Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Dino zwołuje ZWZ. Będzie nowy statut ale dywidendy brak

Zarząd Dino Polska zwołuje na 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie spółki.
Reklama

Jakie projekty uchwał przygotowała spółka? To m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego czy sprawozdania zarządu z dzałalności w 2022 r. Jest również rozpatrzenie oraz zaopiniowanie rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i RN oraz podjęcie uchwały ws. zmiany statutu spółki.

W projekcie uchwał nie wspomniano o wypłacie dywidendy.

Nowy statut Dino Polska

Spółka chce dokonać nastepujących zmian w statucie: 

1) § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”.
2) Wykreśla się § 9 ust. 8.
3) § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.
4) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.”.
5) § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”.
6) Wykreśla się § 15 ust. 3 Statutu.
7) § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 3) oraz brzmienie:
„Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”
8) § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 4) oraz brzmienie:
„Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”.
9) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje nową numerację - § 15 ust. 5

Firma podaje, że projekt uchwały przewiduje zmiany § 9 ust. 7, § 9 ust. 8, § 14 ust. 1, § 14 ust. 3, § 15 ust. 2, § 15 ust. 3, § 15 ust. 4, § 15 ust. 5, statutu, które podyktowane są nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dokonaną na podstawie Ustawy z dnia 9 lutego 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.807 z dnia 12 kwietnia 2022 r.), która weszła w życie w dniu 13 października 2022 r.

Kapitał zakładowy spółki Dino wynosi 9.804.000,00 zł. 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Gazetki promocyjne - Dino