Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Dino będzie wypożyczać sprzęt sportowy? Po co?

Dino Polska zmienia statut podczas ZWZA. Sieć dopisuje taką działalność jak m.in. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego czy działalność obiektów kulturalnych.
Reklama

24 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dino Polska. Jedna z uchwał - 17/6/2022 - mówi o zmianie statutu spółki. 

Jak czytamy:"  Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: W treści § 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a. po punkcie 42 dodaje się punkt 43 w następującym brzmieniu „47.78.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach”;
b. dotychczasowe punkty 43-61 otrzymują numerację: 44-62;
c. po punkcie 62, o którym mowa w lit. b, dodaje się punkty 63 i 64 w
następującym brzmieniu:
„63) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i
sportowego,
64) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku
osobistego i domowego”;
d. dotychczasowy punkt 62 otrzymuje numerację: 65;
e. po punkcie 65, o którym mowa w lit. d, dodaje się punkt 66 w następującym
brzmieniu: „79.11.A Działalność agentów turystycznych”;
f. dotychczasowe punkty 63-80 otrzymują numerację: 67-84;
g. po punkcie 84, o którym mowa w lit. f, dodaje się punkty 85,86 i 87 w
następującym brzmieniu:
„ 85) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
86) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana
87) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano 71.868.399 ważnych głosów z 71.868.399 akcji (73,31% kapitału zakładowego), z czego 59.599.094 głosów za, 12.269.305 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się."

Pod szyldem Dino działa ponad 1880 supermarketów.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum