Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Grupa CDRL ze wzrostem zysku netto o 218 proc. w porównaniu z 2019 rokiem

Grupa CDRL ze znaczącym wzrostem zysku netto w III kw. oraz skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. Spółka zamierza wypłacić dywidendę.
Reklama
  • Grupa CDRL, wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2021 r.
  • Skonsolidowany zysk netto CDRL w tym okresie wyniósł 13,03 mln zł wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej oraz 6,008 mln zł zysku w III kwartale 2019 r.

 

Zysk netto za III kwartały w górę o 218 proc.

Skonsolidowany zysk netto za III kwartały w 2021 roku jest wyższy od skonsolidowanego zysku netto za ten okres w 2019 roku o 218 %. Wyniósł 20,231 mln zł w porównaniu do 6,368 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku i straty w wysokości 30,227 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Spółka zamierza wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich w wysokości 2,00 zł na jedną akcję.

- W III kwartale tego roku znacząco poprawiliśmy nasze wyniki finansowe, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i narastająco. To efekt konsekwentnie wdrażanej przez nas strategii rozwoju CDRL. Dokonaliśmy optymalizacji naszej sieci salonów, zamykając nierentowne sklepy w szczególności w centrach handlowych, rozwinęliśmy omnichannel, zwiększając do 30% udział sprzedaży internetowej i dokonaliśmy optymalizacji kosztowej, ograniczając – mimo niższych o 16% przychodów – koszty o 21%  – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL. ­– Dbając o długofalowy rozwój spółki poprawiamy wyniki jednostkowe w kolejnych kwartałach. Na znacząco lepsze wyniki jednostkowe w III kwartale tego roku miały wpływ przede wszystkim wzrost przychodów, wzrost marży brutto oraz stabilizacja kursu rubla – dodaje prezes Dworczak.

W III kwartale 2021 roku jednostkowy zysk netto CDRL wyniósł 8,734 mln zł w porównaniu z 1,683 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. i 3,235 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Natomiast narastająco, po trzech kwartałach roku 2021 jednostkowy zysk netto Spółki wyniósł 19,252 mln zł, w porównaniu ze stratą w wysokości 7,155 mln zł po trzech kwartałach 2020 r. i zyskiem w wysokości 11,301 mln zł w 2019 r. Przychody CDRL w III kwartale wyniosły odpowiednio: 79,096 mln zł w 2021, 74,368 mln zł w 2020 i 71,235 mln zł w 2019 r.

- Znacząco lepsze wyniki finansowe oraz efektywnie wdrażana restrukturyzacja i optymalizacja sieci sprzedaży stworzyły solidne podstawy do dalszego rozwoju CDRL i pozwalają nam z optymizmem myśleć o przyszłości. Dług finansowy jest na niskim poziomie, więc uwzględniając stan gotówki podjęliśmy decyzję o przedstawieniu wniosku o wypłatę dywidendy - najwyższej w historii naszej spółki  – informuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

CDRL regularnie co roku wypłaca dywidendę od 2015 roku. Wynosiła ona odpowiednio: 0,75 zł w 2015, 0,85 zł w 2016, 1,20 zł w 2017, 1,00 zł w 2018, 0,80 zł w 2019 i 1,05 zł w 2020 r. Wniosek o wypłatę dywidendy w 2021 r. z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich w wysokości 2,00 zł na jedną akcję zarząd CDRL S.A. przedstawi radzie nadzorczej oraz akcjonariuszom spółki na planowanym na 25 listopada br. walnym zgromadzeniu.

Łączna wartość wypłaconej dywidendy zostanie ustalona według stanu akcji spółki dających prawo do dywidendy na dzień podjęcia uchwały walnego zgromadzenia. Wskaźnik stopy dywidendy wynosić będzie przy dzisiejszym kursie akcji prawie 8%, co obecnie plasuje CDRL wśród 25 najlepszych spółek GPW wg. stopy dywidendy w 2021 roku.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum