Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Dino w I półroczu: 84 nowe sklepy i LfL na poziomie 13,3 proc.

W I półroczu 2020 r. przychody Grupy Dino wyniosły 4 685,8 mln zł i były o 1 185,7 mln zł, czyli o 33,9% wyższe niż w I pół. 2019 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 33,0% do 3 523,7 mln zł. W II kwartale 2020r. przychody Grupy Dino wyniosły 2 465,4 mln zł i były o 525,7 mln zł, czyli o 27,1% wyższe niż w II kw. 2019 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 25,5% do 1 848,1 mln zł.
Reklama

W I półroczu 2020 r. wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 36,9% do 428,8 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,15% i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w I pół. 2019 r. W II kw. 2020 r. zysk EBITDA zwiększył się o 31,7% do 238,7 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,68% i była o 0,34 pkt proc. wyższa niż w II kw. 2019 r.

Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL)1. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2020 r. 13,3% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. W II kw. 2020 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 7,8%. Niższa dynamika sprzedaży LfL w II kwartale 2020 r. w stosunku do II kw. 2019 r. wynikała z restrykcji nałożonych przez rząd w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i dotyczących przemieszczania się ludności oraz działalności sklepów.

Świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 39,3 proc. sprzedaży grupy w II kw. 2020 r. i za 39,7 proc. w pierwszym półroczu 2020 r., co oznacza wzrost o odpowiednio 0,4 pkt proc. i 0,7 pkt proc. w stosunku do analogicznych okresów 2019 r.

W II kw. 2020r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2020 r. otwarte zostały 84 nowe sklepy w stosunku do 81w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2020r. sieć Dino liczyła 1302 markety, o 246 więcej niż przed rokiem.

Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 205,1 mln zł, czyli o 35,5%, do 782,2 mln zł w I pół. 2020 r. w porównaniu z 577,1 mln zł w I pół. 2019 r. Wzrost ten był spowodowany głównie wzrostem skali działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejących sklepach (LfL), co wiązało się z koniecznością ponoszenia większych kosztów związanych z utrzymaniem sklepów, przechowywaniem towarów i marketingiem.

Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 10,5 mln zł, czyli o 29,9%, do 45,5 mln zł w I pół. 2020 r. w porównaniu z 35,1 mln PLN w I pół. 2019 r. Było to spowodowane głównie ekspansją sieci sklepów Grupy Dino (niektóre funkcje administracyjne rosły wraz z ekspansją sieci sklepów Dino.

Łączne koszty według rodzaju wzrosły o 1 093,7 mln zł, czyli o 33,5%, do 4 359,3 mln zł w I pół. 2020 roku w porównaniu z 3 265,5 mln zł w I pół. 2019 r.. Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 169,1 mln zł, czyli o 42,0%, do 571,5 mln zł w I pół. 2020 roku w porównaniu z 402,5 mln zł w I pół. 2019 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pracowników Grupy Dino z 18 327 na dzień 30 czerwca 2019 r. do 23 633 na dzień 30 czerwca 2020 r., w związku ze zwiększeniem skali działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejących sklepach (LfL) oraz, w mniejszym stopniu, ze wzrostu średniego wynagrodzenia w Grupie Dino.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum