Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

SPAR w Polsce: 65 mln zł straty, pożyczka od SPAR Handels AG

Rachunek zysków i strat firmy Spar Sp. z o.o. za okres 1 stycznia 2020 - 30 września 2021 r. wykazał stratę netto w wysokości 65.019.523, 35 zł.
Reklama

 

5 mln euro pożyczki od SPAR Handels

W połowie października 2021 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniono nazwę spółki z Wasz Sklep SPAR na SPAR
W tym samym miesiącu spółka otrzymała dodatkowe finansowanie - pożyczkę od SPAR Handels AG w wysokości 5 mln EUR, która wraz kredytem w rachunku bieżącym oraz pożyczką długoterminową od New Polish Investements wykorzystywana jest do bieżącego finansowania działalności spółki.

Finanse spółki Spar

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku przedstawiają się następująco: 
Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w okresie 21 miesięcy 2020/2021 osiągnęła wartość 159 800 419,04 złotych, co stanowi 85% ogółu przychodów netto ze sprzedaży. Pozostała część przychodów
w wysokości 28 540 336,89 złotych (15%) została wygenerowana z tytułu sprzedaży usług, w tym usług marketingowych. W bieżącym roku obrotowym nastąpił istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Poza zwiększoną skalą działalności – większa ilość realizowanych zamówień – wzrost przychodów r/r również wynikał z różnych okresów sprawozdawczych. Bieżący rok obrotowy obejmuje 21 miesięcy: od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku, a poprzedni rok obrotowy obejmował niepełne 12 miesięcy: od 10 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (rok 2019 był pierwszym rokiem działalności spółki).

Wskaźniki rentowności sprzedaży i majątku dla spółki w roku 2019 oraz w okresie sprawozdawczym obejmującym 21 miesięcy 2020/2021 kształtują się na ujemnym poziomie, co jest efektem poniesionej straty netto z prowadzonej działalności.

- W związku z planowaną na kolejny rok ekspansją i rozwojem sieci partnerskiej, a także podejmowanymi działaniami operacyjnymi w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy efektywności współpracy z dotychczasowymi partnerami, należy oczekiwać poprawy wyników operacyjnych spółki w perspektywie zmierzających do pełnego odzyskania rentowności spółki. Posiadane przez Spółkę budżety długoterminowe wskazują, iż plan ten sukcesywnie realizowany i wdrażany, pozwoli na osiągniecie zakładanych zysków w najbliższych latach obrotowych. Niniejsze budżety długoterminowe będą podlegały okresowej rewizji a ewentualne korekty i zmiany wynikające ze zmian sytuacji rynkowej mogą wpłynąć na przyszłą faktyczną realizację tych budżetów. Jednak do momentu uzyskania pełnej rentowności przez spółkę, właściciel (bezpośrednio lub/i pośrednio poprzez spółki z grupy kapitałowej SPAR Group Ltd.) będzie wspierał finansowo działalność SPAR - wyjaśnia firma.

Rebranding sklepów Piotr i Paweł ukończony

Działania spółki mające na celu rebranding lokalizacji funkcjonujących pod marką Piotr i Paweł na sklepy SPAR zostały zakończone w październiku 2021 roku. Obecnie działalność skupia się na pozyskiwaniu nowych partnerów tworzących rozbudowaną sieć organizacyjną odbiorców i dostawców w handlu detalicznym. Wraz z dołączaniem do sieci nowych partnerów zwiększać się będą zadania spółki jako podmiotu organizującego sieć partnerskiej współpracy oraz zapewniającą usługi wsparcia.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (2)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum