Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Głodowe stawki wyżywienia pacjentów i uczniów. Nowa ustawa ma to zmienić

Pacjenci w polskich ośrodkach ochrony zdrowia karmieni są poniżej minimum egzystencjalnego? Ma to zmienić nowy projekt ustawy, który zwiększa dzienny koszt wyżywienia w szpitalach, szkołach oraz podmiotach prowadzących żywienie zbiorowe typu zamkniętego.
Reklama
  • Na początku czerwca do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.
  • Dokument dotyczy poprawy standardu wyżywienia w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, placówkach oświatowych i innych podmiotach prowadzących żywienie zbiorowe typu zamkniętego.
  • Obecnie projekt skierowano do I czytania w Komisji Zdrowia.

 

Posłowie w swoim projekcie domagają się zwiększenia nakładów na żywienie zbiorowe w zakładach opieki zdrowotnej a także placówkach edukacyjnych oraz innych podmiotach prowadzących żywienie zbiorowe typu zamkniętego.

Nie mniej niż 23,64 zł dziennie na żywienie pacjenta czy ucznia

W projekcie czytamy, że minimalny dzienny koszt posiłków i napojów na osobę nie może być niższy niż 120% minimalnej stawki godzinowej brutto ustalanej na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Łatwo obliczyć, że jest to kwota 23,64 zł – minimalna stawka godzinowa brutto to obecnie 19,7 zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że według NIK średni dzienny koszt wyżywienia w kontrolowanych szpitalach w latach 2015-2017 kształtował się na poziomie od 9,55 zł do 17,99 zł. W placówkach prowadzących własne kuchnie średni koszt surowców użytych do przygotowania posiłków wynosił rażąco niską kwotę od 3,70 do 8,46 dziennie. Według śródrocznych badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych o minimum egzystencji, najniższa możliwa kwota na wyżywienie osoby wynosi 7,56 zł, implikując, że pacjenci w polskich ośrodkach ochrony zdrowia, karmieni są poniżej minimum egzystencjalnego. Rażąco niski jest również procent kosztów produktów w porównaniu do kosztów całego posiłku, w jednym z przypadków wynoszącym jedynie 24% kosztów całego posiłku w ciągu dnia. 

Obecne realia skrajnie zaprzeczają również podstawowym rekomendacjom Światowej Organizacji Zdrowia, pozbawiając pacjentów możliwości korzystania z indywidualnych i zbilansowanych diet koniecznych do wsparcia ich powrotu do zdrowia. Sytuacja w polskich szpitalach jest również sprzeczna z §1 art 68 Konstytucji RP, zgodnie z którym “każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. 

Lepsza żywność dla pacjentów i uczniów

W wyniku wejścia w życie ustawy poprawie ulegnie standard wyżywienia w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, placówkach oświatowych i innych podmiotach prowadzących żywienie zbiorowe typu zamkniętego. Skutkiem poprawy standardu w tym zakresie będzie lepsza dieta pacjentów, uczniów i innych osób korzystających z żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a co za tym idzie - w wielu przypadkach poprawa stanu zdrowia. Zgodnie z rekomendacjami i standardami Światowej Organizacji Zdrowia w wyniku wejścia w życie ustawy rozszerzony zostanie dostęp do ochrony zdrowia. 

Proponowane przepisy mają również znaczenie profilaktyczne. Poprawa standardów żywienia wiąże się z większym i lepszym przyswajaniem witamin oraz innych substancji odżywczych, które wspierają odporność i ogólną kondycję psychofizyczną. 

Z punktu widzenia prawnego ustalone zostaną jednolite standardy wyżywienia zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną już w 2006 roku w czasie uchwalenia obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Należy tu zgodzić się z ustawodawcą z 2006 roku, że ważna kwestia wyżywienia powinna zostać ujednolicona, zwłaszcza w czasie występowania inflacji powyżej celu Narodowego Banku Polskiego.

Proponowane przepisy pozytywnie wpłyną na obrót gospodarczy poprzez zwiększenie konsumpcji żywności lepszej jakości zgodnie z zasadą elastyczności popytu. Minimalna stawka według stanu prawnego na dzień 1 maja 2022 roku wyniosłaby 23,64 zł dziennie.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum