Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

E-faktury mogą dodać budżetowi 10 mld zł w 10 lat

Na wprowadzeniu obowiązkowego systemu e-faktur budżet może zyskać w pierwszym roku 1,8 mld zł; w ciągu 10 lat wpływy mogą wzrosnąć o ponad 10 mld zł – wynika z opublikowanego w czwartek na stronach RCL projektu nowelizacji ustawy o VAT.
Reklama

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT, który wprowadza obowiązek wystawiania faktur elektronicznych przez Krajowy System e-Faktur.

"Szacuje się, że wprowadzenie obowiązku e-fakturowania może skutkować dodatkowymi dochodami budżetu państwa z tytułu podatku VAT w kwocie 1,8 mld zł w pierwszym roku obowiązywania nowego rozwiązania. W latach kolejnych z uwagi na utrzymywanie się efektu uszczelnienia systemu podatkowego dochody wynikające z tego rozwiązania będą stopniowo maleć" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, dołączonej do projektu ustawy.

Z danych zaprezentowanych w OSR wynika, że w ciągu 10 lat nowe rozwiązania mogą zwiększyć wpływy budżetu państwa o 10,08 mld zł. Jednocześnie wydatki związane z nową regulacją oszacowane zostały na niespełna 560 mln zł w ciągu 10 lat. Innym skutkiem nowych regulacji będzie przesunięcia dochodów z VAT w czasie w wyniku skrócenia terminu zwrotu tego podatku z 60 do 40 dni.

"Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (...) wprowadziła możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 stycznia 2022 r. Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to ma obecnie charakter fakultatywny. Etap fakultatywny miał przyczynić się do nabrania doświadczenia przez podatników i administrację podatkową, a także przygotować ich do wprowadzenia powszechnego systemu e-fakturowania. Uznano, że dwuletni okres fakultatywnego e-fakturowania jest wystarczający do wprowadzenia obligatoryjnego rozwiązania" - podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Jak wskazano w uzasadnieniu, wprowadzenie obowiązku wystawiania e-faktur jest możliwe dzięki derogacji, jaka została Polsce udzielona przez Komisję Europejską. Zgodnie z tą decyzją Polska została upoważniona - w przypadku podatników mających siedzibę na jej terytorium - do akceptowania wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej. Ponadto państwo zostało upoważnione do wprowadzenia przepisów zakładających, że stosowanie faktur elektronicznych wystawianych na terytorium Polski nie jest uzależnione od akceptacji odbiorcy.

"Jednakże, Komisja Europejska zastrzegła (co zostało potwierdzone przez Radę UE), że przyznane Polsce upoważnienie dotyczące wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego nie powinno naruszać prawa klientów do otrzymywania faktur papierowych w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych" - stwierdzono w uzasadnieniu.

W uzasadnieniu wskazano, że obowiązkowe e-fakturowanie obejmie czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT. Będą to czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur będzie miał także zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Poza tym zasady wystawiania e-faktur będą również skierowane do podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe, a więc do drobnych przedsiębiorców. Tym samym dostawy towarów i świadczenie usług dla klientów detalicznych, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT, będą mogły być również dokumentowane e-fakturą.

Jednocześnie w projekcie proponuje się wprowadzenie zmian w kilku innych aktach prawnych, w tym w Prawie przedsiębiorców. Chodzi o dodanie do tego Prawa przepisu, że przedsiębiorca będący podatnikiem VAT czynnym dokonujący płatności za e-faktury na rzecz podatnika VAT czynnego, za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jest zobowiązany do podania numeru identyfikującego te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur lub identyfikatora zbiorczego faktur wygenerowanego w KSeF.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r., choć część przepisów, dotycząca kar pieniężnych, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum