Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Firmy, które są na polskiej liście sankcyjnej będą miały tymczasowy zarząd przymusowy

Na początku lipca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Reklama

Przepisy tzw. ustawy sankcyjnej, na podstawie której można zamrażać majątki osób i firm podejrzewanych o wspieranie rosyjskiej agresji na Ukrainę, zostaną uzupełnione o instytucję tymczasowego zarządu przymusowego. Zapewnione zostanie także wsparcie dla pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz przedsiębiorstw objętych sankcjami.

Polska lista sankcyjna, którą prowadzi MSWiA, jest uzupełnieniem listy unijnej. Obecnie na liście sankcyjnej jest 49 wpisów obejmujących 15 osób i 34 podmioty gospodarcze. Firmy te charakteryzują się często złożoną strukturą kapitałową, w której niejednokrotnie kapitał rosyjski czy białoruski stanowi jedynie część udziałów.  

Najważniejsze zmiany:

1. W celu umożliwienia funkcjonowania części firm objętych sankcjami, wprowadzona zostanie instytucja tymczasowego zarządu przymusowego.
- W decyzji o ustanowieniu zarządu określany będzie m.in. zakres środków, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem.
- Działania zarządcy służyć będą z jednej strony umożliwieniu zachowania ciągłości funkcjonowania firmy, z drugiej zaś strony mają doprowadzić do zbycia udziałów, które przez powiązanie osobowe mogą być wykorzystywane do wspierania rosyjskiej agresji na Ukrainę lub naruszeń praw człowieka w Rosji i na Białorusi.
- Bez zmiany Konstytucji RP działanie takie będzie możliwe wyłącznie poprzez wypłatę odszkodowania przez nabywcę. Środki z odszkodowania zostaną zamrożone na nieoprocentowanym koncie.
2. Decyzja w sprawie ustanowienia zarządu będzie wydawana przez ministra rozwoju i technologii.
3. Ponadto, firma objęta sankcjami będzie mogła wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na zaspokojenie należności pracowniczych.
- Jeśli firma nie wystąpi z takim wnioskiem, wypłata świadczeń będzie mogła nastąpić również na podstawie indywidualnego wniosku pracownika.
- Wsparcie  będzie jednorazowe, tj. świadczenia z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń nie będą wypłacane ponownie dla tych samych pracowników w przypadku ewentualnych następnych postępowań (restrukturyzacji czy upadłości).
- Świadczenie dotyczące niewypłaconych wynagrodzeń będzie wypłacane co najwyżej przez 3 miesiące. Maksymalna wysokość świadczenia za jeden miesiąc ograniczona będzie do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum