Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Inspekcja Handlowa zyska nowe uprawnienia? UOKiK jest "za"

Prezes UOKiK widzi konieczność nowego zdefiniowania roli Inspekcji Handlowej jako organu kontroli. - Konieczny jest przegląd przepisów i procedur, którego skutkiem będzie przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz opracowanie efektywnych procedur kontroli uwzględniając rozwijające się formy sprzedaży w sieci, a także mających na celu skuteczniejsze egzekwowanie sankcji - pisze Tomasz Chróstny.
Reklama

Grupa posłów (Anna Dąbrowska-Banaszek, Fryderyk Kapinos, Tadeusz Chrzan) zwróciła się do premiera Morawieckiego ws. Inspekcji Handlowej.

Co kontroluje Inspekcja Handlowa?

Posłowie piszą, że Inspekcja Handlowa to wyspecjalizowany organ kontroli państwowej powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Inspekcja prowadzi kontrole artykułów i usług dostępnych na rynku oraz legalności działania przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami.

Brakuje inspektorów handlowych. Niskie pensje odstraszają

Posłowie podkreślają wagę pracy Inspektorów Handlowych, ale zaznaczają, że : "(...) Średnia pensja miesięczna, jakiej spodziewać się mogą osoby zainteresowane pracą w tym charakterze, wynosi około 3500 złotych brutto. Wynagrodzenie to jest niewspółmierne do liczby i charakteru wykonywanych zadań, związanego z nim obciążenia oraz odpowiedzialności. W ostatnim czasie nastąpiło znaczne uszczuplenie liczebności pracowników poprzez odejście tych, którzy nabyli prawa emerytalne. Dodatkowe nabory do pracy - ze względu na niskie wynagrodzenia oraz wysokie wymagania w zakresie kompetencji - kończyły się wielokrotnie niepowodzeniem."

Posłowie pytają zatem:  Jakie działania są planowane, aby zagwarantować prawidłowe dalsze funkcjonowanie Inspekcji Handlowej?

UOKiK: Będą zmiany legislacyjne dotyczące działania Inspekcji Handlowej

Na pismo odpowiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKIK. Pisze on m.in. "(...) Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich latach zmieniał się zakres działania Inspekcji Handlowej (m.in. kompetencje w zakresie kontroli żywności przekazano Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także pojawiły się nowe obszary kontroli), Prezes Urzędu widzi konieczność nowego zdefiniowania roli Inspekcji Handlowej jako organu kontroli. Konieczny jest również przegląd przepisów i procedur, którego skutkiem będzie
przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz opracowanie efektywnych
procedur kontroli, uwzględniając rozwijające się formy sprzedaży w sieci, a także mających na celu skuteczniejsze egzekwowanie sankcji. Przedmiotem dyskusji w tym zakresie powinny być zmiany prowadzące do:
- ujednolicenia procedur kontrolnych i pokontrolnych dla różnych obszarów
kontroli,
- zmian legislacyjnych umożliwiających skuteczne i efektywne prowadzenia
kontroli,
- rozszerzenia katalogu podmiotów objętych kontrolą Inspekcji Handlowej,
-  stworzenia skuteczniejszych metod kompleksowego i szybkiego wycofywania z rynku produktów niespełniających wymagań.

Nowe podejście do zadań Inspekcji Handlowej powinno opierać się nie tylko na
obszarach działania, ale również na weryfikacji struktury organizacyjnej Inspekcji Handlowej".

Prezes Urzędu analizuje różne opcje, które pozwolą usprawnić organizację oraz
funkcjonowanie Inspekcji Handlowej.

Dodatkowe pieniądze dla inspektorów handlowych. Tam podwyżek nie było

Odnosząc się do tematu niskich wynagrodzeń inspektorów, prezes UOKiK podaje, że 14 października 2022 r. zwrócił się do Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń w Inspekcji Handlowej. Działanie to było istotne zwłaszcza w kontekście sygnałów, które dotarły do Prezesa Urzędu m.in. od organizacji związkowych i przedstawicieli pracowników Inspekcji Handlowej. Zgodnie z tymi informacjami, podwyżkami wynagrodzenia w 2022 r. zostały objęte nie tylko – zgodnie z zapowiedziami - urzędy wojewódzkie, ale również podległe wojewodom służby zespolone, m.in. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna czy Inspekcja Transportu Drogowego. Wśród służb zespolonych, które otrzymały środki na podwyżki wynagrodzeń, nie było jednak Inspekcji Handlowej.

(...) Efektem tych starań było uwzględnienie kwoty 11 308 tys. zł w części 83 budżetu państwa (Rezerwy celowe, poz. 44) z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej od 1 stycznia 2023 r., w celu zachowania stabilności i ciągłości sprawnego funkcjonowania Inspekcji Handlowej. Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256), kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej w bieżącym roku wynosi 2 190,45 zł, co oznacza wzrost w stosunku do kwoty obowiązującej w zeszłym roku o 7,8%. - pisze Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (3)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum