Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Dariusz Michalczewski tryumfuje po wyroku sądu w Gdańsku w sprawie przeciwko FoodCare

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok w procesie, który toczył się pomiędzy Fundacją Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse", a firmą FoodCare. Jak tłumaczy Fundacja, swoim wyrokiem Sąd potwierdził, że spółka Wiesława Włodarskiego po zakończeniu współpracy z Fundacją używała oznaczenia Tiger bezprawnie.
Reklama

- Wyrok Sądu w Gdańsku jest bardzo istotny także w kontekście ostatnio złożonego przez Dariusza Tiger Michalczewskiego w Sądzie Okręgowym w Krakowie kolejnego pozwu przeciwko spółce FoodCare o zapłatę należnego wynagrodzenia w wysokości prawie 22 milionów zł za bezprawne korzystanie z oznaczenia Tiger po rozwiązaniu umowy licencyjnej. Otwiera też drogę do dalszych roszczeń finansowych - podaje Fundacja "Równe Szanse".
W dniu 13 grudnia br. po prawie trzech latach trwania procesu Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok dotyczących bezprawnego korzystania przez firmę FoodCare z oznaczenia Tiger po zakończeniu umowy licencyjnej zawartej z Fundacją Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse". Sprawa rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to Fundacja rozwiązała umowę promocyjną z firmą Foodcare wskutek czego wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Umowa kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczeń Tiger należących do Dariusza Tiger Michalczewskiego tj. m.in. jego pseudonimu sportowego TIGER, znaków towarowych słownych i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także jego wizerunku. Zgodnie z umową dobra te mogły być wykorzystywane przez spółkę Wiesława Włodarskiego w czasie trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie. Umowa została zawarta na czas określony na okres 50 lat z opcją przedłużenia na 100 lat. W oparciu o umowę spółka FoodCare rozpoczęła produkcję i sprzedaż napojów z oznaczeniem Tiger.
W 2010 roku firma z Zabierzowa odmówiła zapłaty należnego Fundacji wynagrodzenia pomimo utrzymywania sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger i pomimo wiążącej nadal obie strony umowy. Stało się to głównym powodem do rozwiązania umowy przez Fundację z firmą FoodCare w trybie natychmiastowym, co spowodowało, że wygasły wszelkie uprawnienia spółki FoodCare do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Nowym licencjobiorcą została Grupa Maspex Wadowice, która uzyskała wyłączną licencję do używania oznaczenia Tiger i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu Tiger Dariusza Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych.

Jak przypomina Fundacja, w 2010 i w 2011 roku na wniosek Fundacji Równe Szanse Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał kilka postanowień zakazujących firmie FoodCare produkcji, wprowadzania do obrotu oraz reklamy napojów zawierających oznaczenie Tiger na czas trwania procesu. Wydane postanowienia dotyczyły wszystkich produktów FoodCare zawierających oznaczenia "Tiger", "Black Tiger", "Tiger Vit" lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem "Tiger", niezależnie od sposobu jego przedstawiania. Postanowienie skutkowało również podjęciem działań komorniczych w firmie FoodCare obejmujących zabezpieczenie wszystkich produktów z oznaczeniem Tiger oraz materiałów reklamowych, opakowań i innych przeznaczonych do produkcji towarów.

Oświadczenie FoodCare 

Spółka FoodCare oświadcza, że - wbrew doniesieniom Dariusza Michalczewskiego - wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy z dn. 13 grudnia 2013 r. nie zamyka sporu pomiędzy FoodCare a Fundacją Darka Michalczewskiego „Równe Szanse". W kwestii praw do marki napojów energetycznych Tiger toczy się jeszcze szereg spraw w Sądach w Krakowie. Ponadto, dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Z pewnością będziemy się od niego odwoływać.
Jeszcze raz podkreślamy, że powstanie marki Tiger wiązało się z wielomilionowymi nakładami FoodCare, latami pracy, doświadczenia i energii, dlatego nie ustaniemy w walce o sprawiedliwość w tym sporze. Jako pomysłodawca, twórca i wieloletni producent napoju energetycznego Tiger, niezmiennie oczekujemy pozytywnych dla FoodCare rozstrzygnięć. Obecna sytuacja w żaden sposób nie wpływa na naszą bieżącą działalność operacyjną.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum