Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Firmy handlowe w gorszych nastrojach, co trzecia notuje spadek sprzedaży

W maju dwukrotnie więcej przedsiębiorstw z segmentu handlu detalicznego wskazywało na spadek sprzedaży (37 proc.) niż jej wzrost (16 proc.) - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Reklama
  • Według danych GUS, sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu r/r o 19 proc. 30.
  • W majowym badaniu MIK (Miesięczny Indeks Koniunktury) ocena koniunktury w sektorze handlu wyniosła 108,2 pkt., co świadczy o przewadze nastrojów optymistycznych przedsiębiorstw handlowych.
  • Niepokoi jednak spadek nastrojów firm handlowych m/m (aż o 7,9 pkt.), będący rezultatem niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych (inflacja, wojna w Ukrainie, spadek siły nabywczej konsumentów) i mający odzwierciedlenie w podstawowych obszarach funkcjonowania firm handlowych.

 

Firmy handlowe notują spadek sprzedaży

W badaniu majowym więcej firm handlowych odnotowało spadek (32 proc.) niż wzrost (26 proc.) wartości sprzedaży. Zadecydowały o tym opinie firm detalicznych, wśród których dwukrotnie więcej przedsiębiorstw wskazywało na spadek sprzedaży (37 proc.) niż jej wzrost (16 proc.). Opinie firm hurtowych były nieco bardziej optymistyczne, gdyż mniej przedsiębiorstw sygnalizowało spadek sprzedaży (28 proc.) niż jej wzrost (34 proc.). Firmy hurtowe reagują na zmiany zachodzące na rynku z pewnym opóźnieniem w stosunku do firm detalicznych. Tylko co dziesiąta firma detaliczna deklarowała wzrost nowych zamówień, gdy tymczasem w przypadku firm hurtowych co czwarta.

Ocena płynności finansowej

W samoocenie przedsiębiorstw płynność finansowa firm hurtowych jest korzystniejsza niż przedsiębiorstw detalicznych. Ponad 70 proc. firm hurtowych wskazuje na płynność finansową dostateczną, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy powyżej 3 miesięcy, podczas gdy w detalu jest to 57 proc., a 10 proc. firm detalicznych podkreśliło, że może funkcjonować mniej niż miesiąc (w hurcie to tylko 4 proc.).

Inwestycje hamują

Płynność finansowa firm handlowych ma wpływ na inwestycje przedsiębiorstw. W badaniu majowym tylko 23 proc. firm detalicznych oświadczyło, że poniosło wydatki na inwestycje w aktywa materialne i/lub niematerialne w ostatnich trzech miesiącach. Wprawdzie w hurcie jest nieco lepiej (38 proc. inwestuje), ale i tak większość firm hurtowych nie inwestuje (62 proc.). Brak inwestycji to wynik oddziaływania również innych barier działalności firm handlowych.

W maju wzrosło znaczenie prawie wszystkich ocenianych barier działalności gospodarczej. Najbardziej dokuczliwa dla przedsiębiorstw handlowych okazała się niepewność sytuacji gospodarczej, którą jako uciążliwą lub bardzo uciążliwą oceniło 76 proc. przedstawicieli firm. Ponad 2/3 przedsiębiorstw zwraca uwagę na problemy związane ze wzrostem cen energii oraz utrzymującymi się wysokimi kosztami pracowniczymi. Niepokoi, że w maju stosunku do kwietnia silnie wzrósł odsetek wskazań przedsiębiorców na duże i bardzo duże znaczenie zatorów płatniczych (+11 pkt. proc. m/m) oraz kosztów finansowania (+10 pkt. proc. m/m). Są to niekorzystne uwarunkowania dla rozwoju firm handlowych w przyszłych okresach.

Potwierdzają to dane GUS dotyczące miesięcznej dynamiki sprzedaży detalicznej. W kwietniu 2022 r., w porównaniu z marcem, zanotowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,1 proc. w cenach stałych.

Sprzedaż przez internet spada

W analizowanym okresie odnotowano także spadek wartości sprzedaży przez internet w cenach bieżących (o 4,0 proc.). W efekcie rosnącej inflacji i wojny w Ukrainie w polskim społeczeństwie wzrosła niepewność co do przyszłości dotyczącej warunków materialnych, a w firmach narasta niepokój co do przyszłych warunków prowadzenia biznesu.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum