Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Impel z dużym wzrostem zysku operacyjnego za 2018 r.

Grupa Impel w 2018 roku zmniejszyła przychody o ponad 3 proc., ale zwiększyła zysk operacyjny o 21 proc. To efekt przyjętej strategii, która ma na celu poprawę marzy operacyjnej. Spółka w 2018 roku dywersyfikowała portfel zamówień.
Reklama

- Impel - największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w 2018 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 2,14 mld złotych. Zmniejszenie wartości przychodów o 3,3% od wartości uzyskanych w 2017 roku jest wynikiem realizacji przyjętej strategii działań, zmierzającej do obniżania zaangażowania kapitału i poprawy marży operacyjnej w wyniku wymiany kontraktów na bardziej rentowne. Wypracowany zysk operacyjny w wysokości 44,3 mln złotych jest o ponad 21% większy od wyników Grupy w poprzednim roku obrotowym – informuje spółka.

- Grupa konsekwentnie poszukuje nowych kierunków rozwoju, które włącza do portfela usług. Została powołana nowa Grupa Produktowa – Cyberbezpieczeństwo. W tym roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która zobowiązała m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców z kluczowych sektorów gospodarki, takich jak: energetyka, transport, bankowość i finanse oraz służba zdrowia i farmacja do stworzenia systemu pozwalającego na podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych i awaryjnych z obszaru cyberbezpieczeństwa – podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A.

- W sposób ciągły, od wielu lat Grupa przykłada dużą wagę do procesu transformacji organizacji. Naszym zadaniem jest zwiększenie jakości obsługi klienta i zdolności do zarządzania portfelem zamówień w środowisku cyfrowym. Celem transformacji jest zintegrowanie procesów zarządczych, bezpośrednio i pośrednio zwiększających jakość pracy zarówno dla klienta, jak i pracownika oraz poprawa efektywności całej organizacji. Wykorzystanie procesowości, szeroko pojętej digitalizacji i robotyzacji pozwoli przenieść większość kluczowych procesów do środowiska cyfrowego. W Programie Zintegrowanego Zarządzania Procesowego chcemy między innymi wykorzystać doświadczenia naszej spółki Impel Business Solutions, która z sukcesem wdrożyła system efektywnej reakcji na potrzeby klientów w sektorze BPO – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.

W 2018 roku segment Facility Management (FM) zwiększył rentowność i wypracował zysk 18,1 milionów złotych. Przychody osiągnęły poziom 1 457 milionów złotych i były niższe o 126 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Wypowiedzenia nierentownych kontraktów pozwoliły na znaczącą poprawę wskaźników ekonomicznych segmentu, czego dobrym przykładem są wyniki w Grupie Produktowej Catering, gdzie konsekwentne negocjacje umów pozwoliły osiągnąć stabilne i pozytywne wyniki ekonomiczne oraz zwiększyć jakość świadczonych usług.

W segmencie FM Grupa pozyskała nowe przychody w sektorach: drogownictwa, przemysłu, handlu detalicznego i komunikacji. Zwiększono również portfel kontraktów w obszarze obsługi biurowców klasy A+. Warto podkreślić, że klienci z segmentu security coraz bardziej zwiększają udział technicznych systemów zabezpieczeń w realizacji usługi.

Od wielu lat Grupa pozyskuje kontrakty na ochronę dużych i prestiżowych wydarzeń odbywających się w Polsce. W tym roku największym tego typu wydarzeniem był Szczyt Klimatyczny ONZ (COP24) organizowany na przełomie listopada i grudnia w Katowicach. Grupa Impel była odpowiedzialna za usługi związane z bezpieczeństwem (m.in. ochrona mienia, kontrola dostępu, obsługa urządzeń skanujących) i za zapewnienie czystości na terenach konferencyjnych. Działania były realizowane na zlecenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które były operatorem logistycznym konferencji.

- Grupa Impel specjalizuje się w ochronie dużych i prestiżowych wydarzeń. Do takich na pewno trzeba zaliczyć Szczyt Klimatyczny w Katowicach (COP24) – najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej. Posiadamy ogromnie doświadczenie i potencjał, które pozwalają angażować się w tego typu wydarzenia – podsumowuje Jakub Dzik, wiceprezes Impel S.A.

Obszar biznesowy Industrial Services, oferujący usługi wyspecjalizowane dla przemysłu, w 2018 roku zanotował ponad 18% wzrost przychodów, które wyniosły 301,2 milionów złotych. Zwiększyła się znacząco rentowność i poziom zysku operacyjnego, który osiągnął 7,3 milionów złotych.

Spółka Climbex S.A. wchodząca w skład obszaru Industrial Services, w 2018 roku otrzymała dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację innowacyjnej usługi, związanej z opracowaniem technologii ograniczającej ilości emitowanych szkodliwych gazów w procesie automatycznego czyszczenia zbiorników naftowych. Projekt pt. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia" jest realizowany we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym  z Krakowa. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 44% kosztów całego przedsięwzięcia, tj. 8,3 milionów zł.

Segment Digital Services & BPO osiągnął przychody na poziomie 382,2 milionów złotych i wypracował zysk operacyjny w wysokości 5,5 mln zł. Impel Business Solutions, kluczowa spółka z segmentu, w 2018 roku zaktualizowała strategię działania poprzez zwiększenie koncentracji na sprzedaży dla klienta zewnętrznego (dotychczas koncentrowała się na obsłudze podmiotów wewnątrz Grupy). Zmiana ta spowodowała nowe podejście do oferowanych produktów i usług dla wszystkich klientów spółki.

- Wizją, która nam przyświeca jest przekształcenie Impel Business Solutions w zrobotyzowane Centrum Usług Procesowych. Realizujemy nasze działania w oparciu o zasadę 3xE – chcemy być Ekspertem, Edukatorem procesowym oraz Edukatorem robotyzacji i digitalizacji procesów. W tym celu ściśle współpracujemy ze spółkami eksperckimi wdrażającymi innowacyjne rozwiązania biznesowe w zakresie robotyzacji, programowania i wdrażania narzędzi RPA w systemie UiPath oraz optymalizacji procesowej w filozofii Lean Management – podsumowuje Jakub Dzik, wiceprezes zarządu Impel S.A.

Spółka SI-Consulting, Złoty Partner SAP, realizuje pełen zakres usług związanych z wdrażaniem oraz utrzymaniem systemów SAP na terenie Polski i Europy. W ramach bieżącej oferty posiada szeroki prospekt autorskich produktów i aplikacji, profesjonalne doradztwo, a także outsourcing informatyczny. Pozostając konkurencyjnym, a jednocześnie wpisując się w aktualne trendy rynkowe, SI-Consulting podlega ciągłej transformacji i inwestuje w rozwój profesjonalnego zaplecza. Obecnie trwają prace nad „szytymi na miarę” rozwiązaniami opartymi o Customer Experience, które poszerzą wachlarz zintegrowanej oferty spółki dla poszczególnych branż oraz sektorów.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum