Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Handel walczy o klienta, słaby popyt na usługi utrudnia firmom działalność

Mimo poprawy nastrojów konsumenckich, w lutym 2023 r. nadal przeważają nastroje pesymistyczne (Wskaźnik Ufności Konsumenckiej równy -36) – wynika z danych GUS. Z badań PIE z grudnia 2022 r. (Wskaźnik wynosił wtedy -41,9) zrealizowanych na próbie 1000 przedsiębiorstw wynika, że dla 90 proc. przedsiębiorców spadek popytu na produkty lub usługi stanowi jedną z barier prowadzenia biznesu. Aż 30 proc. firm uznało, że słabnący popyt to bariera o silnym znaczeniu.
Reklama

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że słabnący popyt na produkty lub usługi pod koniec ubiegłego roku doskwierał firmom bez względu na reprezentowaną branżę. Spadek popytu na produkty lub usługi dotykał szczególnie firmy TSL (35 proc. wskazań), chociaż relatywnie silną barierą był także dla przemysłu (32 proc.) i handlu (31 proc.). Przedsiębiorcy handlowi i przemysłowi przodowali także w narzekaniu na rosnącą konkurencyjność, gdyż walczą o klienta. W branży budowlanej słabnący popyt okazał się silną barierą dla 29 proc.

Silne znaczenie słabego popytu na usługi jako bariery działalności gospodarczej według rodzajów firm usługowych

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PIE
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PIE

Wśród ogółu przedsiębiorców świadczących usługi, 28 proc. zgłasza, że obniżający się popyt silnie wpływa na ich biznes. Gdy jednak przyjrzymy się poszczególnym sekcjom okazuje się, że ocena siły wpływu spadku popytu na prowadzenie działalności przez firmy zależy od rodzaju usług świadczonych przez nie. Słabnący popyt najmniej doskwiera firmom, które świadczą usługi administrowania i prowadzą działalność wspierającą (8 proc.) oraz przedsiębiorstwom prowadzącym działalność profesjonalną, naukową i techniczną (13 proc.). Z kolei na silne znaczenie niskiego popytu wskazywali najczęściej przedstawiciele usług finansowych i ubezpieczeniowych (42 proc.) oraz firm świadczących zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (39 proc.).

Konsumpcja stanowi ważny czynnik rozwojowy firm, ale przy spadku realnych dochodów konsumentów i wysokiej inflacji jest ona mocno ograniczona. Konsumenci tną wydatki na przyjemności (np. obiad w restauracji), a z niektórych usług wręcz rezygnują (np. ubezpieczenia). Słaby popyt dotyka szczególnie te firmy, których usługi nie są dla konsumentów podstawowymi i nie oferują produktów pierwszej potrzeby. Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) pokazuje, że od lipca 2022 r. większy jest udział przedsiębiorstw usługowych notujących spadek liczby nowych zamówień niż wzrost. Najnowsze badania z marca pokazują, że 29 proc. firm usługowych odnotowało spadek liczby nowych zamówień m/m, a zaledwie 8 proc. wzrost.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum