Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

GUS: Poprawa koniunktury w handlu detalicznym i hurtowym

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,6 (minus 9,3 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,4 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie –18,0 proc. (miesiąc wcześniej odpowiednio 13,6 proc. i 22,9 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podał GUS.
Reklama

Bieżąca sprzedaż nie zmienia się, natomiast przewidywania w tym zakresie są niekorzystne, zbliżone do formułowanych w lipcu. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w ostatnich miesiącach. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, choć zmniejszył się w porównaniu z lipcem. Możliwe są spadki zamówień towarów u  dostawców, zbliżone do prognozowanych przed miesiącem. Jednostki planują redukcje zatrudnienia, jednak w skali mniejszej niż wskazywali w lipcu. Przedsiębiorcy przewidują utrzymanie tempa wzrostu cen.

W sierpniu 6,6 proc. przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8,0 proc. przed rokiem). Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (64,5 proc. w sierpniu br., 35,4 proc. przed rokiem). W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło znaczenie utrudnień związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej, a zmniejszyło się odczuwanie uciążliwości wynikających ze zbyt dużej konkurencji na rynku (z 46,1 proc. do 33,4 proc.).

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,8 (minus 12,2 przed miesiącem). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,7 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie –22,4 proc. (w lipcu odpowiednio 13,0 proc. i 25,2 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej negatywne niż przed miesiącem. Prognozy sprzedaży są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych w lipcu; utrzymują się niekorzystne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest uznawany za nadmierny. Możliwe są spadki zamówień towarów u dostawców, podobne do prognozowanych w lipcu. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniejsze od planowanych miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy przewidują przyspieszenie tempa wzrostu cen.

W sierpniu 5,1 proc. przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8,2 proc. przed rokiem). Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (58,5 proc. w sierpniu br., 29,0 proc. w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz kosztami zatrudnienia (53,0 proc. w sierpniu br., 57,3 proc. przed rokiem).W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, a spadło uciążliwości związanych z niedoborem pracowników (z 28,3 proc. do 13,8 proc.) oraz zbyt dużą konkurencją na rynku (z51,5 proc. do 41,3 proc.).

W sierpniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest lepszy niż w lipcu br. we wszystkich obszarach gospodarki. Obserwuje się poprawę ocen bieżących, natomiast negatywne oczekiwania w większości przypadków się utrzymują lub pogłębiają.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera –jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum