Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Handel barometrem gospodarki. Jaka była sytuacja sektora w 2022 roku?

Wobec słabnącej dynamiki sprzedaży produktów i usług, będącej efektem ograniczania zakupów przez konsumentów wskutek wysokiej inflacji, kluczowymi wyzwaniami dla firm handlowych, szczególnie w drugiej połowie 2022 r., stała się redukcja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działania te w wielu firmach handlowych okazały się niezbędne dla utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Reklama

Handel wrażliwy na zmiany

Handel jest sektorem gospodarki charakteryzującym się stosunkowo dużą wrażliwością przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu. Potwierdza to Miesięczny Indeks Koniunktury, będący syntetycznym wskaźnikiem pokazującym nastroje przedsiębiorców. W lutym, miesiącu agresji Rosji na Ukrainę, MIK dla handlu spadł do poziomu 95,5 pkt. tj. poniżej poziomu neutralnego (100,0), oznaczającego przewagę nastojów negatywnych firm handlowych. Jeszcze w styczniu poziom MIK wynosił 115,1 pkt. W kolejnych kilku miesiącach (marzec-czerwiec 2022 r.) przeważały w firmach handlowych nastroje pozytywne, m. in. za sprawą konsumenckich zwiększonych wydatków świątecznych (Wielkanoc) oraz rozpoczynającego się sezonu letniego. Niestety, już w drugiej połowie roku indeks koniunktury dla handlu spadł poniżej poziomu neutralnego i mimo pewnej poprawy w odczycie grudniowym (98,6 pkt. wobec 91,3 pkt. w listopadzie) utrzymują się negatywne nastroje handlowców.

Handel tnie koszty funkcjonowania

Na nastroje przedsiębiorców w sektorze handlu w 2022 r. silnie negatywnie oddziaływały niepewność sytuacji gospodarczej oraz rosnące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. W odczycie grudniowym aż 81 proc. badanych firm handlowych wskazało na duże lub bardzo duże znaczenie niepewności sytuacji gospodarczej jako bariery w działalności firmy, wobec 72 proc. wskazań w styczniu. Także za dużą lub bardzo dużą barierę dla funkcjonowania firmy handlowcy uznali ceny energii (69 proc. wskazań). Kolejną uciążliwą barierą są koszty pracownicze (60 proc.), wynikające głównie z presji pracowników na podnoszenie wynagrodzeń. Wobec słabnącej dynamiki sprzedaży produktów i usług, będącej efektem ograniczania zakupów przez konsumentów wskutek wysokiej inflacji, kluczowymi wyzwaniami dla firm handlowych, szczególnie w drugiej połowie 2022 r., stała się redukcja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działania te w wielu firmach handlowych okazały się niezbędne dla utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Handel będzie zatrudniać?

Niepokojące są zamierzenia firm handlowych dotyczące zatrudnienia. W badaniu grudniowym tylko 6 proc. przedsiębiorstw planuje wzrost poziomu zatrudnienia wobec 17 proc. deklarujących redukcje zatrudnienia. Pracownicy byli chronionym zasobem firmy handlowej, szczególnie w pierwszej połowie 2022 r., kiedy więcej firm handlowych planowało zwiększenie poziomu zatrudnienia niż jego redukcję.

Wstrzymane inwestycje

Martwią deklaracje firm handlowych dotyczące wydatków inwestycyjnych. O ile jeszcze na początku 2022 r. ok. 40 proc. badanych przedsiębiorstw wykazywało poniesienie wydatków w aktywa materialne i niematerialne w ostatnich trzech miesiącach, to od września jest ich coraz mniej (37 proc. we wrześniu i tylko 27 proc. w grudniu). Rośnie natomiast grupa przedsiębiorstw wskazujących, że nie inwestowali, bo ich możliwości finansowe na to nie pozwoliły (11 proc. w styczniu, 17 proc. we wrześniu, 27 proc. w grudniu). Jest to niepokojące zjawisko dla rozwoju przedsiębiorstw handlowych w przyszłości, gdyż wprowadzanie nowych technologii do firm oraz rozwijanie kompetencji pracowników, staje się obecnie istotnym warunkiem ich konkurencyjności.

Część firm handlowych wykorzystała szanse

Zaprezentowane wyniki badań PIE i BGK pokazują kluczowe zmiany, jakie zachodziły w sektorze handlu w 2022 r. Warto jednak odnotować, że populacja firm handlowych jest silnie zróżnicowana. Obok przedsiębiorstw, będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, są firmy handlowe, które nawet w obecnym nieprzyjaznym otoczeniu, potrafią dostrzec szanse rynkowe i skutecznie budować swoje przewagi konkurencyjne.

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum