Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Eurocash powiększa stratę po I kwartale. Koszty związane z pandemią to 10 mln zł. Spada liczba sklepów

Przychody Grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2020 r. sięgnęły 5,92 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Sprzedaż w segmencie hurtowym wzrosła o 6 proc. r/r, a w segmencie detalicznym o 12 proc. r/r. EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) przekroczyła 126 mln zł i była o 4% wyższa niż przed rokiem. Koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły wynik Grupy kwotą około 10 mln zł.
Reklama

Grupa Eurocash zakończyła pierwszy kwartał br. stratą netto wynoszącą 62 mln zł (wobec straty netto na poziomie 40 mln zł rok wcześniej). Znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16 w kwocie -25,5 mln zł.

– Wprowadzone w marcu ograniczenia w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu placówek handlowych wpłynęły istotnie na decyzje zakupowe konsumentów. Jako konsumenci, zaczęliśmy zdecydowanie rzadziej odwiedzać sklepy, wydając w nich jednak średnio więcej niż przed wybuchem pandemii. Skutkiem pandemii COVID-19 dla Grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2020 r. był czasowy wzrost sprzedaży zarówno w segmencie detalicznym, jak i w segmentach hurtowych, które współpracują ze sklepami franczyzowymi, partnerskimi i niezrzeszonymi. Jednocześnie odnotowaliśmy spadek sprzedaży w segmencie HoReCa, z uwagi na zamknięcie gastronomii i hoteli. Poniesione w pierwszym kwartale dodatkowe koszty związane z pandemią szacujemy na około 10 mln zł. Związane były z czasowo wyższymi kosztami wynagrodzeń dla pracowników oraz zapewnieniem im środków ochrony osobistej – wyjaśnił Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

W segmencie hurtowym w pierwszym kwartale br. Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 6% r/r do 4,36 mld zł. Wypracowana w tym segmencie EBITDA sięgnęła prawie 114 mln zł, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej.

– Pozytywny wpływ na wyniki segmentu hurtowego miała wysoka dynamika sprzedaży like-for-like w hurtowniach Cash&Carry, która wzrosła o 8,5% rok do roku, a także niemal 16-proc. wzrost sprzedaży papierosów, głównie do dużych klientów. Wzrosty te z nawiązką skompensowały spadek sprzedaży w formacie Eurocash Gastronomia, zaopatrujący kanał HoReCa – wskazał Jacek Owczarek. 

W segmencie hurtowym efekty przynosi zakończona w ubiegłym roku integracja Eurocash Dystrybucja z Eurocash Alkohole. W ramach formatu Eurocash Dystrybucja kontynuowany był również rozwój platformy eurocash.pl. Obecnie korzysta z niej już 12,6 tysięcy klientów Grupy – niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne. Wartość sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem eurocash.pl w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła 1 mld zł (wobec 0,8 mld zł w analogicznym okresie 2019 r.).

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszym kwartale 2020 r. sięgnęła 1,49 mld zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Sprzedaż detaliczna Delikatesów Centrum w ujęciu LFL wzrosła o 11,3% r/r. EBITDA segmentu Detal wyniosła 54,5 mln zł i była o 5% wyższa niż przed rokiem.

– W wyniku zakończonej integracji przejętych w poprzednich latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum, od początku tego roku segment detaliczny działa już jako jednorodny i scentralizowany biznes. W pierwszym kwartale inwestowaliśmy w promocje i działania komunikacyjne wspólne dla wszystkich sklepów, co powinno przełożyć się na wzmocnienie rozpoznawalności i konkurencyjności sieci oraz dalszą poprawę efektywności – skomentował członek zarządu Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash na koniec I kw. 2020 zarządzała 8895 sklepami abc (o 100 mniej niż na koniec 2019 roku), 5122 sklepami partnerskimi (Lewiatan, Groszek, PSD, Euro Sklep) - co oznacza spadek o 11 placówek wobec grudnia 2019, Delikatesów Centrum i Mila ubyło 5 (1560 obecnie). Liczba samych Delikatesów Centrum zmalała o 6 sklepów. Liczba InMedio spadła o 3 do 447 sklepów. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju, sieć Delikatesy Centrum powinna zostać powiększona o 900 sklepów do 2023 roku.

Segment Projekty, w ramach którego Grupa Eurocash rozwija innowacyjne formaty detaliczne, takie jak Duży Ben (markety alkoholowe), abc na kołach (ogólnospożywcze sklepy mobilne) oraz Kontigo (salony kosmetyczne), w pierwszym kwartale 2020 r. osiągnął sprzedaż na poziomie 38 mln zł, czyli 2,4-krotnie większą niż przed rokiem (16 mln zł). Z uwagi na wzrost nakładów związany z ekspansją wszystkich tych formatów, wpływ segmentu Projekty na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym kwartale br. wyniósł -14 mln zł wobec -10 mln zł rok wcześniej.

Największy udział we wzroście sprzedaży w segmencie Projekty miały markety alkoholowe Duży Ben. Ich liczba na koniec marca sięgała już 91 wobec 77 na koniec 2019 r. Dużymi krokami zbliżamy się do osiągnięcia progu rentowności w bieżącym roku – szacujemy, że nastąpi to, gdy sieć Duży Ben będzie liczyć około 120 marketów – zapowiedział Jacek Owczarek.

Według szacunków Grupy Eurocash, sieć Kontigo osiągnie próg rentowności przy liczbie około 100 placówek (na koniec marca br. było ich 33), a projekt abc na kołach zacznie przynosić zyski, gdy będzie liczyć około 240 samochodów (99 na koniec pierwszego kwartału 2020 r.).

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum