Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Historia tej spółki zakończyła się skandalem. Czy będzie za co zapłacić karę od KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego karze Zakłady Mięsne Henryk Kania w upadłości. Spółka będzie musiała zapłacić ok. 1,5 mln zł.
Reklama

Komisja Nadzoru Finansowego wydała na początku grudnia 2022 r. decyzję nakładającą na Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w upadłości kary pieniężne. Ich łączna suma to 1 470 000 zł.

KNF ukarała ZM Henryk Kania

Poszczególne kary dotyczą:

1. 50 000 zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.

2. 710 000 zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

3.. 710 000 zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.,

ZM Henryk Kania nie składały sprawozdań. Stan dezinformacji utrzymywał się ponad 5 lat

Jak tłumaczy swoje decyzje KNF?

- Spółka sprawowała kontrolę nad podmiotami podlegającymi konsolidacji w ramach GRUPY KAPITAŁOWEJ STAROPOLSKIE SPECJAŁY, tj. STAROPOLSKIE SPECJAŁY sp. z o.o. oraz EKOFOOD sp. z o.o. W związku z tym była zobowiązana do przekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów rocznych za lata obrotowe: 2015, 2016 i 2017, prezentujących skonsolidowane sprawozdanie roczne za rok obrotowy, którego raport dotyczy. Spółka nie dopełniła tego obowiązku, czego skutkiem była sytuacja, w której od 21 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2021 r. na rynku kapitałowym brakowało pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Uczestnicy rynku kapitałowego nie wiedzieli o istnieniu stosunku dominacji Emitenta nad podmiotami podlegającymi konsolidacji w ramach GRUPY KAPITAŁOWEJ STAROPOLSKIE SPECJAŁY. Stan dezinformacji utrzymywał się ponad 5 lat, do wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym, które nastąpiło 13 kwietnia 2021 r. Brak pełnej informacji oznacza, że interes inwestorów został naruszony poprzez umniejszenie możliwości podejmowania przez nich decyzji inwestycyjnych w oparciu nie tylko o dane finansowe Emitenta, ale również jego grupy kapitałowej.
Prezentacja w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, tak jakby była ona jedną jednostką gospodarczą, pokazuje, że istnieją pomiędzy członkami takiej grupy powiązania, transakcje handlowe, powiązania kapitałowe i finansowe, wzajemne świadczenia i poręczenia. Na podstawie wyłącznie jednostkowych sprawozdań finansowych nie można ocenić sytuacji finansowej i majątkowej grupy podmiotów - argumentuje Komisja.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi:

a) w pkt I – 1 000 000 zł,

b) w pkt II i III - 70 992 950 zł.

Kary nałożone na spółkę są znacząco niższe od maksymalnego wymiaru z uwagi na uwzględnienie przez KNF aktualnej sytuacji prawno-ekonomicznej spółki, która wynika z ogłoszenia 18 lipca 2020 r. jej upadłości oraz uzyskiwanych przez nią przychodów.  

Skandal w w branży mięsnej

Przypomnijmy, o ZM Henryka Kania było głośno w 2020 roku. Wtedy branża żyła zatrzymaniem Henryka K. w Argentynie i dalszymi losami Zakładów Mięsnych Henryk Kania.

Lista zarzutów wobec Zakładów Mięsnych Henryka Kani była długa. Podano, że spółka wymieniała się 5,5 tysiącami pustych faktur ze swoją spółką zależną Rubin Energy o łącznej wartości ponad 740 mln zł, a także wyłudziła zwrot podatku VAT na kwotę blisko 28 mln zł. Zarząd spółki miał też narazić Skarb Państwa na straty ponad 40 mln zł w latach 2016-2019 z tytułu podatku VAT. Podejrzenie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę zgłosił też Alior Bank.

W październiku 2020 r. syndyk masy upadłości spółki ZM Henryk Kania poinformował o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód o ogłoszeniu upadłości spółki wydanego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.

Oficjalnie ogłoszono upadłość zakładów i zatwierdzono warunki sprzedaży majątku przedsiębiorstwa. Za cenę 100 mln zł netto część aktywów przejął Cedrob, producent drobiu i trzody chlewnej.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum