Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Franczyzobiorca przejął 10 lokalizacji Krakowskiego Kredensu. Obecnie działa 7 sklepów

Pod koniec lipca 2019 r. spółka Krakowski Kredens oddała franczyzobiorcy – Axeman Sp. z o.o. 10 lokalizacji. Inne umowy dotyczące pozyskania kredytu kupieckiego niestety się nie powiodły. Obecnie na stronie internetowej sieci widnieje informacja o 7 sklepach działających pod tym logo.
Reklama

23 sierpnia 2018 roku spółka złożyła wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Alma Market SA w upadłości z siedziba w Krakowie ul. Pilotów 6, jest spółką dominującą w stosunku
do spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska. 

5 marca 2019 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia VIII wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zostało otwarte postępowanie
układowe. 
Głównymi założeniami procesu restrukturyzacji było radykalne obniżenie kosztów stałych
funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym posiadanej floty, zamknięcie lub zrestrukturyzowanie
nierentownych placówek, obniżenie wolumenu wynagrodzeń przy równoczesnej próbie odzyskania
poziomu sprzedaży do wartości, kiedy to spółka nie generowała strat. Ważnym elementem było także
poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji, potencjalnego franczyzobiorcy, inwestora.

- 5 marca 2019 roku funkcjonowały 32 sklepy, które zajmowały łączną powierzchnię 1543 m kw.
Sklepy detaliczne funkcjonowały w oparciu o długoterminowe i restrykcyjne umowy najmu podpisane
z Galeriami Handlowymi w większości w okresie, w którym nie obowiązywał jeszcze zakaz handlu
niedzielnego i odwiedzało je znacznie więcej konsumentów, niż miało to miejsce w 2019, dlatego też
stawki czynszu, na jakich podpisano umowy były wysokie a wcześniejsze rozwiązanie umowy, wiązało się z koniecznością uiszczenia kar związanych ze wcześniejszym opuszczeniem lokalizacji. Po otwarciu procesu restrukturyzacji zarząd spółki przystąpił do negocjacji z wynajmującymi w celu opuszczenia nierentownych sklepów lub znaczącego obniżenia czynszów. Nie powiodły się negocjacje mające na celu obniżkę czynu, konieczne zatem stało się opuszczenie nierentowanych lokalizacji. Wynikiem przeprowadzonych negocjacji, zdecydowana większość rozwiązanych umów i wcześniejsze opuszczenie wynajmowanych lokalizacji, odbyła się bez kar umownych. Spółka w przeważającej większości poniosła, jedynie rzeczywiste koszty związane z zamknięciem danej placówki: koszty wywozu towaru, demontażu sklepu, koszty pracownicze - czytamy w sprawozdaniu spółki.

W marcu zostały zamknięte 2 pierwsze placówki znajdujące się w: C.H. Atrium Felicyty Lublin oraz C.H Malta Poznań, w kwietniu: C.H Galeria Bałtycka Gdańsk, C.H. Atrium Reduta Warszawa, C.H. Forum Gdańsk, w maju: C.H.Jurowiecka Białystok, C.H. Bemowo Warszawa; w czerwcu: Złote Tarasy
Warszawa, Zielone Arkady Bydgoszcz, Korona Kielce; w lipcu Galeria Warmińska Olsztyn, Posnania Poznań; sierpień Bonarka Kraków, wrzesień Plac Unii Warszawa, październik - Pasaż Łódzki; Avenida Poznań King Kross Warszawa, listopad Borek Wrocław, Millenium Rzeszów, Riviera Gdańsk; grudzień Arena Gliwice. 

29 lipca 2019 roku udało się zamknąć negocjacje i podpisać umowę franczyzy, oddając franczyzobiorcy – Axeman Sp. z o.o. 10 lokalizacji.
30 lipca została też podpisana umowa, która miała zagwarantować kredyt kupiecki i logistykę towarów w Q4 2019. Ostatecznie firma DSCP Sp. z o.o. wycofał się z realizacji umowy we wrześniu. W lipcu zarząd spółki prowadził zaawansowane rozmowy dotyczące otwarcia eksportu na rynek niemiecki, austriacki, odbyło się także spotkanie z zainteresowaną firmą z Japonii. Cały czas prowadzone też były rozmowy z firmą Nesbru Sp. z o.o. w celu pozyskania dodatkowego kredytu kupieckiego i zatowarowania spółki oraz obsługi logistycznej eksportu. Ostatecznie firma Nesbru Sp. z o.o. po decyzji sądu z 27 września nie zdecydowała się na sfinansowanie sezonu świątecznego i eksportu.

27 września Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział VIII Gospodarczy na wniosek Nadzorcy Sądowego Mateusza Bienioszka wydał postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. 8 października 2019 roku zarząd spółki złożył uproszczony wniosek o upadłość. Ponieważ zostały wniesione przez wierzycieli zażalenia na umorzenie procesu restrukturyzacyjnego,
do końca roku postanowienie o umorzeniu restrukturyzacji nie uprawomocniło się.
Na koniec listopada spółka, po powiadomieniu Urzędu Pracy dokonała zwolnienia grupowego pracowników.

Na koniec 2019 r. suma bilansowa wyniosła 7 829 380,82 zł, czyli nastąpił spadek sumy bilansowej w porównaniu do roku poprzedniego o 37,23%.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum