Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Niemal 30 proc. Polaków nie zna pojęcia zero waste

Polacy całkiem dobrze orientują się w pojęciach w odniesieniu do ekologii, jak segregacja śmieci, recycling oraz energia odnawialna. Z kolei słabiej znane są pojęcia pojawiające się w przestrzeni od niedawna, a dotyczą gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki cyrkularnej oraz greenwashingu (udawanie eko odpowiedzialności).
Reklama
  • Co piaty Polak zachowuje się wzorowo, jeśli chodzi o dbanie o środowisko i globalne myślenie o ekologii. Pozostali w kontekście ekologii prezentują najczęściej postawę umiarkowanych oraz praktyków.
  • Co dziesiąty z nas jest całkiem obojętny i bierny w kwestii ekologii, a kolejne 14% to osoby, których zachowania można określić jako: minimum wysiłku i nakładów.
  • Co drugi Polak oddaje używane przedmioty innym, co trzeci przekazuje również używane przedmioty na cele charytatywne. Na porównywalnym poziomie jest także kupowanie i sprzedawanie używanych przedmiotów.
  • Raport Open Research powstał na podstawie badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej N=1038, w ramach badania Omnibus CAWI w maju 2022.

Segregacja, recykling, energia odnawialna

Zdecydowana większość Polaków zna pojęcie „segregacja śmieci”, potrafi wyjaśnić jego definicję. Termin segregacji śmieci w przestrzeni publicznej pojawia się od minimum 9 lat, a od 2020 zdecydowanie bardziej intensywnie z racji obowiązku segregacji odpadów w miejscu zamieszkania.

Pojęcie recyclingu jest dobrze znane większości badanych. Zdecydowanie lepiej znają to pojęcie osoby starsze, z wyższym wykształceniem. Niewielki odsetek Polaków nie zetknął się nigdy z pojęciem recyclingu.

Energia odnawialna, jako pojęcie, dobrze znane jest nieco ponad połowie badanych. Co czwarty badany kojarzy pojęcie „energia odnawialna”, ale nie ma pewności odnośnie jego znaczenia. 15% badanych posiada znikomą lub żadną wiedzę odnośnie terminu energia odnawialna, częściej są to osoby młodsze, z niższym wykształceniem.

Rolnictwo ekologiczne i zero waste

80% badanych zna pojęcie „rolnictwo ekologiczne”, jednak niespełna połowa Polaków ma pewność, co oznacza ten termin. Blisko co trzeci Polak, który zetknął się z pojęciem „rolnictwo ekologiczne” nie ma pewności odnośnie znaczenia.

Pojęcie „zero waste” znane jest w zróżnicowanym zakresie. Niespełna 30% badanych (głównie kobiety, 25-34 lat, z wyższym wykształceniem) jest pewnych swojej wiedzy w zakresie pojęcia „zero waste”, 21% je zna, ale nie jest pewna definicji. Kolejne 31% badanych nie słyszało i nie zna tego pojęcia (częściej starsi, słabiej wykształceni).

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to pojęcie umiarkowanie dobrze znane Polakom. Większość Polaków (71%) nie czuje się pewnie ze zdefiniowaniem, czym jest zrównoważony rozwój. Jedynie 28% badanych zna termin i potrafiłaby podać jego definicję. 10% Polaków nigdy nie zetknęło się z pojęciem „zrównoważony rozwój” .

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Pojęcie „gospodarka o obiegu zamkniętym” jest jednym z mniej znanych pojęć w kontekście ekologii. Tylko 13% badanych zna termin i definicję, 27% Polaków zna pojęcie, ale nie czuje się pewnie, jeśli chodzi o jego definicję, kolejne 29% badanych słyszało ten termin, ale nie zna zupełnie znaczenia, zaś ponad 30% Polaków nie słyszało i nie zna tego terminu .

Gospodarka cyrkularna

Niską świadomością charakteryzuje się również hasło „gospodarka cyrkularna”. Jedynie 7% Polaków potrafi wyjaśnić czym jest gospodarka cyrkularna. Blisko połowa badanych nie słyszała nigdy o tym pojęciu i nie zna jego definicji. Pozostali posiadają niewielką wiedzę na temat gospodarki cyrkularnej.

Greenwashing

Z pojęciem „greenwashing” zetknęła się połowa badanych, jednak wiedza jest raczej niewielka. Zaledwie 7% badanych zna definicję pojęcia i wie czego dotyczy, pozostali jedynie słyszeli hasło. Z kolei połowa badanych nie słyszała nigdy i nie zna znaczenia pojęcia „greenwashing”.

Zachowania pro-ekologiczne

Polacy wobec używanych przedmiotów prezentują zróżnicowane postawy. Co drugi Polak oddaje używane przedmioty innym, co trzeci przekazuje również używane przedmioty na cele charytatywne. Na porównywalnym poziomie jest także kupowanie i sprzedawanie używanych przedmiotów.

14% pozbywa się przedmiotów w dobrym stanie (które mogłyby posłużyć innym) wyrzucając na śmietnik. Co dziesiąty nie robi nic w kontekście obiegu używanych przedmiotów, gromadzi rzeczy (głównie to osoby z segmentu Minimalistów, osoby młode, na dorobku, o niższych dochodach).

Schemat wypożyczania dóbr nie jest jeszcze popularny, zaledwie 2% badanych deklaruje taki styl korzystania z używanych przedmiotów.

Postawy ekologiczne Polaków

 

Co piaty Polak prezentuje zachowania ponadprzeciętne, jeśli chodzi o dbanie o środowisko i globalne myślenie o ekologii.

Co dziesiąty z nas jest całkiem obojętny i bierny w kwestii ekologii, a kolejne 14% to osoby, których zachowania można określić jako: minimum wysiłku i nakładów.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum