Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Czy detaliści wywiązują się z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności? Są kary

Na 2022 roku zaplanowanych jest łącznie 240 kontroli placówek handlowych z zakresu przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W przypadku zmarnowania żywności, detaliści wnoszą opłaty do organizacji pozarządowych.
Reklama

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, zwana „upmż”, weszła w życie 18 września 2019 r., wprowadzając rozwiązania określające zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności i organizacji pozarządowych w celu przeciwdziałania marnowaniu
żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.

Do kontroli przestrzegania przepisów upmż została wyznaczona Inspekcja Ochrony Środowiska. 

Jak sprzedawcy wywiązywali się z upmż w 2020 i 2021 roku?

W 2020 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska skontrolowali 152 placówki handlowe należące do sprzedawców żywności. Z uwagi na wejście w życie niektórych przepisów upmż dopiero w dniu 1 marca 2020 r., kontrole sprzedawców żywności przeprowadzone były w terminie od marca do grudnia 2020 roku i dotyczyły sprzedawców żywności o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. 
Przeprowadzone w 2020 r. kontrole dostarczyły informacji w sprawie zawierania umów przez sprzedawców żywności z organizacjami pozarządowymi, w zakresie nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego oraz przeprowadzania
kampanii edukacyjno-informacyjnych przez sprzedawców żywności. Tylko w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowość w zakresie braku zawarcia umowy z organizacją pozarządową, zaś w 7 przypadkach stwierdzono zawarcie umowy po ustawowo wyznaczonym terminie. W wyniku stwierdzonych naruszeń wymierzono 2 administracyjne kary pieniężne.

W 2021 roku natomiast inspektorzy WIOŚ skontrolowali 222 placówki handlowe należące do sprzedawców żywności. W roku tym inspektorzy mogli skontrolować dodatkowo przestrzeganie obowiązku wnoszenia opłaty za marnowanie żywności oraz składania sprawozdań o marnowanej żywności. Podczas 76 przeprowadzonych kontroli wykryto naruszenia. 
Wymierzono 11 administracyjnych kar pieniężnych.
Podkreślenia wymaga fakt, że przeprowadzone były w szczególności w dużych
sieciach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych.

W 2022 roku zaplanowanych jest 240 kontroli sprzedawców żywności.

Warto podkreślić, że w przypadku zmarnowania żywności, sprzedawcy
wnoszą opłaty do organizacji pozarządowych. Opłaty te mogą zostać wykorzystane na działania związane m.in. z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum