Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Detaliści nigdy wcześniej nie mieli tak ciężko. Kto wyjdzie cały z opresji?

W sektorze handlu przeważają nastroje negatywne. Na ich pogorszenie w największym stopniu wpływają niepewność sytuacji gospodarczej, rosnące ceny energii i kosztów pracowniczych. Za dużą i bardzo dużą barierę funkcjonowania, prawie 50 proc. firm handlowych uznało też nieterminowe regulowanie należności przez odbiorców towarów.
Reklama
  • W sektorze handlu przeważają nastroje negatywne. Wskazuje na to Miesięczny Indeks Koniunktury dla handlu, który w listopadowym badaniu PIE i BGK wyniósł 91,3.
  • Jest to już piąty z kolei miesiąc, kiedy wskaźnik MIK dla handlu jest poniżej poziomu neutralnego (100,0), oznaczającego przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi.

Co wpływa na pogorszenie nastrojów firm handlowych?

Na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców sektora handlu w największym stopniu wpływają niepewność sytuacji gospodarczej, rosnące ceny energii i kosztów pracowniczych. Wskazuje na nie ponad 50 proc. badanych firm handlowych i – co warto podkreślić - odsetek ten wzrósł w badaniu listopadowym w porównaniu do wrześniowego. Za dużą i bardzo dużą barierę funkcjonowania, prawie 50 proc. firm handlowych uznało też nieterminowe regulowanie należności przez odbiorców towarów. Nastąpiła natomiast poprawa dostępności produktów. To efekt dywersyfikacji dostawców i skracania łańcuchów dostaw poprzez zwiększenie zakupów u dostawców z rynków lokalnych. Działania te są wynikiem doświadczeń firm handlowych wyniesionych z okresu pandemii.

Zdaniem przedstawicieli firm handlowych, nastąpiła też poprawa w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, będąca wynikiem m. in. mniejszej obecnie skłonności małych firm handlowych do inwestowania z obawy przed zwiększonym obecnie ryzykiem działalności inwestycyjnej. Potwierdzają to wyniki badania NBP, dotyczącego sytuacji na rynku kredytowym z którego wynika, że jedynym segmentem, w którym banki spodziewają się wzrostu akcji kredytowej, jest obejmujący kredyty krótkoterminowe dla firm związane z ich bieżącą działalnością.  

Jak handlowcy oceniają swoją sytuację?

Z badań PIE i BGK wynika, że sytuacja firm handlowych jest zróżnicowana, zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Generalnie, częściej niż co piąta firma handlowa (22 proc.) deklarowała, że w październiku zwiększyła się wartość sprzedaży m/m, ale aż 40 proc. wskazało, że odnotowało spadek wolumenu sprzedaży. Więcej też było firm handlowych negatywnie niż pozytywnie oceniających liczbę nowych zamówień. Tylko 11 proc. firm stwierdziło, że w październiku nastąpił wzrost nowych zamówień m/m, a ponad trzykrotnie więcej przedsiębiorstw (35 proc.) odnotowało spadek, co odzwierciedla obawy handlowców przed spadkiem popytu konsumentów na towary i usługi.

Wobec rosnących kosztów energii i wynagrodzeń, handlowcy obawiają się dalszego pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Jeszcze w czerwcu 60 proc. firm handlowych deklarowało płynność finansową pozwalającą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa powyżej trzech miesięcy, podczas gdy w listopadzie już tylko 54 proc. firm. Ponadto, w czerwcu nie było żadnej firmy z płynnością finansową niedostateczną, by funkcjonować przez jeden miesiąc, a w listopadowym badaniu na tak trudną sytuację wskazało już 7 proc. firm.

Zdaniem handlowców negatywnie na sytuację ekonomiczną firm handlowych wpływają też nasilające się kradzieże towarów w sklepach. Są one skutkiem wysokiej inflacji, w wyniku której wielu osobom coraz trudniej jest wiązać koniec z końcem, ale także upowszechnienia kas samoobsługowych. Zwłaszcza małe firmy detaliczne, których nie stać na specjalistyczne urządzenia chroniące przed kradzieżami, obawiają się negatywnych skutków wzrostu kradzieży po przyjęciu przez Sejm poprawki w Kodeksie karnym, podwyższającej próg pomiędzy kradzieżą stanowiącą wykroczenie a kradzieżą będącą przestępstwem z 500 zł do 800 zł.

Słabnąca sytuacja finansowa firm handlowych ma wpływ na ich działania inwestycyjne. W listopadowym odczycie tylko 30 proc. przedsiębiorstw poniosło w ostatnich trzech miesiącach wydatki na inwestycje w aktywa materialne (np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, budowa i modernizacja budynków oraz budowli, itp.) lub niematerialne (np. wydatki na badania i rozwój, prawa własności intelektualnej, analizy rynkowe, inwestycje w kapitał ludzki). Tymczasem w dobie szybko rozwijającej się technologii, brak inwestowania budzi wątpliwości o dalszy rozwój firm handlowych, szczególnie niezintegrowanych firm małych.

Przyszłość sektora handlu

Na sytuację firm handlowych w najbliższych kilku miesiącach będzie oddziaływać sytuacja geopolityczna, inflacja, kształtowanie się czynników wpływających na koszty handlowe (ceny energii elektrycznej, ogrzewania, koszty zatrudnienia) a także zachowania zakupowe konsumentów. Konsumenci raczej nie będą kupować znacząco mniej produktów spożywczych, gdyż zaspokajanie podstawowej potrzeby, jaką jest żywność, ma wysoki priorytet w wydatkach. Mogą jednak poszukiwać tańszych produktów, w tym przede wszystkim sprawdzonych marek własnych, co oznacza, że dla firm handlowych powoli zamykać się będą możliwości podnoszenia cen na produkty i usługi.

Tymczasem, z wrześniowego badania PIE i BGK wynika, że 81 proc. przedsiębiorstw podniosło ceny sprzedawanych towarów. Ponad 2/3 firm handlowych podjęło działania zmierzające do redukcji ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a 53 proc. planuje redukcję kosztów usług obcych. Warto podkreślić, że prawie połowa badanych przedsiębiorstw handlowych (49 proc.) wdrożyła technologie ograniczające koszty energii, a na automatyzację procesów biznesowych, które mogą pomóc zmniejszyć koszty zatrudnienia, zdecydowało się 23 proc. firm handlowych, a 12 proc. ma to w planach. Stąd zwolnienia pracowników w planach 19 proc. badanych firm handlowych.

Firmy będą rozwijać e-handel

Okres niepewności i spowolnienia gospodarczego może stać się dla części firm handlowych szansą w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego można się spodziewać, że w 2023 r. i w kolejnych latach, utrzymywać się będzie zainteresowanie firm handlowych rozwojem e-handlu, zapewniającego klientom łatwy dostęp do oferty sklepu i zakup towarów, a firmom handlowym dodatkowy kanał dystrybucji. Dalszy rozwój e-handlu prawdopodobnie będzie związany z wykorzystaniem nowych technologii np. zakupy bezpośrednio w aplikacji, rozwój marketplace’ów, wyszukiwanie produktu obrazem. Nowoczesne technologie będą wspierać firmy w personalizacji usługi handlowej. Pozwolą na doskonalenie komunikowania się z klientem i budowanie lepszych doświadczeń klientów, dzięki wykorzystywaniu w analizie danych sztucznej inteligencji.

Małe firmy handlowe poszukiwać będą swoich szans również w szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków działania m. in. współpracy z dostawcami lokalnymi, dynamicznym reagowaniu na zmienne potrzeby i nawyki konsumentów oraz podnoszeniu poziomu bezpośredniej obsługi klienta. Firmy mogą decydować się na specjalizację, działanie w niszy rynkowej, czy też integrację z innymi przedsiębiorstwami, by móc rozwijać kluczowe kompetencje.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum