Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Jak budować e-commerce, to w chmurze. Dlaczego?

Zastosowanie chmury obliczeniowej, jako środowiska budowy biznesu e-commerce to w teorii nie taki nowy temat. Im dłużej jest w użyciu tym więcej korzyści zauważają przedsiębiorcy. Są zwolennicy, są przeciwnicy, ale w tym przypadku liczby mówią same za siebie - z najnowszego raportu grupy K2 stworzonego we współpracy z IDG wynika, że 55% badanych e-sklepów już korzysta z rozwiązań chmurowych. Jakie są największe korzyści?
Reklama

Koszty związane z zakupem i utrzymaniem sprzętu oraz późniejszej utylizacji

Decyzja o przeniesieniu lub uruchomieniu sklepu internetowego w oparciu o infrastrukturę chmurową uwalnia od potrzeby zakupu, wymiany, czy utylizacji zużytego sprzętu. Narzędzia odpowiadające za utrzymanie zaawansowanych technologii, serwerów i systemów pracują na wysokich obrotach i nie jest zaskoczeniem, że podlegają zużyciu. 

Bez materialnego sprzętu znika problem wygospodarowania dedykowanego mu miejsca. Posiadanie własnych serwerów wiąże się z koniecznością zapewnienia odizolowanego, właściwie chłodzonego pomieszczenia wyposażonego w zasilanie awaryjne, redundantne łącza internetowe o wysokiej przepustowości oraz specjalistyczne zabezpieczenia chroniące przed nieautoryzowanym dostępem. 

Odciążenie działu IT 

Usługi chmurowe działające w modelu PaaS (Platform as a Service) pozwalają przenieść większość prac administracyjnych na dostawcę usługi. W efekcie utrzymanie projektu e-commerce nie wymaga zaangażowania całego zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie, konfigurację oraz aktualizację systemów operacyjnych, ponieważ realizacja tych działań stanowi część kupowanej usługi. Przejęcie kwestii utrzymania platformy przez dostawcę, pozwala pracownikom działu IT skupić się na rozwoju tworzonego sklepu internetowego. 

Często można spotkać się z obawą, że wdrożenie chmury jest zagrożeniem dla stanowiska administratora. Jest jednak ona bezpodstawna. O ile redukcja koniecznych prac administracyjnych po stronie sklepu jest prawdziwa i pozwala zaangażować pracownika w inne działania, to mimo wszystko potrzebna jest osoba posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie cloud computingu by kontrolować prawidłowe działanie systemu lub optymalizować zużycie zasobów chmurowych .

Jasno ustalone parametry SLA usług 

SLA (Service Level Agreement) to umowa regulująca poziom dostępności serwerów i systemów działających w ramach wybranej usługi. Dla sklepu internetowego jest to gwarancja niezawodności pozwalającej na minimalizację przestojów w jego działaniu. W ramach takiej umowy dostawcy zazwyczaj posiadają zdefiniowane parametry wskaźnika dostępności przedstawiane procentowo. Najczęściej spotykany poziom waha się między 99%-99,9%, a pozostały 1-0,1% to w ustalonym okresie referencyjnym czas, który zgodnie z umową dostawca może, ale nie musi wykorzystać na planowane oraz nieplanowane przestoje.

SLA określa szczegółowo także możliwe czynniki w tym: wady, błędy i awarie oraz prace serwisowe, które mogą takie przestoje spowodować.  Jeśli czasowo przekroczą one dozwolony procent niedostępności ustalony w umowie, dostawca musi zastosować właściwe działania naprawcze wobec dotkniętych problemem usług. Może to być np.: kara umowna, zniżka na usługi w kolejnych okresach rozliczeniowych lub zwrot kosztów. Niektóre umowy SLA z producentami chmur obliczeniowych mogą nawet szczegółowo precyzować kanał komunikacji, za pomocą którego mają być zgłaszane niespodziewane awarie. 

Nic na zapas w modelu „Pay as you go” 

W zależności od branży, w której e-sklep funkcjonuje, zdarzają się sezonowe okresy zwiększonej sprzedaży. Są również takie momenty, które dotykają niemal cały sektor handlu (np.: Black Friday lub okres przedświąteczny). Chmura obliczeniowa pozwala zrezygnować z „gromadzenia zapasów serwerowych”, by wykorzystać je w momentach takich wzrostów aktywności. Systemy automatycznego skalowania dostępnych zasobów po wykryciu nadwyżkowego ruchu w witrynie sklepu internetowego, zwiększają zasoby infrastruktury do poziomu potrzebnego do zrealizowania wymagań konsumentów. 

Tylko wykorzystana ilość nadwyżki zostaje ostatecznie rozliczona, a więc chmura redukuje nie tylko koszty, ale także czas i wysiłek włożony w szacowanie właściwego zapasu do zabezpieczenia e-sklepu na wypadek okresowych wzrostów sprzedaży. E-commerce funkcjonujący on-permise, żeby nadążyć za chwilowym przyrostem aktywności w sklepie musi mieć w zanadrzu dodatkowe zasoby serwerowe. Ich utrzymywanie, serwisowanie i ewentualna wymiana to wysokie koszty, które w dłuższym okresie czasu, mogą niestety okazać się nierentowną inwestycją. 

Dynamiczna skalowalność, jaką zapewnia w e-commerce chmura obliczeniowa generuje znacznie większą ilość korzyści takich jak:

- Wygodny, bieżący rozwój i modyfikowanie elementów sklepu (rozwiązania chmurowe oferują wachlarz gotowych rozwiązań, możliwych do wdrożenie kilkoma kliknięciami)
- Szybszy Time-to-market
- Podniesiona wydajność e-sklepu, bez konieczności marnowania zasobów
- Odporność na awarie przez rozproszenie geograficzne

Chmura obliczeniowa zapewnia najbardziej aktualne i wysokiej jakości zabezpieczenia obejmujące całość infrastruktury dostępnej w ramach oferowanych usług. Koszty zapewnienia nowoczesnych, silnych zabezpieczeń są ogromne, dlatego ciężko osiągnąć taki poziom bezpieczeństwa na własną rękę, w lokalnej infrastrukturze. Mimo to dostawcy usług chmurowych są świadomi pojawiania nieplanowanych przestojów wychodzących poza ich kontrolę.

Aby zapewnić swoim klientom wysoką odporność na awarie usługi chmurowe projektuje się w rozproszeniu geograficznym w ramach regionów. Regiony są odrębnymi obszarami infrastruktury, w których umieszczany jest sprzęt dostawców chmury często w ramach kilku centrów danych. Rozplanowanie takich punktów w zróżnicowanych lokalizacjach zapewnia dostępność usług pomimo wystąpienia lokalnych awarii. Jeśli jeden region jest w trakcie przestoju zasoby sklepu mogą zostać przeniesione do innego lub niekiedy przez cały czas są one dzielone pomiędzy różne punkty dla maksymalnej efektywności usługi.

Zgodność ze specyficznymi wymaganiami prawnymi 

Usługi w chmurze cechuje możliwość prowadzenia działalności na szeroką skalę. Dla e-commerce taki rozwój jest wyjątkowo istotny, ale wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań prawnych, które obowiązują w niektórych miejscach na świecie. Najczęściej dotyczy to przechowywania danych osobowych w granicach geograficznych kraju którego mieszkańców one dotyczą. W celu spełnienia tych specyficznych wymagań dostawcy chmury nierzadko otwierają specjalne dedykowane regiony spełniające te wymagania.

Kolejnym wymaganiem wobec tworzonych rozwiązań może być spełnienie certyfikowanych standardów, w przypadku lokalnych serwerów, trzeba liczyć się z czasochłonnością ich zdobycia oraz ponoszonymi kosztami związanymi z samą certyfikacją. Microsoft Azure, jako globalnie funkcjonujące rozwiązanie chmurowe wyręcza e-commerce w tej skomplikowanej kwestii posiadając zgodność z całym wyjątkowo szerokim spektrum wymagań prawnych obowiązujących w poszczególnych miejscach na świecie. 

Rozwijanie sklepu internetowego w chmurze niezaprzeczalnie redukuje wiele uciążliwych tematów oraz kosztów dla osób zarządzających, ale i w skali całego przedsiębiorstwa. W kwestii dostępności, niezawodności, czy bezpieczeństwa trudno we własnym zakresie zapewnić porównywalnie wysoki poziom.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum