się specjalne oznakowania informujące m.in. o nieodpowiednim sposobie wyrzucania kubków i jego konsekwencjach dla środowiska (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko).

Jedną z największych modyfikacji będzie całkowite wycofanie określonych produktów plastikowych z rynku.

więcej portalspozywczy.pl

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum