Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Jacek Sasin: Orlen jest zabezpieczony przed wrogim przejęciem

Czy Skarb Państwa zdaję sobie sprawę z możliwości wystąpienia wrogiego przejęcia spółki Orlen przez kapitały zagraniczne?  - Obowiązujące przepisy przewidują mechanizmy zabezpieczające Orlen przed przejęciem przez podmioty niepożądane. Na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji, Orlen został ujęty w wykazie podmiotów podlegających ochronie, co pozwala ministrowi właściwemu ds. aktywów państwowych na wniesienie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej wobec nabycia dominacji lub istotnego uczestnictwa w spółce - wyjaśnia Jacek Sasin.
Reklama

Skarb Państwa posiada znaczną mniejszość akcji w spółce PKN Orlen (27,52%), pozostałe akcje należą do Nationale-Nederlanden OFE, Aviva OFE Aviva Santander oraz pozostałych akcjonariusz (58,85%), którzy nie są wskazani na stronie koncernu.

- W ostatnich latach często słyszymy o ciągłej akwizycji nowych podmiotów przez spółkę Orlen. Niestety do podmiotów tych należy zaliczyć także te, które wcześniej należały do Skarbu Państwa, mowa tu m. in. o LOTOSIE i Energi. Początkiem 2018 roku podpisano list intencyjny rozpoczynający proces wchłonięcia Grupy Lotos przez PKN Orlen. Natomiast nabycie 80% akcji w Grupie Energa zajęło PKN Orlen zaledwie 4 miesiące. Mając na uwadze informację, iż tylko 27,52% udziałów w spółce Orlen należy do Skarbu Państwa, zwracamy się z następującymi pytaniami:  (...) Czy Skarb Państwa zdaję sobie sprawę z możliwości wystąpienia wrogiego przejęcia spółki Orlen przez kapitały zagraniczne? Jeśli tak, to w jaki sposób zamierza chronić interesy naszego kraju? - pytają Marek Rutka, Robert Obaz, Paweł Krutul w interpelacji poselskiej.

3 września na pytanie odpowiedział Jacek Sasin: "(...) uprzejmie informuję, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji oraz postanowienia statutu Orlenu przewidują mechanizmy zabezpieczające Orlen przed przejęciem przez podmioty niepożądane. Na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji Orlen został ujęty w wykazie podmiotów podlegających ochronie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli), co pozwala ministrowi właściwemu ds. aktywów państwowych na wniesienie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej wobec nabycia dominacji lub istotnego uczestnictwa w spółce jeżeli nabycie takie wpływałoby negatywnie na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Statut Orlenu zawiera postanowienia dotyczące kumulacji i redukcji głosów na Walnym Zgromadzeniu, tzw. voting cap. Zgodnie z tymi postanowieniami żaden inny akcjonariusz, poza Skarbem Państwa, nie może wykonywać prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza, w tym jej Przewodniczący powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Dodatkowo Skarb Państwa posiada możliwość powołania jednego członka Rady Nadzorczej i jednego członka Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia."

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum