Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Inspekcja: 758 tys. zł kary dla firm za złe oznaczania i utylizację elektrośmieci

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę ponad 1000 przedsiębiorców i sprawdziła, czy odpowiednio informują o utylizacji elektrośmieci oraz miejscach ich zbiórki. Co czwarty z nich nie informuje klientów o tym, co zrobić ze starym sprzętem przy zakupie nowego. Ponadto prawie 7 proc. pralek, lodówek, suszarek nie miało symbolu selektywnego zbierania (mimo że powinno).
Reklama

Inspekcja Handlowa w 2021 roku przeprowadziła całoroczną kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wybrane losowo produkty elektryczne i elektroniczne pod kątem prawidłowości oznakowania (w zakresie tej ustawy).

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 142 decyzje nakładające na przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej kwocie 758 tys. zł. W 27 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary stwierdzając znikomość naruszenia prawa.

Ważne dla przedsiębiorców i konsumentów

  • Konsument, który kupił nowy sprzęt (elektroniczny lub elektryczny) ma prawo oddać sprzedawcy swój stary sprzęt, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć lub odebrać (jeśli zakup realizowany był z usługa dostawy) – pod warunkiem, że sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co zakupiony sprzęt;
  • Konsument może przynieść swój stary sprzęt do sklepu, bez konieczności kupienia w tym sklepie nowego sprzętu – pod warunkiem, że żaden z wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm – obowiązek dotyczy punktów sprzedaży sprzętu dla gospodarstw domowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2;
  • Sprzedawca ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje o obowiązkach w zakresie przyjmowania zużytego sprzętu;
  • W punkcie sprzedaży sprzętu powinna znaleźć się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu.
  • Na stronie internetowej, przez którą konsument dokonuje zakupu sprzętu, musi znaleźć się informacja o punktach jego zbierania

Ponadto na sprzętach elektrycznych i elektronicznych musi znaleźć się informacja o:

  • zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
  • potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.
  • wyraźne i czytelne oznakowanie symbolem selektywnego zbierania.
Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum